Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kontakty

Obecný úrad

Adresa:
Obecný úrad Dolná TižinaObecný_úrad
Dolná Tižina 333
013 04 Dolná Tižina  

Tel.: 041/599 50 80, Tel.: 0905 393 926
E-mail: obec@obecdolnatizina.sk

IČO: 00321249  DIČ: 2020671862

IBAN: SK85 7500 0000 0040 3019 2152 – ČSOB

 

 


Úradné hodiny:

 Pondelok 8:00 - 11:30          12:00 - 15:30  
 Utorok 8:00 - 11:30          12:00 - 15:30 NESTRÁNKOVÝ DEŇ
 Streda 8:00 - 11:30          12:00 - 16:30  
 Štvrtok 8:00 - 11:30          12:00 - 15:30    NESTRÁNKOVÝ DEŇ
 Piatok 8:00 - 12:00  

Starosta obce:

Lukáš Ďurina
Tel.: 041/599 50 80 | 0905 393 926
E-mail: starosta@obecdolnatizina.sk


Ekonomické oddelenie:

Iveta Mahútová
Tel.: 041/599 50 800911 904 466
E-mail: mahutova@obecdolnatizina.sk

• Vedenie účtovníctva obce
• Mzdová a personálna agenda zamestnancov obce
• Správa, evidencia a inventarizácia obecného majetku
• Evidencia súpisných čísiel


Dane, miestne poplatky, matrika:

Marta Lacková
Tel.: 041/599 50 800911 354 466
E-mail: lackova@obecdolnatizina.sk

• Evidencia a vedenie správy daní a miestnych poplatkov
• Matrika
• Overovanie podpisov a listín
• Pokladňa obce
• Spisová agenda obecného zastupiteľstva
• Odpadové hospodárstvo
• Pohrebníctvo


Podateľňa a evidencia obyvateľov:

Zuzana Lodňanová
Tel.: 041/599 50 800910 495 566
E-mail: lodnanova@obecdolnatizina.sk

• Vedenie evidencie obyvateľstva
• Zabezpečovanie činnosti podateľne obce
• Prijatá a odoslaná pošta, administratíva
• Vedenie účtovníctva Základnej školy


Správca webovej stránky obce:

Zuzana Lodňanová
Tel.: 041/599 50 800910 495 566
E-mail: lodnanova@obecdolnatizina.sk

Vladimír Šušoliak
Tel.: 041/599 50 80
E-mail: susoliak@obecdolnatizina.sk


SPOLOČNÝ ÚRAD V KRASŇANOCH NA ÚSEKU ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Obce Dolná Tižina, Lysica, Nezbudská Lúčka a Krasňany zriadili na zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a pozemných komunikácií Spoločný obecný úrad - stavebný úrad so sídlom v Krasňanoch č. 22 (budova obecného úradu v Krasňanoch - zadné dvere).Stavebný_úrad_krasnany_foto

Zodpovedná: Ing. Mária Mládenková
Tel.: 041/2858008
E-mail:  stavebnyurad@obeckrasnany.sk

Úradné hodiny Spoločného stavebného úradu v Krasňanoch:

 Pondelok  8:00 - 12:00        13:00 - 15:00
 Streda  9:00 - 12:00        13:00 - 17:00

SPOLOČNÝ ÚRAD V GBEĽANOCH NA ÚSEKU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Mgr. Mária Chovancová 

Tel.: 0911 289 681
E-mail: gbelany@gbelany.eu 


SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V BELEJ

Bc. Zuzana Pekarová

Tel.: 041/569 30 77 | 0910 445 564
E-mail: skolsky.urad@bela.sk


Informácia o správcovi obsahu:
Toto webové sídlo www.dolnatizina.sk spravuje obec Dolná Tižina a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu:
Obec Dolná Tižina

Adresa:
Obecný úrad Dolná Tižina
Dolná Tižina č.333 
013 04 Dolná Tižina
IČO: 00321249 DIČ:2020671862