Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Sadzba poplatku
1)
 Sadzba poplatku sa určuje pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý, alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať vo výške 0,056€ na osobu a kalendárny deň (20,44/osoba/rok).

2) Sadzba poplatku pre poplatníkov určených v § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona sa určuje takto:

a) ak je priemerný počet zamestnancov, priemerný počet zamestnancov a priemerný počet ubytovaných hostí, priemerný počet zamestnancov a priemerný počet miest určených na poskytovanie služieb od 1 do 50, sadzba poplatku je 0,051 € na osobu a deň.

3. Sadzba poplatku sa stanovuje:

a) pre poplatníka , ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť na území obce a nevyužíva ju na podnikanie (napr. rekreačná a záhradná chata, chalupy, záhrady, garáže a pod.) sadzbu: 20,44/nehnuteľnosť/rok.


Vybavuje: Marta Lacková
Tel.: 041/599 50 80
E-mail: lackova@obecdolnatizina.sk