Obec Dolná Tižina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Fotogaléria

Cesta Tižinky

Cesta Tižinky. Z dôvodu plánovanej pasportizácie miestnych komunikácií v obci Dolná Tižina a zaradenia riešenej komunikácie do siete miestnych komunikácií a nevyhovujúceho, technického stavu vznikla požiadavka na jej rekonštrukciu. V mesiacoch september až november boli vykonané stavebné práce na stavbe „Miestna obslužná komunikácia, úsek B“. Návrh miestnej komunikácie vznikol z požiadavky zabezpečiť dopravné nároky riešeného územia pre dopravu ľudí a materiálu. Táto časť cesty bola dlhodobo v zlom technickom stave. Stavba bola realizovaná na pozemkoch, ktorých vlastníkom je obec Dolná Tižina a to aj vďaka občanom, ktorí boli ochotní majetkoprávne vysporiadať pozemky pod cestou s obcou Dolná Tižina. Projekt stavby riešil odstránenie existujúcich spevnených plôch v trase cesty, vytvorenie kompletných podkladových a obrusných vrstiev vozovky. Komunikácia je lemovaná betónovým cestným obrubníkom, má zrealizované odvodnenie povrchových vôd do uličných vpustí. Projekt bol financovaný z rezervného fondu obce, schválený zastupiteľstvom. Určite snahou obecného úradu bude pokračovať v opravách ciest, ktoré sú v nevyhovujúcom stave.

Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky
Cesta Tižinky