• Slideshow
    Obec Dolná Tižina

    Obec Dolná Tižina leží v Terchovskom výbežku Žilinskej kotliny vo výške 440 m.n.m. Prvá zmienka o názve obce je z roku 1439 ako CHYSINA, neskôr Chyssyna, od roku 1598 Czizina, od roku 1773 Tižina a od roku 1920 Dolná Tižina. Obec pôvodne patrila panstvu Starý hrad, neskôr ku hradu Strečno. K obci patria tri horské osady: Bačín, Frankovia, Zichovia. Medzi najstaršie stavby v obci patrí budova fary, pôvodne drevená, ktorá bola postavená v roku 1789 a Kamenný most z roku 1830. Avšak dominantou obce je rímsko-katolícky kostol sv. Michala Archanjela, postavený v roku 1875 a obnovený v roku 1960. V jeho interiéri nájdeme maľby z roku 1915 od významného slovenského maliara Jána Hanulu.