Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovanie listín

K vybaveniu potrebujete:
• originál listiny, ktorá má byť osvedčovaná,
• fotokópia osvedčovanej listiny,
• platný občiansky preukaz, príp. cestovný pas, povolenie na pobyt pre cudzinca.

Obec nevykonáva osvedčovanie listín:
• ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
• odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
• ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
• ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
• ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány).

Správny poplatok: za každú začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00 €


Osvedčovanie podpisov

K vybaveniu potrebujete:
• listinu, na ktorej sa má podpis overiť,
• platný občiansky preukaz, príp. cestovný pas alebo povolenie na pobyt pre cudzinca.

Osvedčovanie podpisov sa vykonáva len na listinách v slovenskom jazyku príp. v českom jazyku, ktoré majú byť použité v SR a ČR.

Správny poplatok: za overenie 1 podpisu 2,00 €