Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daň za psa

Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Základ dane
Základom dane je počet psov.

Sadzba dane
Ročná sadzba dane je 5,00 € za jedného psa a kalendárny rok.

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Splnomocňovacie ustanovenia 
Po priznaní dane správca dane vydáva daňovníkovi evidenčnú známku psa (ďalej len známka). V prípade straty, zničenia alebo poškodenia známky správca dane vydá daňovníkovi novú známku za poplatok. Daňovník je povinný zabezpečiť, aby pes skutočne známku nosil. Známkou daňovník preukazuje totožnosť psa.  Známka je neprenosná na iného psa. (ďalej čítaj Evidencia psov)