Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vidieť a byť videný

Dátum: 01.12.2023
Vidieť a byť videný

Vidieť a byť videný

Chodec je najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky

Pamätajte na to, že aj pre chodcov platia zákonné pravidlá pre pohyb na komunikáciách! Novela zákona o cestnej premávke zaviedla s účinnosťou od 1. 1. 2014 v paragrafe 53 ods. 3, povinnosť pre chodcov mať za zníženej viditeľnosti pri chôdzi po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Táto povinnosť platí ako v obci, tak i mimo nej.

Vodiči a spolujazdci motorových vozidiel sú viac či menej chránení samotným vozidlom, cyklisti a motocyklisti sú aspoň čiastočne chránení napr. prilbou (pokiaľ ju však majú), avšak chodci nie sú chránení v podstate vôbec. Chodec je tak najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky.

Viditeľnosť chodcov pri rôznom typu oblečenia

chodci-viditelnost.jpg

Aj chodci by preto mali byť vidieť a nemali by zabúdať na svoju bezpečnosť! Chodec v tmavom oblečení je pre vodiča viditeľný až z tak malej vzdialenosti, kedy už s ohľadom na rýchlosť vozidla nemôže vodič včas zareagovať a vyhnúť sa prípadnej kolízii alebo stretu s týmto chodcom.

Reflexné prvky, reflexné oblečenievesty, reflexné pásky a odrazky sú preto dôležité pre bezpečnosť a môžu výrazne zvýšiť viditeľnosť chodcov a tým ochrániť ich zdravie či dokonca život. Ak chodíte často po okraji vozovky, vždy na sebe majte retro reflexné prvky, či už na oblečení alebo v podobe pások či iných reflexných predmetov. Len tak na svoju prítomnosť na vozovke upozorníte. Vyskúšajte si viditeľnosť chodcov a cyklistov v praxi! Link na aplikáciu http://www.ibesip.cz/aplikace-viditelnost/

Vžite sa do situácie vodiča, ktorý vás míňa. Zamyslite sa: "Spomalil, videl ma?" Ak nie, každému blížiacemu sa vozidlu radšej ustúpte viac do krajnice, skontrolujte si aj funkčnosť reflexných prvkov na vašom oblečení. Na pozemných komunikáciách by sa chodci mali pohybovať, pokiaľ nie sú na chodníku, vždy len na správnej strane vozovky a mali by zabezpečiť, aby boli dostatočne viditeľní. Už len použitie reflexného prvku na oblečení zvyšuje viditeľnosť chodcov v tme až na dvesto metrov.

 

Nielen chodci...

Tiež cyklista je povinný za zníženej viditeľnosti mať za jazdy rozsvietený svetlomet s bielym svetlom svietiacim dopredu a zadné svietidlo so svetlom červenej farby alebo s prerušovaným svetlom červenej farby. Varovné blikajúce koncové cyklistické svetlo môžete vidieť až do vzdialenosti 1000 metrov. Vodič auta tak môže cyklistu včas vidieť a prispôsobiť rýchlosť jazdy danej situácii.

 

Kto je chodec?

Kto je to vlastne chodec? Je to nielen ten, kto ide bežnou chôdzou po komunikácii, ale podľa platnej legislatívy aj ten, kto tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre invalidov alebo ručný vozík (so šírkou nepresahujúcou 600 mm), pohybuje sa na lyžiach, kolobežke, skejtborde a korčuliach alebo pomocou ručného alebo motorového vozíka pre invalidov , tlačí bicykel, motocykel, psa a pod.

 

Na akej vzdialenosti zastaví automobil?

 

Typ povrchu

Pôvodná rýchlosť

Reakčná dráha

Brzdná dráha

Celkom

Suchá asfaltová cesta

50 km/h

14 m

14 m

28 m

60 km/h

17 m

20 m

37 m

80 km/h

22 m

35 m

57 m

Mokrá asfaltová cesta

50 km/h

14 m

19 m

33 m

60 km/h

17 m

28 m

45 m

80 km/h

22 m

49 m

71 m

Poľadovica

50 km/h

14 m

64 m

78 m

60 km/h

17 m

93 m

110 m

80 km/h

22 m

165 m

187 m

Ako sa správne pohybovať po komunikáciách?

Každý deň dochádza na cestách k vážnym dopravným nehodám. Často ich obeťami bývajú práve chodci a cyklisti. Príčinou mnohých tragických nehôd je nedostatočná viditeľnosť. Autá aj cyklisti majú povinnosť svietiť, chodci takúto povinnosť a ani možnosť nemajú. Pritom sú v cestnej premávke tými najzraniteľnejšími. "Vidieť a byť videný" - je základné pravidlo bezpečnosti na cestách, ktoré za zníženej viditeľnosti platí dvojnásobne. Vodiči, ktorí zranili chodcov, sa zhodujú na tom, že ich nevideli vôbec alebo príliš neskoro. Aj preto existuje niekoľko pravidiel, ktorými by sa chodci pri pohybe po verejných komunikáciách mali riadiť.

 

  • Na pozemných komunikáciách by sa chodci mali pohybovať, pokiaľ nie sú na chodníku, vždy len na správnej strane vozovky a mali by zabezpečiť, aby boli dostatočne viditeľní. V obci a aj mimo obce a za zníženej viditeľnosti majú chodci pohybujúci sa po krajnici alebo okraji vozovky v mieste, povinnosť mať na sebe prvky z reflexného materiálu umiestnené tak, aby boli viditeľné pre ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách.
  • Zodpovedný chodec využíva značené priechody pre chodcov a tam, kde nie sú, sa pohybuje nielen podľa predpisov, ale predovšetkým tak, aby neohrozil seba ani ostatných účastníkov na komunikácii.
  • Chodec musí používať predovšetkým chodníky. Kde nie je chodník, alebo je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici, a kde nie je krajnica, alebo ak je neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky.
  • Ak je bližšie ako 50 m križovatka s riadenou premávkou, priechod pre chodcov, miesto pre prechádzanie vozovky, nadchod alebo podchod vyznačený dopravnou značkou "Prechod pre chodcov", "Podchod alebo nadchod", musí chodec prechádzať len na týchto miestach. Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo.
  • Mimo priechodu pre chodcov je dovolené prechádzať vozovku len kolmo na jej os.
  • Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či môže cez vozovku bezpečne prejsť. Nesmie ohroziť seba ani ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách.
  • Chodec smie cez vozovku prechádzať, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k náhlej zmene smeru alebo rýchlosti jazdy.
  • Ak vstúpi chodec na priechod pre chodcov alebo na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať.
  • Zdroj z webu : https://www.vidiet-a-byt-videny.sk/chodci