Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.

Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Pri prihlasovaní je potrebné vypísať a podpísať tlačivá (tlačivá dostanete na obecnom úrade):
• prihlasovací lístok
• odhlasovací lístok
• štatistické hlásenie o sťahovaní

Aby ste si mohli prihlásiť trvalý pobyt, budete potrebovať tieto doklady:
• občiansky preukaz/potvrdenie o občianskom preukaze, prípadne cestovný pas alebo potvrdenie o občianstve SR,
• v prípade prihlasovania dieťaťa do 18 rokov rodný list,
• list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra,
• písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením s osvedčeným podpisom vlastníka (spoluvlastníkov).

Na trvalý pobyt sa môžete prihlásiť za seba, rodinného príslušníka, dieťa do 18 rokov, občana zbaveného spôsobilosti na právne úkony a inú osobu.

Ak prihlasujete dieťa do 18 rokov, potrebujete jeho rodný list. V prípade novonarodených detí sa trvalý pobyt dieťaťa automaticky zapisuje na miesto trvalého pobytu matky. Ak to nie je známe, dieťa má trvalý pobyt v obci, v ktorej sa narodilo. Dieťa narodené v zahraničí musí byť prihlásené v ohlasovni.

Na prihlásenie inej osoby potrebujete občiansky preukaz a splnomocnenie s úradne overeným podpisom.

Vydanie potvrdenia o trvalom pobyte: správny poplatok 5,00 €

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
2018-06-25-105520-2018-06-04-104621-2015-03-09-140751-Prihlasovací listok na trvalý pobyt Veľkosť: 185.9 kB Formát: pdf Dátum: 28.3.2023