Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmet dane
1.Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje").

2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Sadzba dane
Sadzbu dane určuje obec za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok 33 €. 

Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Obec vedie preukaznú evidenciu pre účely dane a identifikáciu prístrojov podľa prílohy č.2

Splnomocňovacie ustanovenia
Nevýherné hracie prístroje označí poverený pracovník Obecného úradu poradovým číslom a okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom na osobitnom papierovom štítku.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
e-img-3330 (1) Veľkosť: 101.8 kB Formát: jpg Dátum: 28.3.2023