Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daň z pozemkov

Základ dane
Správca dane ustanovuje na území obce Dolná Tižina hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:
• ornú pôdu  0,2403 €/m
• trvalé trávne porasty  0,0358 €/m2
• záhrady  1,85 €/m2
• zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy  1,85 €/m2
• lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy  0,08 €/m2
• stavebné pozemky  18,58 €/m2

Sadzba dane
Správca dane určuje pre pozemky na území obce Dolná Tižina ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,45 % zo základu dane
b) záhrady 0,70 % zo základu dane
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,70 % zo základu dane
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,40 % zo základu dane
e) stavebné pozemky 0,70 % zo základu dane