Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 8.8.2023

Dátum: 04.08.2023
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 8.8.2023

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

P O Z V Á N K A

 

Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 8. 8. 2023 o 17.00 hod. v miestnosti zasadačky obecného úradu.

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu OZ.
 2. Informácia o výsledkoch výberového konania na riaditeľa Základnej školy
 3. Zloženie poslaneckého sľubu nového poslanca Augustína Lodňana
 4. Kontrola plnenia uznesení OZ.
 5. Informácia starostu o projekte Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Dolná Tižina
 6. Zariadenie kuchyne v MŠ
 7. Informácia starostu o ŽoP u projektu Dom smútku v obci Dolná Tižina
 8. Informácia starostu o rokovaní s vedením COOP Jednota Žilina
 9. Výzva Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl
 10. Žiadosť p. Chabadu - Zámer zámeny pozemku
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

 

                                                                                     Lukáš Ďurina

                                                                                     starosta obce