Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kronika obce

Vysťahovanie rodín do obce Lok a Kalná nad Hronom    

   
    Na základe medzištátnej dohody medzi Maďarskom a Československom z februára 1946 došlo k vzájomnej výmene obyvateľstva. Na juhu Slovenska ostalo veľa pôdy a hospodárstiev po vysťahovaných Maďaroch a vláda sa snažila nalákať na tieto územia ľudí z rôznych kútov republiky. Podobne to bolo aj na územiach po odsunutých sudetských Nemcoch z pohraničia v Čechách a na Morave. Aj z našej obce sa v 46 roku na dolniaky odsťahovalo 16 rodín, hlavne do Levického okresu do obce Lok a Kalná nad Hronom.
     Na Moravu do obce Ťřem odišiel Vendel Sopkuliak s manželkou a čtyrmi deťmi, Anton Novosad s rodinou, Adam Maruna s rodinou a Ján Falašta so spoločnicou a deťmi. Do Čiech odišiel Hurta Gašpar s rodinou. Najviac rodín sa vysťahovalo do obce Lok aj preto, že cez vojnu vyhorel celý Bačín. Z dediny sa tam presťahovali Peter Bačinský so ženou a 3 deťmi, Adam Bačinský so ženou a 2 deťmi, Ján Bačinský so ženou a 3 deťmi, Jozef Bačinský, Martin Franek s rodinou, Peter Pavlík so ženou a 2 dcérami, Ján Gajdošík s manželkou a 5 deťmi, Alojz Bačinský so ženou a 4 synmi a Adam Bajaník so ženou a 6 deťmi.
     Do obce Kalná nad Hronom sa odsťahovali Jozef Pazderka so 4 deťmi a ženou, Jozef Cesnek so ženou a 4 deťmi, Ján Cesnek so ženou a 4 deťmi, Alojz Ondro so ženou a dvoma deťmi, Jozef Franček so ženou a 3 deťmi, Adam Paštrnák so ženou a 5 deťmi, Štefan Lacek so ženou a deťmi a Adam Šušoliak so ženou a 6 deťmi.
     Keďže medzi vysťahovalcami bol aj richtár, tak obec si zvolila nového, stal sa ním Ľudvík Maťko. Členovia výboru boli zvolený Viktor Lacek, Bačinský Ján, Pazderka Ján a Hurta Karol ako pokladník. V tomto období sa spisovali aj vojnové škody. Poškodení občania dostali ako reparácie asi 50 až 60 000 Kč.

Poznámky: Pramene – farská kronika
                  – V r. 1947 postavili 2 mostky u Hurtov, tiež postavili márnicu, potom mostek u Kvočkov a zaviedli cestu.


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský

PRVÉ DNI PO SKONČENÍ 2. SVETOVEJ VOJNY

     Po oslobodení bol začiatkom mája 1945 v našej obci zvolený miestny národný výbor. Jeho prvým predsedom bol Cesnek Ján, ďalej vo výbore boli podpredseda Ľudvík Maťko a Bačinský Tomáš.
     Tiež bola v tom čase zriadená milícia, jej veliteľom bol Anton Bajaník, bývalý partizán, parašutista, príslušník československej armády. Táto milícia mala za úlohu udržovať v dedine poriadok, pretože po prechode frontu bolo všade plno zbraní, nevybuchnutej munície, granátov, nábojov a rôzneho iného vojenského materiálu, s ktorým bolo nebezpečné manipulovať. Ako výbor tak aj milícia vykonali v tom ťažkom období veľa záslužnej práce. Ale ako to už býva aj vtedy po prechode frontu sa prví po chotároch rozbehali deti, či starší chalani a zbierali rôzne veci, ktoré sa im zišli. Menšie deti vyberali z chemických masiek padlých Nemcov okrúhle sklíčka, starší zbierali bodáky a užitočnejší materiál. Na Tižinkách skupina chlapcov  našla funkčnú nabitú protitankovú strelu a nevedomky ju odpálili smerom na Dúbravu. Po hlavnej ceste z Belej do Varína išla práve kolóna ruských vojakov a keď počuli výstrel, ihneď opätovali paľbu, tým smerom odkiaľ sa ozval. Našťastie sa nikomu nič nestalo a radosť z konca vojny prekonala všetok strach i obavy z budúcnosti.


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský

DRUŽSTEVNÍCTVO V NAŠEJ OBCI

 
     V r. 1944 vzniklo v našej obci potravné družstvo. Občania sa poskladali po 100 Kč, ako akcie a za zložené peniaze si zakúpili tovar. Treba pripomenúť, že družstvá na podobných princípoch boli za prvej republiky hodne rozšírené.

     Prvým obchodníkom bol Gašpar Žemel a dozorný výbor sa skladal z týchto členov: Pazderka Ján – pokladník, Kvočka Jozef – predseda. V stanovách sa odsúhlasilo, že na hospodárskych výsledkoch sa budú podieľať všetci členovia družstva a keď sa aj v nasledujúcich rokoch tak nestalo, skoro vždy mali osoh z obchodu len jednotlivci. Predsa však potravinové družstvo vykonalo veľa dobre práce a umožnilo občanom lepší nákup, už len tým, že ako konkurent donútilo druhých obchodníkov znižovať ceny a umožňovalo aj väčší výber tovaru, prípadne kúpu potravín aj na dlh.
     Zároveň v tom čase bolo založené aj ,,Úverové družstvo s obmedzeným ručením“, ktorého vedením bol poverený Karol Hurta. Aj v jeho výbore bol Gašpar Žemel. Toto družstvo poskytovalo finančné úvery s nízkym úrokom a svojou činnosťou spolu s potravinovým družstvom uľahčovalo život ľudí na dedine. Všetky tieto družstvá, ako aj spolok roľníkov, ktorý tiež fungoval na podobných základoch, t.j. na dobrovoľnosti, poctivosti a akej-takej spravodlivosti, utužovali občiansku spolupatričnosť a svojou činnosťou sa podieľali na blahu obce.


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský

Desaťročie od roku 1940 do roku 1950

Desaťročie od roku 1940 do roku 1950 bolo pre našu obec, ako aj pre celú krajinu veľmi búrlivé a málokto by si dovolil na začiatku tejto dekády predostrie scenár, podľa ktorého by sa mohli odvíjať udalosti v tomto kraji alebo v tejto krajine. Keďže už v niektorých rodinách mali ľudia rádio, boli dosť informovaní o pohyboch ktoré boli vo svete a ktoré sa mohli očakávať, alebo mohli mať dopad na život v našej dedine. Najviac vedomostí mal pán farár s učiteľom a tí ich podávali obyčajnému človekovi, ktorý ich v krčme u Ignáca rozmenil na drobné. Ľudia vedeli už čo-to o komunizme, o hrôzach stalinizmu, o fašizme v Nemecku a vedeli si tieto novoty usporiadať podľa hodnôt ktoré uznávala dedina. Život v obci bol stále veľmi viazaný na pôdu. Vlastníctvo pôdy je veľmi dôležite pre obživu a po Bohu je najväčšia istota. Sebestačnosť ľudí je vysoká, dopestujú sa všetky hlavné potraviny, zemiaky, obilie, kapusta, ovos, zelenina. Stále platí: mať pôdu - mať istotu - mať budúcnosť.A preto s veľkou nedôverou sa hlavne dobrí gazdovia, ten zdravý základ obce, stavajú k chýrom o komunizme v Rusku, o spoločnom vlastníctve pôdy, o družstvách.
     Tesne po skončení druhej svet. vojny sa ku komunistom hlásili asi tra občania, aj to čudáci, s ktorými sa ľudia v dedine moc nestýkali. Po skončení vojny v máji 1945 a po podpísaní Košického vládného programu, po zriadení novej povojnovej vlády zanikol i samostatný Slovenský štát. Nová vláda bola vytvorená z tzv. občianských strán a z komunistickej strany. Predstavitelia občianských strán sa usilovali o obnovenie demokracie a komunisti sa snažili získať politickú moc po vzore Sovietského zväzu. Republika po porážke fašizmu bola vydrancovaná, viazlo zásobovanie obyvateľstva. Veľkú pomoc pre republiku poskytlo U.S.A  tým že americká organizácia cez OSN, UNRRA posielala na Slovensko bezplatne základné potraviny v balíčkoch, v ktorých bol cukor, čokoláda, múka, a. i.. Tieto balíčky základnej potreby sa vydávali na lístky na počet ľudí v domácnosti a pomohli preklenúť najťažšie obdobie po vojne kým sa ľudia ako tak postavili na nohy. V obciach i v Dolnej Tižine sa vytvorili národne výbory, ako nástroje štátnej moci. V r. 1946 boli v celej republike parlamentné voľby, ktoré v Čechách vyhrali komunisti a na Slovensku demokrat. strana. Po známom komunistickom prevrate na začiatku roku 1948 sa nádeje na lepšiu budúcnosť rozptýlili. Komunisti ťažili aj z tej skutočnosti že vojnu vyhral Sovietský zväz a využili aj obrovské nadšenie a radosť ľudí po vojne. Nikto však vtedy netušil, e jedna totalita bude nahradená druhou, ktorá na dlhé roky zatvorí brány slobody, postaví svet hore nohami a ako to už pri totalite býva, nech je červená, čierná alebo akákoľvek, vždy dobro bude zlom a zlo dobrom. Po prevzatí moci v našej dedine komunistami sa začali rúcať vzťahy. Nielen do našej obce, ale všade sa postupne vkradol a na dlhé roky usídlil v dušiach ľudí ako mor, strach, strach zo štátnej moci.


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský
 

Povstanie

1944, 29. august, povstanie, všeobecný rozruch po celej dedine, ľudia nevedia čo sa deje. Správy sú všeliake, protichodné. Do obce prišla čata nemeckých vojakov. Ubytovaní sú v hornej a dolnej škole, vyučovanie je prerušené. Vojaci sa chovajú k obyvateľom nedôverčivo, ale ináč im nerobia nič zlé. Až po pár dňoch sa situácia upokojila domov začínajú prichodiť chlapi, čo boli narukovaní ako vojaci a Nemci sa chovajú slušne. Prišlo nariadenie kopať zákopy, povinne, ale za prácu platia, nuž ľudia chodia kopať všade po okolí. Krčma je plná, moc sa pije a mastia sa karty. V noci je ticho, na okolí niet partizánov, tak Nemci dávajú pokoj. Dedina už dávno nebola tak pohromade, všetko sa poschádzalo zo sveta domov. Takto prešla zima 1944/45 a s prichádzajúcim jarom bolo cítiť aj prichádzajú front. Za tichého počasia bolo počuť vzdialené dunenie a denne lietali celé kŕdle amerických lietadiel ponad dedinu smerom na východ. Nemci čo boli v obci odišli a prišli ďalší. Tí už ale nie sú takí ako predošlí a žiadajú povinne od obce odovzdávať kravy. Každý týždeň musí dať iný občan. zákopy sa kopú urýchlene ďalej, všade ich je veľa, aj v dedine. Front sa zo dňa na deň priblížil a napĺňa ľudí strachom.
Apríl 1945. Front je už v našom kraji, Rusi sa dobíjajú ž do Terchovej. O jarných prácach ani stopy, počasie je priaznivé, v poli aj v obci je plno vojska, Nemci, Maďari a najhoršie je, že všetci berú čo môžu, kone, kravy, krmivo a ešte aj ľudí ženú kopať zákopy priamo do palebného postavenia. Kto môže, ten sa prace ako sa dá, ženy, deti a starí ľudia sú po pivniciach, lebo dedina je pod ruskou delostreleckou paľbou, v domoch sú ubytovaní vojaci, ktorí tam veru poriadne gazdujú. Terchovú už Rusi oslobodili, vraj skoro celá zhorela, to ešte zväčšuje strach ľudí. Teraz zúri boj o Belú a to je susedná obec. Do dediny dopadajú strely čoraz častejšie. Osada Bačín vyhorela, spálili ju Nemci, ľudia si zachránili len holé životy, 12 gazdov prišlo o všetko čo mali. Po pivniciach chodia Maďari, zháňajú ľudí nosiť strelivo ale každý sa pred nimi prace ako môže.
20 apríl. Rusi útočia, Belá je oslobodená, bojuje sa o našu obec, Rusi ju ostreľujú, ale Nemci sa húževnato bránia, kde-tu horí dom, humno od streľby, ľudia hasia s nasadením života. Maďari, čo mali delostrelectvo Pod brehami a na Pažiťach, ušli k Rusom a nechali Nemcov bez delostreleckej podpory, tí sú stratení a do obce vtrhli Rusi, do večera niet z nemeckej obrany ani jedného živého Nemca, všetci padli, celý chotár je nimi posiaty. Rusi sa zakopávajú a aj oni naháňajú ľudí kopať zákopy. Noc prešla pokojne, ráno sa ukazuje že darmo sa kopali zákopy, lebo nemci ušli až do Žiliny. Dedina si vydýchla, zachránení sme, ale bolo aj veľa ranených z radov občanov, ba vojna si vybrala aj najvyššiu daň, zastrelili mladé dieťa, Helenku Kubíkovú. Stratili sme veľa majetku, ale hrôzy prechodu frontu pominuli. Na druhý deň, keď ľudia vychádzali z pivníc, uvideli v domoch iných vojakov - Rusov. A život sa začal vracať do starých koľají. Rusi nariadili zakopať padlých vojakov a len teraz sa naskytol ľuďom pohľad na hrôzy vojny v plnej miere. Vojakov zakopali tam kde padli a veru boli hrozne doriadení. Rusi boli v presile a strieľali do Nemcov aj z kanónov z tankov, ale tí sa priam fanaticky bránili a nechceli sa vzdať. Pred kostolom, za lipou, bol jeden Nemec s guľometom, Rusi ho zbadali a prenikli s tankom až k nemu na pár metrov. On sa však nevzdával a bil sa proti presile. Z tanku strelili do neho, granát prestrelil lipu, ale nevybuchol a až potom začal Nemec utekať, no ďalšia rana z tanku ho zasiahla. Alebo iný ruský vojak pri čistení obce strelil do jedného nemca a ten ešte z posledných síl zdvihol automat a stihol Rusa zastreliť. Padlých ruských vojakov odvážali preč, no nemeckých vojakov pochovali na mieste kde ležali. Tižinské chotáre sa stali posledným miestom odpočinku asi stovke Nemcov, ktorí tu čakajú na svoje vzkriesenie. Smutná bola jar toho roku, siať bolo treba, no nebolo čo, nebolo čím orať, keď neboli kone, v dedine zostali len tri a na roliach bolo veľa nevybuchnutej munície. Ľudia potom len po biede posiali. Gazdovia chodili za koňami až po Čechách a odtiaľ doviezli aj viacero koní a ako sa dalo jeden druhému pomáhali. Radosť, že je už po vojne, pomohla zabudnúť na prežité hrôzy. Škody na domoch sa postupne naprávali a tiež štát začal pomaly splácať vojenské či vojnové škody a tak sa stopy vojny časom zahladili.

Na ďalšej strane som doslovne prepísal hrôzy vojny v obci zo školskej kroniky, ktorú v tom čase písal miestny učiteľ Gabriel Duchoň. Treba však podotknúť, že je písaná štýlom, ktorý sa zhodoval s nastúpenou cestou, ktorou sa vydala naša republika po vojne a hlavne po februárových udalostiach r. 1948. Z toho dôvodu je hodnovernosť opisu týchto tragických časov spornejšia, hlavne v počtoch padlých vojakov. Ale úsudok nakoniec nech si urobí ctený čitateľ sám.

Školský rok v r. 1944 začal až 10. novembra so 185 žiakmi. Na škole pôsobil Gabriel Duchoň riaditeľ, učitelia Margita Duchoňová, Emilia sluková, Viliam Blaha. Príčinou neskorého začiatku vyučovania boli rušné dni augustové a septembrové, t.j. nastal otvorený nepokoj a oboj proti nemilým hosťom - Nemcom, ktorí čim ďalej tým viac sa usadzovali ako vojaci na našom milom Slovensku. Vrcholu táto nespokojnosť dosiahla koncom augusta - slovenským národným povstaním, ktoré však bolo brutálne potlačené. Udalosti vojnové však išli ďalej a ďalej. Začiatkom nového roku 1945 zavítali k nám do našej obce vojaci. Týto nám zaujali a obsadili násilím učebne školy a spôsobili nepokoj. Vyučovanie sa prerušilo, dietky ostali doma a v obci nastal neobyčajný vojenský ruch. Občania chodili za poplatok kopať na rôzných miestach zákopy, kryty a pod. Toto všetko veštilo, že sa pripravujú i kolo nás pozície - bojové pásmo. Dni utekali, hrôza vojny sa približovala, ťažké dunenie kanónov sa blížilo. Vo večernom šere bolo vidieť v diaľke ohne a žiar výbuchov a zhodených leteckých bômb. Viac večerov bolo pozorovať veľké žiare a ohne až z územia Sliezska. Hrôza vojny sa valila nezadržatelne vpred. Vojsko Nemcov a Maďarov pribúdalo, okolie obľahlo delostrelectvo. Hovorilo sa: "Peklo vojny je už tu." Tak sa i stalo, okolo Veľkej noci v marci okolo Terchovej a zázrivej nastali boje. Ľudia sa už celkom pripravovali na dni hrôzy, kopali si kryty a upevňovali si pivnice. Bežali do hôr a každý svojím spôsobom chcel sa zachrániť pred vojnou. To však nepomáhalo, skaza prišla. Vojaci brali, rekvirovali, kradli, ľudí šikanovali. Nervozita stúpala, prišiel boj. Okolie Belej, Terchovej sa premenilo za noci v more plameňov. Salvy z kanónov a kaťuš zatajovali dych, v úkrytoch a pivniciach sa vrúcne modlili ľudia. Ranení vojaci prechádzali obcou čoraz viac, mŕtvych odvážali ďalej, smerom na Krasňany. V posledných dňoch zraneným vojakom poskytovali prvú pomoc v núdzovom lazarete vo farskej budove. Ranení vojaci sa chovali mužne. Fronta sa priblížila, bola už takmer na dosah. Zásahy delostrelectva dopadali i do našej obce. Nastali požiare, ľudia zranení aj mŕtvi. V obci boli zranení Ondrej Chovanculiak, Vincent Sopkuliak, Helenka Bačinská, Novosadova, Emil Bačinský - žiak. Zastrelili dieťa Helenku Kubíkovú. Škody na obytných domoch boli značné. Popolom ľahli mnohé domy v Bačíne, ktorési i v obci, humno K. Frnčovej. Stredobodom delostreleckých zásahov bol kostol a okolie dolnej a hornej školy. Dolná škola mala 15 zásahov. Rôzne druhy striel ponad obec križovali a hrôza nemala konca. Tento stav trval viac ako tri (3) týždne. Jedného rána, okolo 4 hodiny nastalo zdanlivé ticho, nastal presun vojsk. Okolo 8 hodiny znovu nastal boj s hrdinskými rudoarmejcami. Bolo zabitých asi 20 Nemcov v obci a na okolí asi 300. Rusi tu v obci padli traja (3). S úprimným žiaľom v očiach boli pochovaní na tunajšom cintoríne, pri škole pod starou lipou. Červenou barvou natretý drevený pomník ďaleko hlásal horúcu lásku k nám, ako Slavianom ap pripomínal nám bratstvo v krvi. Nápis na pomníku"mozure" znel: "Bratská mohyla č.1 Večná sláva hrdinom padlým v bojoch za slobodu a nezavislosť našej vlasti."
Dôležité stretegické body Nemcov boli pri obci Stráža, vrch Želehosť, asi 70 mŕtvych, vrch pri Belej - Kikula - moc mŕtvych, dolina Bačín - 100 mŕtvych, v chotári obce v okolí vrchu Dúbrava a pri potôčiku Senkové - tu bolo moc mŕtvych. Všetci padlí vojaci na mieste nájdenom boli aj pochovaní.

 

zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský

Druhá svetová vojna.

Už v druhom roku druhej svetovej vojny v roku 1940 nastal v obci nezvičajný ruch. Bola vojna a prišli agenti verbovať ľudí na práce do Nemecka. Chodilo sa za prácou do cudziny aj skôr, do Francie, Ameriky, Belgie, ale do Nemecka nie. Sľubovali teraz slušný zárobok, nuž zobrali sa mnohí aj pre zárobok a našli sa aj takí čo chceli skúsiť ako to v tej ríši vyzerá, lebo roboty bolo dosť aj doma, nebolo treba chodiť do cudziny. Už hneď v prvých dopisoch si ľudia pochvaľovali nové pracovné prostredie. Zárobok bol na ten čas dobrý, priemere asi 100ríšskych mariek, asi 1000 slovenských korún. Domov mohli poslať len 60 mariek ale za ostatné si mohli prilepšiť tam. Ubytovanie mali oproti tomu, čo bolo v Čechách na majeroch neporovnateľné lepšie, každý tu mal čistú postel. Boli síce vystavovaní ako cudzinci tiež rôznym obmedzeniam, ale žili si celkom slušne. A bolo to predsa lepšie ako byť na fronte. Ono síce aj tam zažili strasti vojny, veď Nemecké mesta boli často bombardované ale v porovnaní s frontom to bolo oveľa lepšie. Výsledkom ich roboty začala mať aj obec iný vzhľad. Domy čo boli kryté šindľami začali pokrývať škridľami, stavali sa aj nové domy, a životná úroveň v obci bola vyššia. Dôkazom toho je aj to, že ľudia v tom čase začali kupovať rádia a objavila sa aj prvá motorka. Do hospodárstva si gazdovia začali kupovať elektromotory. Štát dával subvencie na hospodárske stroje, nuž využívali to, gazdovstvá sa upevňovali. Tento rok nepriniesol len samé dobré veci, bolo aj veľa starostí, lebo veľa mladých chlapov, vojakov muselo odísť na front. Potom tiež starosti s výživou začala trápiť obec, lebo potraviny začali dodávať na lístky. Najprv len na chlieb a múku, či mäso, neskôr prešlo na prídelový systém skoro všetko. Pred obchodmi vznikali doteraz nevídané dlhé rady čakajúcich ľudí. Načakali sa sa ľudia vtedy nadarmo celé hodiny a len málo bolo tých čo aj niečo kúpili, lebo bolo veľa ľudí a tovaru málo. Vznikali z toho priam smiešne veci, veď stačilo keď sa niekto postavil pred obchod a hneď bola za ním kpa ľudí a nikto nevedel na čo čaká ten prvý. Najdôležitejšou udalosťou roku 1940 bolo že do obce začali zavádzať elektrický prúd. O čom sa ľuďom do nedávna ani nesnívalo stávalo sa teraz skutočnosťou. Najväčšiu zásluhu na tom mal miestný pan farár Šinkovitš. Minulý rok začali ťahať elektriku do Terchovej, ale okolité obce sa nepripájali. On však vybavil na príslušnych miestach zapojenie našej obce medzi prvými na okolí. Hlavnú sieť postavil štát zdarma a ešte aj na miestné zavedenie dal veľkú subvenciu, obec platila málo čo a peniaze na to získala predajom dreva. Ľudia platili len za zavedenie do domov. Našli sa však aj takí, čo na to hromžili, stávali sa proti tomu a asi 20 gazdov si elektriku nedalo zaviesť. Jeden zo strachu pred novotou, druhý zase z konzervativizmu. Do roka to však obanovali a za svoju tvrdohlavosť doplatili, lebo keď si chceli zaviesť prúd neskôr, tak platili zato oveľa viac. Richtárom obce bol Jozef Maťko. Toho roku zvnikla aj sporiteľňa v obci, bolo to úver na družstvo s obmedzeným ručením. Umiestnené bolo u Gašpera Hurtu. Pokladníkom bol Karol Hurta a Gašper Žemel. Potravinové družstvo v obci založili v r. 1944 a členské bolo 100sk.


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský

Roky 1937 - 1938

Roky 1937 - 1938 boli rokmi volieb a priniesli našej republike veľa otrasov. V čase parlamentných volieb bolo zaregistrovaných asi 16 strán, ktoré kandidovali vo voľbách. Kortešači chodilijeden za druhým a každý sľuboval dobre že nie modré zneba.
Argalaši, Ľudáci, Gajdovci, Mičurejci boli najaktívnejší tí aj mali najviac prívržencov. Argalaši č.1 operovali v obci s tým že pomohli kúpiť horu v Bačíne, čo bolo aj pravda. Poslanci tej strany Ursíni a Lichner sa o to pričinili. Ľudová strana, ako strana katolíkov a drobných roľníkov mala u nás najväčší úspech, Mičurova strana dôvodila tým,že, to ona vymohla lístky na chlieb nezamestnaným, Gajdovci zase sľubovali nové pracovné miesta pri výstavbe železnice. Nuž bolo ťažko rozhodnúť sa komu dajú občania svoj hlas. Boli také prípady, že keď nejaký rečník jednej strany rečnil v krčme u Ignáca, druhý zase kričal: "Neverte mu, pravdu máme my, ľudia, pokračujte za nami, tretí z ďalšieho kúta kričal:" Počkajte, ľudia, aj ja vam chcem čosi povedať." V deň volieb vyhrala u nás Hlinková Slobodná Ľudová Strana, ktorá získala veľkú väčšinu. Za richtára bol zvolený Jozef Maťko. Obecným bubeníkom bol Anton Novosad, dovtedy bol Bereš Vojtech. V roku 1938 založili na Tižinkach nový cintorín, pozemok naň zakúpili od gazdov, čo tam mali role. Pri vysviacke cintorína bola veľká slávnosť a v tom istom roku sa začala vybavovať aj komasácia chotára. Veľmi veľa ľudí, starých aj mladých zomrelo toho roku na veľkú epidémiu Španielskej chrípky, ktorú volali Španielka a nakoniec toho roku sa začali šíriť chýry, že asi bude vojna.


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský

Svetová hospodárska kríza.


Tridsiate roky dvadsiateho storočia boli poznamenané svetovou hospodárskou krízou. Bola v obci vtedy veľká bieda, nebolo kde zarobiť korunu. Chodilo sa vtedy hodne na sezónne práce do Čiech na majery. V r. 1935 vyrúbali horu Bačín, tam niečo potom ľudia aj zarobili či už pri rúbani dreva alebo pri jeho zvážaní pri furmanke. Les im dával robotu asi na štyri roky. Tú horu obec odkúpila od grófa a peniaze na kúpu získala predajom dreva z tej hory čo kúpili, takže nakoniec kúpili len holé rúbanisko, ktoré celé desaťročie museli zdarma zalesňovať. Menovalo sa to "Lesné spoločenstvo Bačín" a to bolo rozdelené na podiely občanom. Predsedom spoločenstva bol vtedy Jozef Lodňan.
Chudoba bola veľká v tých rokoch, nezamestnaným dávali u richtára chlieb na lístky v cene 10 kč, za ktoré si už mohli čo to kúpiť. Richtárom v dedine bol Pazderka Karol a ten si vtedy vymohol pre seba pole "Mlynec" na Tižinkách, čo bol poriadny kus pozemku, ktorý bol dovtedy pánsky a užíval to panský hájnik.


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský

Založenie hasičského zboru.

Boj proti ohňu, tomu dobrému sluhovi, ale zlému pánovi v roku 1932 nabral novú kvalitu založením dobrovoľného hasičského zboru v našej obci, tak ako to bolo i v susedných dedinách. Striekačku, taku malú v obci už mali aj skôr, aj pár ľudí čo ju mali na starosti, ale organizovane začal zbor učinkovať až od tohto roku. Zakúpili sa aj nové parádne uniformy, nové ligotavé helmy a potrebná výstroj a výzbroj. Prvým veliteľom bol Ján Matušík. Časom sa zakúpila aj nová, výkonnejšia striekačka a keď a keď bola posviacka striekačky tak bola slávnosť pre celú obec. Prvými členmi hasičského zboru boli:

Ján Matušík - veliteľ
Ján Šušoliak
Ján Paštrnák - trúbač
Anton Maťko
Filip Bereš
Ján Bačinský


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský

Ľudové zvyky okolo roku 1920 v našej obci.


Hlavná váha zvykov z tohoto obdobia sa točila okolo vianoc. Vtedy chcel byť každý doma lebo to boli aj sviatky rodiny. Ešte stále sa však verí na rôzne povery vzťahujúce sa na tieto dni. Na štedrý deň chodili od doma k domu betlehemci a tí boli chudobným ľuďom zvlášť vítaní, lebo to boli pastierikovia a pastierov mali v každom dome lebo všade mali nejaký statok, ktorý sa pasaval. Štedrá večera bola jednoduchá, predstavovala každodennú stravu, len bola slávnostná a všade sa snažili aby v ten deň bola štedrá večera čo najbohatšia. Cez sviatky sa nechodilo k susedom, lebo by sa, ako sa hovorí "povazovalo" a taký povazeň, hlavne keď išiel dole vodou nebol nikomu vítaní, verilo sa že povazník prinesie na budúci rok nešťastie. Na Nový rok chodil miestný pán farár s rechtorom a kostolníkom po koľade. Bola to návšteva ktorú v každom dome očakávali. Potom nasledovalo obdobie fašiangov, obdobie svadieb a veselosti. Fašiangy sa skončili veswlou udalosťou, chodilo sa po turvoni. Bol to sprievod piatich-šiestích chlapov, ktorí boli prezlečení za rôzne maškary, s kožuchmi so srsťou von, mali rohy a zvonce. Hlavná postava, turvoň, bol navlečený do dlhého čierného vreca, na hlave mal rohy, v rukách držal drevené rohy so zvoncami a takto oblečený nahánal ľudí hlvane deti lebo za nimi chodilo veľa ľudí ktorí sa smiali, bolo veselo a hrávala aj muzika. Turvonko vesele, turvonko vesele nech sa ti pán gazda zasmeje. Takto chodili od doma k domu a gazda ich obdaroval slaninou, ulial pohárik domácej slivovice, gazdina dala pár vajíčok, trocha zbožia, lebo sa verilo že komu sa turvoň po dvore pováľa, tak tomu narastie pekné konope. Na jar sa zase chodilo s morenou ktorú hádzali do potoka. Na prvého mája mládenci stavali dievkam máje. Boli to veľké žrde zv. smrekov na vrchole bol upevnený stromček vyzdobený šnorkami, farebnými ružami z krepového papiera. Posledného mája sa máje váľali, kde zase hrala muzika a na dvoroch s májmi sa tancovalo. To však už bola posledná možnosť zábavy, lebo od jari až do jesene sa ťažko pracovalo, či už na poliach, pri sene v hore, či na gazdovstvách, ale pri ťažkej práci sa na lúkach, holiach i v dedine, kde tu ozýval krásny spev ktorý už dnes nepočujeme a ten sladký, pekný spev zľahčoval ťažký ale pekný život naších predkov.


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský

Prvé slobodné voľby v novej republike

O hlasy ľudí sa zaujímalo veľa politických strán, lebo už bola sloboda a prvá ČeskoSlovenská republika bola demokratický štát. Najväčšej popularite sa tešila, ako som už napísal v predchádzajúcej kapitole, sociálne-demokratická strana. Tiež aj legionári, keď sa po vojne vrátili z Ruska, Rozprávali veľmi čudné veci o revolúcii, o vláde robotníkov a roľníkov, o spravodlivosti a veľa ľuďom sa to ľubelo. Pár ľudí v dedine ale zmýšľalo ináč, triezvejšie, ťahali ako sa hovorí na inú stranu a boli tŕňom v oku celej obce. Sám richtár sa mal vraj na ich adresu vysloviť: " Pre hantých ľudí nedostaneme ten Bačín, keď nejdu s nami, ale len počkajte po voľbách, veď vám my dáme!" Sľúbili im tiež ktorísi rečníci so soc.dem. strany, že dostanú spomenutú horu Bačín, keď budú za nich hlasovať. A tak to bolo v celej Terchovskej doline. V takýchto roztržkách nastal deň volieb. Občania vystrojení ako do kostola prichádzali voliť a keď spočítali hlasy, až na pár iných, všetky dostala soc.dem. strana a tak tomu bolo všade naokolo. Po voľbách usporiadali vo Varíne na námestí manifestáciu, na ktorej sa zúčastnilo veľké množstvo ľudí z celej doliny. Na ozdobenú tribúnu, okolo ktorej stáli chlapi v terchovských krojoch , vystúpil akýsi rečník a ako to už býva, oboznamoval ľudí s programom sociálne-demokratickej strany. Keď prišiel k slovám: " Tých čiernokňažníkov, keď vám budú niečo z kancľa kázať, tak ich zhoďte dolu a zabite." Myslel tým farárov, ale ľudí prešiel strach, za toto sme my nehlasovali, lebo ľud z celého kraja bol veľmi nábožný, jak to dohovoril, chlapi v krojoch, čo boli najbližšie, vyskočili na tribúnu a už bola celá tribúna v prachu aj s rečníkom, tomu sa však horko-ťažko podarilo utiecť, ináč by ho tam aj prizabili. Teraz nastal Babylon, ľudia hrešili, kliali na cel´sociálnu demokraticiu, plakali, že sa takto ľahko nechali naviesť. Hneď sa písali odvolania proti voľbe, že ľudia boli podvedení, ale nedosiahlo sa nič. Takto dopadli prvé voľby v slobodnej republike.


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský

Práca v Čechách

Okolo r. 1925 začali ľudia hodne chodiť na práce do Čiech na repu, na hospodárske práce. Organizovali to "gazdovia". Ten prišiel na jar a nazháňal si asi 20 ľudí, väčšinou dievok a mládencov a odišiel s nimi na práce na nejaký statok do Čiech. On tej skupine bol vedúcim a jeho žena bola kuchárkou. Zárobok bol dosť biedny, okolo 1000 korún za celú sezónu, niekde trochu viac. Spávali všetci v jednej miestnosti, na pričniach, ako sa tomu hovorilo, boli to na drevených podstavcoch nabité dosky a na nich boli slamníky, k tomu dve deky a dosť. Bol to dosť ťažký život, ale čo robiť, keď doma roboty bolo veľmi málo a peňazí aspoň na to najnutnejšie bolo treba. Okolo sviatku Všech svätých sa potom vracali domov, lebo na zimu ich statkár nepotreboval. Domov cestovali v dobytčích vozňoch, aby to bolo lacnejšie. Doma ich čakali mladí aj starí a keď prišli domov, rozdelili po kúsku repárskeho chleba, čo bola veľká pochúťka, keďže doma sa piekol len osuch na šporáku. V zime potom bolo o čom na priadkach rozprávať, ktorý mládenec s ktorou dievkou chodil a kedy sa budú brať. Lebo sa za ten rok mali dosť času sa dobre poznať, hlavne ako vie robiť dievka či mládenec. Tak aspoň k niečomu to bolo dobré.


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský

Prvé roky v slobodnej republike.


     S radosťou privítali obyvatelia obce koniec vojny a utvorenie novej republiky. O to bola radosť väčšia, že zvesť prišla odrazu. Tu, v malej, pod horou skrytej dedinke sa málokto rozumel politike. Oni si mysleli, že to už tak musí byť, ako je. Duch maďarizácie tu až tak silno nedoliehal. V škole síce učili už po maďarsky, ale učiteľ bol Slovák Andrej Grantier, ktorý trochu po maďarský vedel, lebo sa to naučil vo vojne a na robotách v Pešti a túto svoju vedu mal naučiť deti v škole. Jemu samému milšia však bola reč materinská, tak nečudo, že z tej maďarčiny nevedeli skoro nič, iba trochu počítať. Na úradoch vo Varíne a v Žiline hovorili aj tak po slovensky. U nás si ľudia oveľa menej uvedomovali ťarchu maďarizácie, ktorej stelesnením tu boli iba žandári s kohútimi perami. Noviny v obce nečítal skoro nik, tak ani nevedeli, že sa Rakúsko-Uhorsko po vojne rozpadlo.
     Až odrazu, že sloboda, máme novú republiku, Masaryk, Štefánik, toľko nových pojmov a vecí, že to až ťažko bolo odrazu pochopiť. Poniektorí tak chápali slovo sloboda, že už môže si každý robiť čo chce, stávali sa aj smiešné veci, napr. jednému gazdovi z Tižiny, keď išiel s konským povozom do Varína, tak mu zobrali Terchovci koňa aj s vozom, že však už je sloboda. Dostal ich späť až za pár dní, keď sa zavádzal nový poriadok. Veľmi sa zaslúžili o obnovu poriadku vojaci, väčšinou Česi, keď prišli do okolitých dedín, do Varína, aj inde a mali tu svoje postavenie proti zbývajúcim maďarským vojakom zdržujúcim sa v Turci. Ešte aj teraz badať na okolitých vŕškoch na Poľanoch zákopy, v ktorých boli proti Maďarom Český vojaci. Tiež pomaly sa vracali domov vojaci z rozbitej Rakúsko-Uhorskej armády a prinášli so sebou okrem roztrhaných handier aj nového ducha a vieru v lepšiu budúcnosť. Prišli aj niektorí legionári z Ruska a tak národné a slovanské cítenie zachvátilo celú dedinu. Mnoho rodín však márne čakalo svojich otcov a synov. Vojna zničila mnoho mladých životov, mnohí padli na Piave, pri Haliči, na východných frontoch na Ukrajine a len sám Pán Boh vie, kde snívajú svoj večný sen. Smútok rodín potešovalo však vedomie, že Slovák už viac nepôjde do boja za cudzie záujmy a sám si bude pánom. A ako hovorí staré príslovie "čas bolí, čas hojí", aj v týchto bolestných časoch tomu nebolo inak. Nová republika priniesla so sebou veľmi veľa novostí. Patrili medzi n e aj prvé slobodné voľby. V novej republike už mali volebné právo všetci ľudia nad 21 rokov, nuž niet div, že sa o hlasy ľudu zaujímalo veľa politických strán, bolo ich až 23. Rečníci sa na dedinách priam predbiehali v sľuboch. Najväčšej popularite sa ťešila strana sociálno-demokratická, veď mala taký krásny program, sloboda, rovnosť, bratstvo, tak niet divu, že väčšina obyvateľov chystala sa dať svoje hlasy práve tejto strane, ako sa hovorilo, strane chudoby. Ako však dopadli prvé voľby, o tom budem písať v novej kapitole.

e-img-356


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský
foto: Obecný úrad
 

Sloboda, nová republika

Málokto mohol uveriť šíriacej sa správe, že vojna skončila, že už nebudeme pod Maďarmi, že už bude sloboda a že vznikla nová republika a že budeme s Čechmi dohromady. Pomaly sa začali vracať vojaci, aj tí potvrdili správu, že už je sloboda. Preto niet div, že ľudia po takom útlaku akoby rozum stratili z tej slobody. Prvým činom bolo, že spolu s vojakmi čo sa vrtáili rozbehli sa rabovať všetkých Židov, lebo väčšinou len oni mali obchody a krčmy. Vtedy aj dvoch občanov zastrelili vo Varíne, nevie sa, či žandári alebo Židia. Stará moc vtedy ešte neprestala dúfať, e sa staré časy ešte vrátia a nová vrchnosť sa ešte len rodila. Potom prišli už vojaci nového Československa, väčšinou to boli Česi a tí udržiavali poriadky. Domov sa vrátili aj niektorí legionári, čo v cudzine bojovali za oslobodenie spod jarma maďarského so Štefánikom. Boli to Ludvík Kabatiar a Adam Ondro. Do školy prišiel nový učiteľ, menoval sa Čurila a začalo sa učiť po slovensky a rozprávalo sa tak aj po úradoch. Namiesto všeliakých "veľkomožných" a "urodzených" prišli len obyčjaní páni a hovorilo sa, že u nás je každý pán. Pred učiteľom Čurilom tu bol na krátko učiteľ iný a tomu sa podarilo dostať do rúk obecnú pečiatku a bez vedomia richtára ju zneužil pre seba. Vybral na obec väčší obnos peňazí, čo musela obec potom statočne splácať. Jeho z obce vyhnali. Učiteľ Čurila tu bol od r. 1924 a na neho ľudom zostala dobrá spomienka. Bol aj organista a v r. 1927 musel z dediny odísť, keďže mal akési nedorozumenie skrz hratie v kostole. Hneď po svetovej vojne, keď sa začali parcelovať majetky bývalých grófov, začali sa vtedajší predstavitelia obce zaujímať, či by nebolo dobré dostať do vlastnícva majetok grófa, ktorý tvorí už raz spomenutý les v Bačíne a polovicu Belskej doliny. Zobrali sa teda predstavitelia obce do Žiliny, kde sa toho času zdržiaval minister Šrobár, k nemu poradiť sa, čo majú v tej veci podniknúť. Minister si prezrel výťah z katastra, kde sporný les bol vedený na obec Dolná Tižina potliapkal ich po pleciach a hovoril:"Duše moje, smelo stúpte do úžitku toho lesa, les je váš a váš bude, netreba ho od grófa kupovať." Odišli teda richtár s chlapmi a nie celkom spomenuli ministrovi, že jestvuje nejaká listina, segregačná, na základe ktorej gróf spomenutý les dostal. Boli sa totiž pred tým informovať prostreníctvom svojho advokáta aj za úradmi v Žiline, v Bratislave, dokonca aj v Budapešti, no nikde ju nemohli nájsť tak predpokladali, že sa vo vojne niekde stratila a tak ju pred ministrom ani nespomenuli. No a doma ľudia naradovaní, že tak ľahko prišli k hore, hneď sa zobrali a vyhnali panského hájnika preč z obce a začali si hospodáriť s lesom ako s vlastným. Dávnou bolesťou obce bolo, že nemala vlastného salaša, nuž rozhodli sa že spravia salaš v nadobudnutej hore a hneď sa do toho aj pustili. Spomenuté úbočie v Bačíne bolo vysadené smrečinami, tak všetko vyrúbali a upravili na pasienok. No gróf nechcel sa zriecť svojho majetku a chystal sa obec pre porušovanie vlastníckeho práva žalovať. Občanom však ktorási politická strana poradila, aby žalovali grófa oni, podľa mienky, kto žaluje, ten vyhrá. Tak sa aj stalo a obec zažalovala milého grófa, že užíval spomenutý les 45 rokov neprávom, ako cudzie vlastníctvo, a boli si tak istí svojou vecou, že sú v práve, že si ani nepripustili, že by mohli prehrať. Grófov fiškáľ ale vyhrabal kdesi z archívu spomenutú segregačnú listinu a nechal si ju až na posledné opjednávanie. Miesto určenia posledného pojednávania súdom bolo určené pod sporným lesom. V určený deň súdu doviezli tam sudy vína nachystali hotový majales, hovoriac, že však ho zaplatí ten, kto prehrá, teda gróf. Aké však bolo ich prekvapenie, keď advokát grófa vytiahol pred súdom segregačnú listinu kde bolo čierne na bielom napísané, že ich predkovia sa tej hory vzdávajú v prospech grófa. Na základe toho spor prehrali a bolo im prisúdené zaplatiť učinenú škodu grófovi v sume 140 tisíc korún aj súdne trovy, čo bola naozaj veľká suma. Ako to už býva, všetka vina padla na hlavu richtára, ačkoľvek všetko robil so súhlasom obce. Chybu urobil len, že si nepísal zápisnice zo schôdzí,a tak sa nemal čím obhajovať. Ťažké chvíle prežíval chudák richtár, už sa zdalo, že príde o majetok a to len preto, že chcel obci len dobre. Veľmi mu pomohol vtedajší pán farár, dal zvolať schôdzu a tam povedal ľuďom, aby si dal každý ruku na srdce a odhlasuje, kto vtedy nesúhlasil, aby sa spomenutý spor proti grófovi viedol. V ľuďoch sa predsa pohlo svedomie a odhlasovali, čo notár aj zapísal do zápisnice, že ťarchu súdu berie na seba obec. V tú dobu už spomenutý gróf ležal na smrteľnej posteli a veľkodušne odpustil obci celú polovicu dlhu, čo sa musí ako charakterný čin zaznamenať. Jeho syn odpustil ešte ďalších 25-tisíc, za ktoré kúpili od Krasňanského grófa bývalú Strážsku hoľu. Ostatný dlh splatili tak, že predali drevo z hory Pálenica. Spomenutú horu, o ktorú sa súdili s grófom, neskôr obec od mladého grófa odkúpila a Bačín aj ďalej ostal majetkom obce. Pod spomenutou Strážskou hoľou sa tiahli pasienky našej obce a pásavali sa tam ovce a voly. Strážania vraj kotúľali na nich veľké kamene. Tižincov to samozrejme hnevalo a pri prvej príležitosti podali návrh na túto hoľu na súd. Súd prišiel až na tvar miesta a súdil tak, že toho bude hoľa, na čiu stranu stranu potečie voda. Za tým účelom priniesli tam v putni vodu a vyliali ju dole Stráňou. Voda tiekla smerom k tižinskému, tak tým bude aj hoľa prisúdená. O rozšírení majetku obce sa v oboch prípadoch zaslúžil richtár Karol Pazdierka a podrichtár J.L.


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský

Začala vojna

Do pokojných dní života obce roku 1914 ako blesk z jasného neba zaúčinkovala správa, že začala vojna. Hoci sa ľudia moc nerozumeli do panských huncúctiev, ako sa hovorilo politike, no keď prišla do dediny zvesť, že Srbi zabili v Sarajeve následníka trónu, mladého cisára s manželkou vedeli, že bude zle. Zanedlho slúžny z Varína dal vybubnovať, že je mobilizácia. Veru veľký plač nastal v dedine, keď všetci mladí chlapi odchádzali do boja za cisára pána a jeho rodinu, išli pomôcť vybojovať Hercegovinu, jako si spievali transporty idúce na front. Zo začiatku nik nemyslel, že sa to pretiahne na štyri roky. Po mladých museli ísť na vojnu aj starší a napokon zostali v obce len ženy, starci a deti. Prichádzali čoraz častejšie oznámenia, že ten a ten hrdinsky padol za Rakúsko-Uhorskú vlasť.
Smutné a ťažké časy nastali pre obyvateľov obce, veľa mladých mužov padlo v cudzích krajinách, kde ich aj pochovali, v dedine ostalo veľa mladých žien - vdov s malými sirotami, na roliach a hospodárstve nemal kto robiť, gazdovstvá upadali. Nuž veru nahladovali sa ľudia viac než dosť a málo bolo domov, kde by niekto nepadol. V r 191.. zobrali z veže kostola 3 zvony pre vojenské účely, zostal na veži len jeden, ostatné zhodili z vežového okna dolu na zem.
V roku 1916 - 17 bol v dedine v dôsledku sucha veľký hlad, nepršalo celú jar a leto. Obilie bolo také malé, že sa nedalo kosiť, museli ho šklbať aj s koreňom. Aj najusilovnejšia žena ho za celý deň roboty natrhala toľko, koľko mohla v batohu odniesť domov. Veru bola bieda cez tie roky, ľudia jedli trávu a všetko, čo sa dalo. Zemiakov sa urodilo veľmi málo a boli drobné. V jednej pivnici mali úroduu zemiakov uloženú aj piati gazdovia, boli uskladnené v truhlicach na obilie. V jednej pivnici malo takto uložené zemiaky viac gazdov, asi traja, a medzi sebou sa hnevali. Jeden sa chcel vypomstiť druhému a svoju úroduzemiakov obložil slamou a pivnicu cez najväčší mráz otvoril. Všetky zemiaky okrem jeho pomrzli. Aj takého vzťahy vládli medziľudmi vo veľkej biede. Na dolniakoch alel bolo múky dosť, ale ako ju odtiaľ doviesť, keď bola vojna, nebolo koňov ani furmanov. Veru, jeden zemiačik alebo malý osuch, to bola veľká pochúťka, veru veľmi sa nahladovali ľudia v tej dobe v našej obci a na okolí.


História Parochiae Dolná Tižina ab. a. 1904 Andrej Bednár - sprav. farnosti
Keď sa skončila I. svetová vojna v r. 1918 tak na ľudí prišla chytľavá choroba, "španielka" - influenza. Lieku proti nej nebolo, človek ráno ochorel a večer už bol vystretý. Hlava bolela, horúčka bola vysoká, chuť do jedla zmizla a z nosa tiekla krv. Tu na španielku zomrelo vtedy 26 ľudí.

 

zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský

Zárobky v Amerike.

Keď po veľkom ohni ostalo pol dediny bez prístrešia a ocitli sa vo veľkej biede, šírili sa po dedine chýry, že za morom v Amerike prijímajú ľudí na zárobky a platia akési doláre, za ktoré v banke dostať veľa naších peňazí. Nuž rozhodli sa niektorí chlapi, že pôjdu skúsiť šťastie do tej Ameriky. Ale kde vziať peniaze na cestu, keď doma nebolo ani grajciara a na šífkartu bolo treba aspoň 300 zlatých? Niektorým požičial vtedajší pán farár Bednár a niektorí si pomohli tak, že predali role u Žida Michala a tak si zohnali potrebné peniaze na cestu. S vybavením papierov neboli veľké ceremónie, lebo chodil jakýsi agent a ten zariadil všetko, cestu do prístavu aj cestu loďou do nových krajov. Našli sa aj takí, čo išli ku moru peši alebo ako sa dalo a na kravský pas. Vtedajšia vláda, keďže sama nemohla zabezpečiť ľuďom prácu, si z toho nerobila ťažkú hlavu. V Amerike sa chlapi dostali väčšinou do baní a vykonávali ťažké podradné roboty, no boli radi, že mohli poslať rodine pár dolárov. Pomoc to bola veľká, lebo za jeden dolár dostali 70 uhorských zlatiek a kravka stála okolo 120 zlatiek. Z dediny v tom čase odišlo za prácou do Ameriky asi 20 chlapov a keď sa niektorí vrátili domov, mali toľko peňazí ako pliev, ako sa hovorí. No moc peňazí málo komu prinesie šťastie, nietkorí sa naučili piť a veľa ich prepili. Väčšina z nich zarobila len to, že povyplácali dlhy a pokúpili si nejaké roličky. Poniektorí v Amerike aj ostali navždy, iní zahynuli v baniach. Keď sa chlapi povracali z Ameriky, boli to už celkom iní ľudia, svetaskúsení, dôležití, s iným zmýšľaním a iným spôsobom života. Veľmi sa odlišovali od obyčajných ľudí a hovorilo sa im Amerikáni. Väčšinou popreberali v obci všetky funkcie. Z chlapov, ktorí boli v Amerike, to boli Ďurinovci dvaja, Lacekovia, Maťkovia, Kabatiarovia, všetci po dvaja, ďalej Falašta, Kvočka, Hodoň, Zakopčan, Bačinský, Kubala, Šušoliak a Franček. Amerikáni už nosili panské šaty, po večeroch v krčme rozprávali zaujímavé príhody o Novej zemi, obec ich pričinením dostávala prvé znaky inej kultúry ako kresťanskej. Mnohí sa majetkovo pozdvihli, postavili si nové domy, pokúpili role. Ľudia v tých časoch dorábali sená až pod Kriváňom a na svačiach ho zvážali do doliny. Celý čas pri senách aj nocovali, pričom sa stala táto príhoda: Raz jeden človek, Imrich Lacek, tiež tam robil sena a mal ho uložené v kope a na noc si ľahol do kopy, lebo išla búrka, no akosi si nebol istý, bál sa, že doň strelí hrom, preto sa radšej skryl pod neďaleký strom. To bola v hore veľká skala a skotúľala sa práve do tej kopy sena a tam aj zostala. Po sene nezostalo nič, celé bolo dodlávené skalou. Tá skala tam leží aj teraz, je to na Laluhovej pod Malým Kriváňom.


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský

Rok 1904 bol smutný a nezabudnuteľný rok


Rok 1904 bol smutný a nezabudnuteľný rok, aký obyvatelia našej obce ešte nezažili. Strašný živel, požiar, zničil takmer celú dedinu a priviedol ľudí do veľmi veľkej biedy. bolo to 28. júla 1904 deň ako všetky ostatné letné, horúce a dusné dni. Nepršalo už dlho, všetko je spálené od slnka. Obyvatelia sa zavčasu rozišli do poľa, kým horúčava ešte nie je neznesiteľná. Roboty je veľa a dedina je skoro prázdna, len deti sa hrajú na dvoroch pred domami a starí rodičia majú na nich dozerať. Odrazu strašný výkrik "horí!" vytrhol ľudí od usilovnej práce. Veď strach pomyslieť, také horúčavy a zrazu oheň! Každý sa schytí a uteká do dediny ratovať, čo sa dá. No kým dobehli, už celý dom aj hospodárska budova u Šušoliakov boli v plameňoch. Kým sa chytili hasiť a doviezli hasičku, horelo už celé okolie. Domky boli všetky z dreva pokryté šindľami, ktoré boli celé od sucha popraskané a o chvíľu na hasenie nebolo možné pomyslieť, ratovali sa iba ľudské životy a statok. K tomu vietor, ktorý celé leto ani nevial, teraz sa schytil duť a rozháňať oheň na všetky strany, požiar zachvátila i druhú časť obce za potokom, a tým bol prístup k vode odrezaný. Ešte z dola ako tak sa dalo hasiť, prišli striekačky aj zo susedných dedín, ale pre stred obce sa zdalo, že už pomoci niet. So striekačkou sa nedalo ísť hore dedinu pre strašnú žiaru z ohňa a čo tam ľudia hasili vodou z putní, to nebolo ani poznať. Oheň bol už u Sporinov, horela strecha kostola a vtedy kohosi napadlo previesť striekačku okolo dediny po poľnej ceste na horný koniec. Tam sa im konečne podarilo oheň zastaviť v Hraščanovom dvore. Na dolnom konci medzitým uhasili oheň, no väčšia časť dediny bola zhorená. O sile požiaru svedčí aj to, že horiace šindle boli popadané a porozhadzované až po Pažiťach a na pohoreniskách aj na tretí deň ešte horeli ohne. Veľkou zvláštnosťou bolo, že v strede najväčšieho ohňa, v strede dediny zostal ohňom nedotknutý jeden domček a to bol dom obecného kostolníka a hrobára Novosada, dom ostal ohňom nedotknutý akoby zázrakom. Tento dom tu stojí ešte aj dnes, v prvých rokoch tretieho tisícročia. Očitý svedkovia hovorili že oheň, keď prišiel k tomuto domu, tak zastal, ako pri múre a potom sa zdvihol do výšky a ako vodopád padal na ďalší dom. Tento nezhorený dom sa potom divne vynímal v strede pohoreniska a ľudia z ďaleka chodili sa naň dívať. Poznajúc terajších vlastníkov domu, ktorí tento požiar nezažili, ale ich predkovia, Novosadovia, tvrdia že dom nezhorel preto, že ho stále polievali vodou. Ohňu padol za obeť aj kostol, teda jeho strecha, veža a vnútorné zariadenie, zostali len holé múry. Na kostol sa dostal oheň od horiacich šindlí, ktoré lietali v povetrí a od veľkej žiare z ohňa. V strašnom položení zostali pohorelci, nejeden nezachránil si nič, len holý život a to, čo mal na sebe. O ubytovanie sa im postarali tí spoluobčania, ktorým oheň neuškodil, ale čo jesť, ošatenie a iné potrebné veci?
Z vďačnosťou treba poznamenať, že ústretovosť úradov vtedajšieho Uhorska bola veľmi veľká. Hneď na druhý deň dali úrady doviesť celé vozy chleba, šatsva a iných potravín a zadarmo dávali pohorelcom. Tiež sa ihneď pristúpilo k stavbe nových domov. Staviteľom bol štát a ešte v ten rok a ďalší na budúci rok mali postavené murované domky, za ktoré zaplatili na splátky 1600 korún. Na hospodárske budovy im dala drevo obec a pri stavaní sa už dozeralo, aby domy stáli v radoch. Po výstavbe nových domov mala už dedina inú tvár. V celku však bola veľká bieda v dedine a mnoho chlapov začalo vážne rozmýšľať nad prácou v Amerike. V tom roku horelo na viacerích miestach a tak vznikla domienka, že to robí jeden človek. U ľudí z celého okolia vznikla taká panika, že mnohí celé dni nespali, čo strážili okolo domov. Ktosi odrazu povedal, že spomenutý podpaľač má takú rúrku a v nej sklo a na čo sa cez ňu pozrie, to sa podpáli. Tá rúrka bola ďalekohľad, ktorý v obci nebol známy. Tejto histérii len-len že nepadol za obeť ľudský život. Turista, mešťan, zastavil sa a ďalekohľadom si obzeral vrchy Malej Fatry. Ktosi ho zazrel a zalarmoval ľudí, že tam stojí ten podpaľač. Tí sa schytili, každý čo mal po ruke, sekery, motyky a hybaj za podpaľačom. Chudáka turistu zachránil len útek pred zamordovaním. Nesmierne dnes so zhovievavím úsmevom posudzovať ich čin. Bol tu strach spojený s hnevom za stratený majetok a v takom položení človek chytro podľahne každej histérii. V roku 1904 bol richtárom Zakopčan Ján. Na záver treba poznamenať, že pri požiari nedošlo k žiadnemu väčšiemu úrazu, ani strate na životoch.

e-img-347

zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský
foto: obecný úrad

Časy reformácie

Časy reformácie na začiatku 20. storočia, keď už moc grófov v obci upadala, stala sa v obci táto tragická udalosť.
Gbeľanský gróf, keď videl, ako mu moc uniká z rúk, snažil sa zachrániť z bývalého majetku, čo sa ešte dalo. V dolnej Tižine boli už od dávna role zvané hofierky, ktoré dostali tunajší obyvatelia za dlhoročné služby grófom z Gbelian. K týmto pozemkom patrili aj priliehajúce podiely v lesoch v Bačíne, kde boli obyvatelia spolumajiteľmi týchto lesov. Spomenutý gróf však zmyslel si oddeliť si svoju, naňho pripadajúcu časť lesa od obecnej a úplatkami získal k tomu počinu okrádajúc obec, súhlas asi 42 občanov na čele s opdrichtárom obce. Títo ludia mu listinu, zvanú segregačnú, podpísali, hovorilo sa, že dostali za to úplatky, vraj 2 zlatky. Z toho dôvodu si vzal za svoje horu v Bačíne, hore Berešovú až po Kriváň. Obec bola týmto veľmi poškodená a celý hnev sa obrátil proti spomenutým občanom a hlavne proti podrichtárovi, ten vraj dostal od grófa ešte aj diežu bryndze. Raz, bol akýsi jarmok, vracal sa večerom peši podrichtár sám domov, čakali ho ôsmi chlapi na Tižinkách schovaní v potoku pod Jariabským kopcom. Keď sa k ním priblížil, vrhli sa na neho a mlátili ho čakanmi dovtedy, kým bolo v ňom trochu života. Potom ho hodili do jarku, kde ho našli na druhý deň mrtvého, keď ho dlho hľadali. Tí, čo ho zabili, však s ním v Stráži večer pili a krčmár to povedal žandárom, tak podľa toho ich aj chytili a odsúdili na 10 rokov väzenia. Trest si aj odsedeli, no naučili sa tam niektorí aj remeslá, takže si z toho árešta ani moc nerobili.

 

zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský

Začiatok dvadsiateho storočia

Dvadsiate storočie, hlavne jeho začiatok, bolo v noci známe veľmi rožšíreným salašníctvom. Cez leto bolo na salašoch veselo, pri ovciach boli bačovia s valachmi a ku jalovicam a volom chodili na odpasky. Bolo to tak, že štyria alebo viacerí mladenci, podľa stavu dobytka pásli tri dni a potom ich vymenili ďaľší a tak to išlo dookola.
Na holiach aj nocovali a cez noc museli aj kúriť, lebo bolo veľa medveďov a vlkov a tak im neraz strhol ovcu či jalovicu. Ba stalo sa, že už strhli aj koňa, lebo keď nebolo roboty, vyháňali sa na hole aj kone.
Ináč bolo na holiach veľmi veselo cez jar a leto, lebo pásavali väčšinou mládenci a krátili si čas spievaním, mali tam aj fujary a pri pasení si spievali a hrali. Starší muži pri pasení hladeli užitočnejšie využiť čas, strúhali šindle na strechy, robili hrable, či iné nástroje. Veselo sa išlo na jar na Ďura na hole a smutno sa im redikalo, ako hovorili, na Michala dolu do dediny. Prichádzajúcu zimu prežili v dedine a po večeroch na priadkách rozprávali zážitky z bačovania a tešili sa na novú jar.
Salašnícke výrobky syr, oštiepky slúžili im na vlastnú potrebu. Robili to tak, že gazda, ktorý dal bačovi na jar ovcu na salaš, dostal od baču 5 kg syra, z ktoré si potom urobili bryndzu a domáca mať bola na zimu zaistená. Bryndza im nahrádzala domácu masť hlavne cez pôst, ktorý sa na dedine prísne dodržiaval. Vlkov bolo veľmi veľa v tých časoch, tí sa opovážili aj do dediny a beda bolo osamelému chodcovi. Jeden občan išiel tiež takto sám v noci domov a skočil naň vlk, toho však chytil za predné laby a na chrbte ho doniesol domov, kde ho zabili. Inokedy zase sa vlci prehrabali gazdovi popod stenu až do maštale, ešte šťastie, že sa v noci zobudil a troch vlkov chytil v maštali.


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský

Koncom 19. storočia prišiel do dediny dobrý kňaz

Koncom 19. storočia prišiel do dediny dobrý kňaz, ľudomil, Andrej Bednár, človek osvietený, a urobil pre zlepšenia života ľudí veľmi veľa. Snažil sa čo možno upevniť školstvo, do tých čias chodili do školy len deti zbehlejších, a chodili väčšinou v zime, aj to nie pravidelne. On zaviedol povinnú školskú dochádzku a priviedol do dediny aj riadneho učiteľa, Granatier sa zval a bol aj organistom. Založil tiež gazdovský spolok, pomáhal ľuďom s pôžičkami a aj iné spolky, cirkevné či svetské, zakladal, veľmi spolupracujúc s učiteľom. Keď obec pri povestnom požiari vyhorela, on organizoval pomoc, štátnu výstavbu, pôžičky a pomáhal aj ľuďom s prácou v Amerike.
V tých časoch odchádzali niektorí chlapi na práce do Budapešti, kde robili väčšinou na stavbách. Boli to prví robotníci z obce, pred tým sa nechodilo nikde. Veľa tam nezarobili, no aspoň skúsili sveta. Keď prišlidomov, rozprávali ako sa inde žije, spomínali, ako pili víno v Pešti na Kibani. Boli asi 10 - 15 a po návrate si s pomocou pana farára Bednára založili "gazdovský krúžok". Bol to prvý spolok v dedine. Zakúpili si vtedy stroje do hospodárstva, dva rajtare, dva geple, dve mláťačky, včerlárske potreby, medomet, lis na vosk a medzistienky. Tieto stroje mali sopločné a chodili im aj noviny, čo bolo v tom čase veľký pokrok. Členovia krúžku, ktorý fungoval až do I. svetovej vojny do r. 1914 boli: Hurta Pavel, Hodoň Valent, Bučkuliak Jakub, Bobek Gajdošík, Maťko Vincent, Lodňan Jozef, Pazderka Karol a Macák.
Ďalším významným činom spomínaného kňaza pre našu obec v tom čase bolo založenie spolku striezlivosti. V dedinne bolo totiž veľmi rozšírené korheľstvo. Krčmu mal Žid Michal a bola postavená tam, kde je teraz záhrada povedľa Adama Šušoliaka. Chlapi prepíjali neraz celé majetky a boli u neho zadĺžení. Najlepší obraz si možno utvoriť, aký stav bol, že pole za Hlbokým od Polian, dolu po Pažite bolo všetko krčmárove a preto sa aj od vtedy menuje Židové. Toľké polia stačili ľudia prepiť za pár rokov, veď len za Márie Terézie ho dostali od grófa. Miestny duchovný s učiteľom vidiac túto skazu založili spolok striezlivosti a že dobre učinkoval, svedčí to, že už o dva roky musel Žid MIchal z dediny odísť, lebo nemal tržbu a krčmu zatvoril. Polia pokúpili od neho občania spiatky, hlavne členovia gazdovského krúžku a Amerikáni. Pán farár Bednár im pomohol aj tým, že im vykonal výhodný úver v Ľudovej banke. Krčma nebola v obci až do roku 1920.


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský

Stavba farského kostola, vznik farnosti.

e-img-354

Niekde v rokoch okolo r. 1850 bol v obci kňazom františkánsky mníkch. Bol to asi prvý stály kňaz pridelený našej farnosti. Pred tým chodili ľudia do Varína a do obce prišiel kňaz len občas. Po tomto dobrom kňazovi zostala pamiatka, že založil v dedine hudobnú kapelu, dychovku, mala asi osem členov. Kapela hrávala v kostole, lebo orgán v kostole ešte nebol, hrávali aj pri iných svetských aj cirkevných priležitostiach. Táto kapela sa zachovala v dedine až do požiaru do r. 1904, vtedy zhoreli všetky hudobné nástroje, lebo boli umiestnené v kostole. Od toho času sa viac nová hudba v obci nezorganizovala. Obdivuhodné je to, že na tú dobu, ľudia aj keď boli veľmi chudobní, dokázali nakúpiť nastroje, ktoré boli drahé a naučili sa na nich hrať.
V roku 1875 dostavali v obci nový kostol, ktorý je v neskoroklasicistickom štýle. Ďalej medzi najstaršie stavby v dedine patrí kamenný most z r. 1830, ktorý je pri starých pivniciach. Kostol staval nejaký Moravák, Vincent Rehák. Ľudia radi pracovali na stavbe, vozili kameň, tehlu a všemožne pomáhali. Starý drevený kostol stál v terajšej farskej záhrade. Neskôr do kostola zakúpili prislušenstvo, oltár, lavice, zvony boli štyri a tie zvonievali až do r. 1914 do začiatku svetovej vojny. V tom roku tri zvony museli odovzdať štátu na výrobu kanónov. Zhodili ich z okna veže a zvoniť zostal iba jeden. Na vianoce sa zakúpil nový Betlehem, figúrky boli asi 30 cm veľké a boli odeté do odevu, aký sa nosil vtedy. Väčšinu nákladov na kostol dal gróf Pongrácz z Krasnian a za to ho ustanovili za patróna kostola. Aj farskú budovu postavili v tom roku a kňazovi pridelili farskú záhradu, kde bol aj cintorín. Pri fare boli aj hospodárske budovy a obec sa zaviazala dávať kňazovi prídel, každé číslo domu 1/2 m3 dreva a štvrťku jačmeňa a koľadu. Neskôr keď prišiel do obce aj organista, tomu dávali polovicu z toho. Dávalo sa to pred vianočnými sviatkami a volalo sa to zápis, vyberal to richtár s prísažným. Organista mal za povinnosť piecť oplátky na Vianoce a za ne tiež dostal misu zrna. Oplátkov muselo byť dva kusy na každého člena rodiny a jeden kus v ktorom bola zapečená petržlenová vňať pre dobytok.
Vnútorné maľby kostola maľoval významný Slovenský maliar Ján Hanula. Tento vo svojich pamätiach spomína, že prvá svetová vojna ho zastihla pri maľovaní nášho kostola. Treba však dodať, že niekde na, alebo pri novom kostole stál starý drevený kostolík, ktorý zhorel začiakom 19. stor. Farnosť v Dolnej Tižine bola založená podľa Schematizmu, ktorý je uložený na farskom úrade v r. 1789. Od tohto roku ma aj matriky a dá sa predpokladať, že v tých rokoch postavili aj farskú budovu. Či sa jedná o terajšiu budovu sa zistiť nedá, pretože z archívnych záznamov z tých rokoch sa nič nezachovalo.

OPRAVY:
- Kostol maľoval významný Slov. akad. maliar Jozef Hanula nar. v r. 1863 v Troch Sliačoch na Liptove. Zomrel v roku 1944.
- Lokálna kaplánka Tižina s filiálkou Zemianská Stráža bola zriadená v r. 1789. Na farnosť bola povýšená cisár. dekrétom 21. apríla 1805! (kánon. vizitácia r. 1828)


Podľa matričných záznamov našu farnosť od jej založenia od r. 1789 spravovali títo kňazi:

e-img-357
Poznámka: XXVII. správca farnosti Peter Paliatka, XXVIII. súčasný správca farnosti Ľubomír Vavro.


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský
foto: obecný úrad

Za čias panovania Márie Terézie


Za čias panovania Márie Terézie a jej syna Jozefa keď bolo úradne zrušené poddanstvo, začalo sa aj ľuďom v obci žiť trochu lepšie. Mohli si z panského prirobiť trochu roličky a dostali aj celú horu v Belskej doline. Utvorili sa takzvané urbariáty. Bolo to súkromné vlastníctvo jednotlivcov, ale pod štátnym dozorom so spoločným obecným hospodárením. U nás to bola tá spoločná hora a pasienky na Pažiťach, Poľany a za Príslopom. V hore mali ľudia vlastníctvo vo forme "hlasov". Pridelili sa tak, že na každého dospelého muža v ten čas pripadlo "5 hlasov". Táto forma hospodárenia sa udržala až do roku 1950. Všetky práce sa robili spoločne, výsadba, údržba lesa aj ťažba a drevo sa delilo podľa podielov. Role, čo vtedy ľudia dostali z panského sa volali "hoferky". Od tých čias si gazdovia na robotu začali chovať kone, čo dovtedy nemohli, mohli myť iba volov. Prestal strach z dereša, z panských hajdúchov a vytratili sa z hôr aj baníci. každý sa tešil, e bude robiť len pre seba. Niekedy z tých čias pochádza aj toto rozprávanie. Žila vraj vtedy v dedine dievka, ktorej nebolo páru čo do krásy v celom okolí, no jako bola pekná, taká bola pyšná, neľúbil sa jej ani jeden mládenec v dedine a nebála sa ako sa hovorí, ani Boha ani ľudí. Raz boi na sviatok Božieho tela všetci ľudia v kostole len Dunčová Hanka, jako ju zvali, zobrala plachtu a išla do hory na trávu. Bol pekný deň a tu z čista jasna zahrmelo a strhla sa strašná búrka. Keď ani večer Hanka neprichodela išli ju hľadať no nenašli ju nikde, len na tom mieste, kde žala trávu našli vysokú, tenkú skalu v ľudskej podobe, ktorá tam nikdy nebola. Ešte aj dnes sa ta skala nachádza v dolinke, na kraji medzi Bačínom a Frankovcami a ľudia ju volali Dunčová Hanka.


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský
foto: obecný úrad

Cholera v obci v r. 1831

Bolo to v rokoch 1830 keď hrozný hosť, cholera, dotiahol odkiaľsi z východu do Európy a začal riadiť aj v Uhorsku. Strach zasiahol všade, veď ľudia mali ešte v pamäti prvú choleru, ktorej padlo za obeť veľa životov a pomoci proti nej žiadnej nebolo. Všeliake chýry išli jeden za druhým, miatli však ešte viac. Keď aj niekto trošku ochorel už kričali, už je to tu, už je to tu! A uľahčene si vydýchli, keď sa ukázalo, že ten je už zdravý. Až raz, keď ochorel jeden starký a za pár hodín už bol mŕtvy a po ňom aj jeho syn, uhádli ľudia, že cholera už prišla do dediny. Strašne riadila choroba vtedy v obci, zomretých nestačili pochovávať a v každom dome chýbal niekto, museli založiť nový cinter na Beuku. Najhoršie bolo, že taký strach zachvátil ľudí, že už nemal ani kto pochovávať. Kto bol ešte zdravý, za nič na svete sa nechcel na to dať. Jakýsi občan si večer spieval: "Ja veru cholera, kde si sa podela, keď si si nevzala Janíčka korheľa". Do rána bol mŕtvy a to bola vraj posledná obeť neľútostnej choroby. Kňaz vtedy posväcoval hroby a odbavoval pohreb iba z diaľky od kostola. Mŕtvych pochovávali do spoločných hrobov a zasypávali vápnom. V dedine nebolo domu, kde by niekoho neoplakávali.

História Parochiae Dolná Tižina ab. a. 1904. čl. 61 - (Andrej Bednár spr. far.)
píše o cholere v obci v r. 1873! Na chorobu zomrelo 68 ľudí a v tom roku bolo zomrelých až 137 ľudí! Na "koleru" (k) zomretých pochovávali za potokom, na kopčeku za kostolom a od tých čias sa toto miesto nazýva "kolerový cinter".

e-img-351
obr.: Kríž na "Kolerovom cintoríne"


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský
foto: obecný úrad

Bane na železnú rudu
e-img-360
V niektorých týchto rokoch vznikli nad dedinou v horách bane na železnú rudu. Keď v Třinci založil rakúsky arcivojvoda železné huty, hľadali nálezištia tejto rudy po celom Hornom Uhorsku. Jakosi zistili, že sa nachádza aj v našich horách. Povolal baníkov z Talianska a začali na viacerých miestách kopať. Bývali na mieste v hore, čo sa menuje na Sedielku, mali tam postavený veľký drevený dom. Hlavná šachta bola v Bačíne pod Prostou a druhá na Príslope, tá bola kolmo dole. Vykopanú rudu vozili furmani na vozoch po ceste, ktorú pre to urobili až do Čadce, odtiaľ až do Třinca. Domáci vozili zasa prázdne vozy, neprekladali náklad, iba sa prepriahalo. Bola to akási kyvadlová doprava s preprahmi. Dole kopcom nebolo treba koňom veľa ťahať, len poriadne hamovky bolo treba mať ináč bola beda. Ostala z tých čias furmančenia takáto príhoda. Istý furman, nejaký Prindiš, tiež viezol rudu na páre koňoch. Tam na jednom mieste bola strmá a ostá zákruta. Pokazela sa mu hamovka a jeho sotilo aj s vozom pod cestu do brehu, pričom mu dolámalo nohy a rozdriapalo celý odev. Keď ho potom ľudia ľutovali, že mu tie nohy tak dolámalo, on vraj povedal:"Čo tam nohy ako nohy, ale kožuch nový!" Ten mu totiž tiež dodriapalo. Tie bane sa udržali až dotiaľ, kým postavili Košicko-Bohumínsku železnicu, potom mohli dovážať rudu lacnejšiu a kvalitnejšiu zo spišských miest a bane u nás zanikli. Hovorilo sa, že diera z Bačína bola prekopaná s tou, čo teraz vidieť v Kúri. Ľudia vraveli, že raz pusteli kačku do štôlne v Bačíne a vyšla v Kúri. Baníci odišli a tam, kde bývali, kupeli to Lackovia na bývanie pre seba a štôlne sa pomaly zasypali samé od seba. No bolo ich ešte v r. 1940 dobre rozoznať a na kus aj do nich ísť. Cestu ešte poznať aj dnes, išla s poza Príslopka na Zichovú lúku a ponad Háje hore na Sedielko a Príslop.
Naši občania mali majetky zvané chalvarky až za vrchmi pri Terchovej, kde na leto vyháňali kravy a bačovali tam až do jesene. Mali tam vystavané maštalky a domčeky čo v nich cez leto bývali. Keď bolo viac bratov v rodine poniektorý v domčekoch ostali aj v zime a neskôr sa tam usadili trvalo. Zobrali si kúsok pola, kde siali ovos, sadili zemiaky a tak sa pomaly od Tižiny osamostatnili. Domčekov pribúdalo, až bola založená nová obec, ktorá patrila pod Terchovú. Toto postupné osamostatňovanie sa ukončilo okolo roku 1800. Takto vznikla obec ktorej dali názov Horná Tižina a materská obec sa začala volať Dolná Tižina.

 

zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský
foto: internet

Tragédia na salaši

Ešte donedávna na hrebeni nad Bačínom tam, kde sa horský chodník vedúci na Tižinskú hoľu, kde sa zakrúca do Belskej doliny, stáli na tom mieste tri veľké jedle, praví horskí obri, videli a vedeli by rozprávať históriu pekných pár generácii. Pod týmito jedľami býval kedysi za starých čias salaš, o ktorom sa v dedine toto rozprávalo:
Na tomto salaši bol v ten čas bačom nejaký Cesnek. Bačovanie v tejto rodine prechádzalo z otca na syna, tak súdiac podľa toho, musela to byť rodina statočná a spoľahlivá a za túto statočnosť zaplatil spomínaný bača životom. Bolo to práe na akýsi sviatok, už na konci leta, valasi zo salaša, ako touž býva, zišli do dediny za frajerkami a nechali baču samého. Bača im to nemal za zlé, veď aj on bol kedysi taký istý, podojil ovečka a sam si zavesil veľký kotol na žinčicu nad oheň variť. Odrazu, kde sa vzali, tu sa vzali, nahrnuli sa mu pred kolibu zbojníci a zhurta na baču, aby im dal, čo má. Chudák bača, doniesol im syra, žinčice, ale zbojníci mu rozkázali aby zarezal ovcu. On sa vyhováral, že sú to nie jeho, že ako by sa ukázal gazdom na oči, keby mu obce chýbali. No zbojníci nedbali na jeho reči a keď nechcel on, zarezali si ovce sami. Bača vidiac, že si sam nepomôže, zobral trúbu a zatrúbil na valachov. Boli tak dohodnutí, že ak zatrúbi, valasi sa vrátia. Zbojníci sa dovtípili, čo to trúbenie znamená, chytili chudáka baču a tak ako bol, hodili ho do vriace žinčice do kotla, zobrali čo mohli a ušli. Keď sa vrátili valasi, strašný obraz uvideli v kolibe. Chudák bača ešte žil, všetko čo mohol im povedal, ale v strašných bolestiach do rána zomrel. Vybrali sa chlapi vtedy za zbojníkmi, lebo úrady sa vtedy s tou vecou nezaoberali, veď spravodlivosť bola iba pre pánov. Salaš potom spustol, od tých čias tam už nikto nechcel ísť bačovať, lebo sa vravelo, že tam straší a len tie tri obrovské jedle tam zostali ako svedkovia strašných udalostí.

 

zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský

Rákociho a Tӧkӧliho povstanie

Za Rákociho a Tӧkӧliho povstania proti cisárovi obec, keďže bola stranou, moc netrpela. Vznikla vtedy susedná obec Stráža, tak, že cisársky prívrženci na ceste, ktorá viedla do Oravskej stolice od Žiliny, cez Varín, popri rieke oproti Tižine, osadili pár zemianskych rodín ako stráž cesty. Osada aj mala názov Zemianska Stráža. Po rozpade povstalcov títo pred strachom z cisára porozchodili sa po okolitých osadách a po horách, kde sa niektorí aj usadili. Tak aj u nás ostalo zopár kuruckých husárov. Boli to rodiny Kvočkovci, tých aj do nedávna volali u Husárov, ďalej Mičianovci, Nováčik, Novosadovia i Lacekovia.
Priezviská pôvodných prisťahovalcov sú totožné s priezviskami z okolia Detvy. Pôvodní prisťahovalci sa volali: Hurta, Prindiš, Cesnek, Svatko, Cabada, Maťko, Matušík, Ďuriš, Ďurana, Chovanculiak, Mazúr, Hraščan, Rusnák, Bučkuliak, Kalina, Ďurina, Ďuračka, Masnička, Šustek, Kubík a Jariab. Po týchto ľuďoch sa zvali aj časti obce, role. Hurtová, Švábová, Kubíková, Jariabský kopec.
Pánsky sluha Boďa, ten ale tu dlho nebol a neskôr prišiel aj Žid Michal. Ostatné priezviská, čo sú teraz , vznikli ženením a vydajom s ľuďmi z iných krajov napr. Zicho, Bačinský z Poľska, Bajaník z Ukrajiny, Ondrovci zo Spiša. Pasienky nad dedinou sa volali Poľany – čo je zrejme tiež odvodené od vrchu Poľana pri Detve. Ďalšie pasienky sú Ploštiny, Pažite, za Omladníkmi, (za Omuanikmi) Holý diel. Nárečie naších ľudí bolo tiež veľmi podobné detvianskému, odlišné od okolitých obcí a zachovalo sa veľmi dlho, veď starší ľudia ešte stále hovoria zbytkami nárečia. Hovorilo sa spevavo, namiesto „l“ sa hovorilo „v“; bov som, mav som, čo si vravev? V reči sa hodne zaťahovalo, spev bol krásny, hlavne ženský. Hudobné nástroje boli fujara a gajdy, neskôr husle a basa.
Cesta do dediny neišla tade, ako ide teraz. Išla tadiaľ ako sa z hradskej odbočuje do Kúrskej doliny a potom sa išlo poniže cigánskej osady, cez Omuaniky až do Cesnekovho dvora. Za čias poddanstva, keď ľudia chodievali robiť na panské do Gbelian, furmani na voloch, lebo sedliaci nemohli chovať kone, keď išli cez Cesnekov dvor, museli si zvonce na voloch zapchať trávou, lebo tam bývali takí zemani, že kto by nebol poslúchol, toho by zbili. Tam, kde ide teraz cesta z dediny, boli samé močariská, keďže potok, čo vytekal z obce, išiel kľukato po celých Tižinkách a tiekol, kadiaľ chcel. Potom, neskoršie, keď panstvo chcelo rúbať drevo v Bačíne, to sa nedalo voziť po starej ceste, tak vykopali jarok po jednej strane hlbšie do zeme, tadiaľ ako tečie teraz a povedľa neho naviezli cestu až do Stráže. Močiare potom postupne povyschýňali.

e-img-359


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský

Turci idú, Turci idú...

e-img-355
Turci idú, Turci idú, ozývalo sa z úst do úst poplašné volanie v dedinách panstva grófa Pongrácza niekde na okraji Zvolena a všetko čo mohlo tiahlo spolu s panstvom hore na sever krajiny pred strašným nepriateľom - Turkom. Tu si ubehlý gróf zaspomenul, že za Žilinou, v Tepličke má príbuzných pánov Teplického kaštieľa, nuž zavítal k nemu a tento ho prijal na dlhší čas, ba povolil mu osadiť jeho poddaných na svojom panstve v doline povyše Varína, takže sa usadili tu, na neobývanom mieste. Tak sa osadili poddaní grófa v údolí rieky Varínky a založili osady Tižina, Belá, Terchová a iné.
Možno to bolo tak, možno trochu inak, ale podstata, že vznik našej obce súvisel s Tureckými nájazdmi, bude asi pravdivá. Svedčí o tom viac variant ústneho podania a rozličných povestí. Všetky hovoria, že praobyvatelia obce prišli sem na úteku pred Turkom. Meno obce by sa dalo odvodiť tiež od slova Tíšina, Zátišie, keďže na okolí osady boli samé lesy.
Tiež aj nárečie obyvateľov obce je veľmi podobné nárečiam z okolia Zvolena alebo Detvy, podobne aj kroje, hlavne ženský. Mužský sa prispôsobil drsnejšiemu podnebiu aj okolitým obyvateľom. Podobne aj zvyky ľudu sú príbuzné so zvykmi a piesňami Detvianskymi, hlavne hudba, základom ktorej bola kedysi fujara a gajdy. Ešte v r. 1920 bolo v obci hodné ľudí, ktorí vedeli hrať na fujare a drumbľach, čo inde na Slovensku nebolo len v okolí Detvy. tiež aj v piesňach ľudu je hodne pamiatky po Turkoch čo by nebolo mysliteľné, keby praobyvatelia neboli z územia, kde Turci neboli. Ďalším svedectvom, že pochádzame z okolia Zvolena a Detvy, je aj pamiatka na kráľa Matiaša r. 1443-1490. Keď v bitke pri Moháči 26. IX. 1525 padol posledný Uhorský kráľ Ľudovít, Uhorsko zostalo bez kráľa. Časť zemianstva si zvolilo za kráľa Jána Hunyadyho a po ňom jeho syna Matiaša. Tento kráľ bol veľmi obľúbený medzi ľudom južného Slovenska, často sa zdržiaval na Zvolenskom zámku a preoblečený chodil medzi pospolitý ľud. tohto kráľa často spomínali naši starí ľudia a aj v piesňach ostala naň spomienka.
Prví osadenci, ktorých nebolo veľa, najviac 20 rodín, sa zaoberali hlavne chovom oviec, volov ktorých používali na ťažné účely lebo koňov ešte nebolo. Postupne rúbali a klčovali lesy, ktoré zaberali celý terajší chotár obce, vyrábali z nich polia, do ktorých siali ovos, pohánku, ktoré im s ovčím mliekom tvorili hlavnú časť celej výživy. Z dreva si postavili nízke domky pozostávajúce z jednej izby, ktorá bola všetkým, i kuchyňou i spálňou a na zimu tam zavreli ešte aj ovce i sliepky.
Ešte okolo r. 1850 bola časť chotára za Hlbokým a nad Belkou lesom s obrovskými stromami. Ťažký bol život obyvateľov tých čias, neúroda, keďže políčka, zle obrobené dávali slabú úrodu, neraz bol hlad, zemiakov ešte nebolo a keď nenarástol biedny ovsík a pohánka, tak veru neraz potravou ľudí bola žihľava a iná tráva. Tiež v nezdravom prostredí mnohé choroby ničili ľudí, najmä deti, tak sa dá vysvetliť, prečo počet obyvateľov v obci cez dlhé roky bol veľmi malý a ešte k tomu mnohí z nich boli neschopní roboty, boli mrzáci. Život ľudí sa zlepšil len na jar, keď vyháňali na pašu ovce a dobytok.

 

zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský