Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Symboly obce

Erb obce Dolná Tižina

Erb obce Dolná Tižina tvorí v modrom štíte veľký strieborný tulipánovitý kvet vyrastajúci na strednej vetvičke zlatého vznášajúceho sa kríka. Symbol obce – erb a zástava sú od roku 2004 zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky.

Erb obce Dolná Tižina


Obecná pečať

Pôvodná pečať obce Dolná Tižina má priemer 25 mm, v jej strede je umiestnený kríček s tulipánovým kvetom. Zo znaku na pečati je odvodený aj erb obce. Po obvode pečate je nápis SIGIL/UM/ . P/PSSESIONIS/ . TIZINAE. Súčasná pečať obce Dolná Tižina je okrúhla, s uprostred umiestneným kríčkom s tulipánovým kvetom a kruhopisom OBEC DOLNÁ TIŽINA. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Obecná pečať


Vlajka obce Dolná Tižina

Vlajka obce Dolná Tižina pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/8), bielej (1/8), žltej (2/8), modrej (1/8), bielej (1/8), žltej (2/8). Vlajka je zakončená tromi cípmi, t.j. dvoma zastrihni , siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Vlajka obce Dolná Tižina


Insígnie obce Dolná Tižina

Insígnie obce Dolná Tižina je jednou zo symbolov obce. Na insígniách obce je v strede erb obce v podobe: v modrom štíte veľký strieborný tulipánový kvet vyrastajúci na striebornej vetvičke zlatého vznášajúceho sa kríka. Insígnie obce Dolná Tižina využíva starosta obce pri rôznych slávnostných príležitostiach a oficiálnych slávnostných príležitostiach, ako sú slávnostné zhromaždenia, zasadnutie obecných zastupiteľstiev, vítanie oficiálnych hostí pri oslave pamätných dní v obci a pod. Tieto insígnie sú schválené heraldickou komisiou a uznesením obecného zastupiteľstva. Insígnie boli vysvätené 4. októbra 2009 PaedDr. Ľubomírom Vavrom, administrátorom farnosti Dolná Tižina.

Insígnie obce Dolná Tižina


Erbová listina

Zápis v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou D-158/2004

Erbová listina