Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybudovanie novej trafostanice pri MŠ, rozšírenie verejného osvetlenia Za Hlbokým

Dátum: 15.06.2022
V obci Dolná Tižina v mesiacoch september až máj prebiehali stavebné práce – na „stavbe 11208 Dolná Tižina – Za Hlbokým - predĺženie NN siete.“ Schválené stavebným povolením č .j.: 2019/19376/SÚ/Li-R.

 V objektovej skladbe:

SO 01 – stavebné úpravy na jestvujúcom vzdušnom NN vedení, SO 02 – Predĺženie NN siete.

Následnými rokovaniami s vedením obce a predstaviteľmi SSE distribúcia došlo k dohode na výmenu trafostanice, čo bolo schválené rozhodnutím o povolení zmeny stavby pred dokončením č.s.: 2021/21008SU/MLA boli zmeny v tomto rozsahu:

Zmena pozostáva y výmeny existujúcej stožiarovej trafostanice za kioskovú trafostanicu Graper MKP -800, navrhovanú na pozemku parc. č. 502/13 KN k.ú. Dolná Tižina, zmena bodu napojenia VN prípojky a demontáže VN prípojky AlFe pre 234 ts- dĹ, trasy 187m.´

Súbežne s týmito prácami prebiehali aj práce na rozšírení siete verejného osvetlenia v časti Za Hlbokým. Predmetom projektu bola dodávka a  montáž svietidiel v danej lokalite.

Tieto všetky zmeny prispeli k zvýšeniu efektívnosti siete v danej lokalite a skrášleniu obce, keďže sa odstránila stará, staticky nevyhovujúca trafostanica.

     

     

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.