Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daň za predajné automaty

Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty") a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. 

Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.

Sadzba dane
Sadzbu dane určuje obec v eurách za jeden predajný automat a kalendárny rok na 33 €.

Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Obec vedie preukaznú evidenciu pre účely dane a identifikáciu automatov podľa prílohy č.2

Splnomocňovacie ustanovenia
Predajné automaty označí poverený pracovník Obecného úradu poradovým číslom a okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom na osobitnom papierovom štítku.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
e-img-3330 Veľkosť: 101.8 kB Formát: jpg Dátum: 28.3.2023