Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Školstvo

Školstvo sa v obecnej kronike spomína prvýkrát koncom 19. storočia. V tom čase prišiel do dediny p. farár Andrej Bednár, ktorý sa snažil školstvo upevniť. Do tých čias chodili do školy len deti zbehlejších a navštevovali ju nepravidelne väčšinou v zime. Zaviedol povinnú školskú dochádzku a priviedol do dediny učiteľa. 


Základná škola Dolná Tižina

Svoju históriu začala Základná škola v Dolnej Tižine písať 4. septembra 1967. Tento deň sa stal významným dňom pre všetkých občanov Dolnej Tižiny i susednej obce Stráža. Žiaci dostali do užívania novú, tak dlho očakávanú školu. Prvý rok svojho pôsobenia ju navštevovalo 401 žiakov a pôsobilo tu 20 pedagogických zamestnancov, pod vedením pána riaditeľa Antona Grenčíka.

Základná škola Dolná Tižina je plno organizovanou školou so všetkými ročníkmi, od roku 2002 s právnou subjektivitou. Ku škole patrí školský klub detí a školská jedáleň. V súčasnosti ju navštevuje 207 žiakov, pracovný kolektív tvorí 18 pedagogických a 7 nepedagogických zamestnancov, ktorý pracuje pod vedením pani riaditeľky Mgr. Anny Trnkovej.

Riaditeľka Základnej školy: Mgr. Anna Trnková

Adresa: Dolná Tižina 28, 013 04 Dolná Tižina

Tel.: 041/599 50 78
E-mail: zsdolnatizina@gmail.com
Webová adresa: https://zsdolnatizina.edupage.org/

Škola


Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne: Jana Salátová

Adresa: Dolná Tižina 28, 013 04 Dolná Tižina

Tel.: 0910 416 677
E-mail: janasalatova@zoznam.sk

 Školská_jedáleň


Materská škola Dolná Tižina

Materskú školu navštevuje okolo 50 detí.

Riaditeľka Materskej školy: Mgr. Milada Dávidiková

Adresa: Dolná Tižina 217, 013 04 Dolná Tižina

Tel.: 0910 364 455
E-mail: mravcekovia217@gmail.com
Webová adresa: http://msdolnatizina.sk/

 Materská_škola