Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nová elektroinštalácia v našej Z?

Dátum: 12.07.2021

Vyriešenie havarijného stavu elektroinštalácie v základnej škole.

Posledné roky bola prioritou obce ako zriaďovateľa školy a základnej školy riešenie novej elektroinštalácie v pavilónoch 1.- 4. ročníkov a 5.- 9. ročníkov, ktorá v dôsledku opotrebovanosti, únavy materiálu a zvýšenej záťaži spôsobenej väčším množstvo používaných elektrických zariadení sa stávala čoraz viac nevyhovujúcou pre bezpečnú prevádzku školy, bezpečnosť žiakov. Vďaka spolupráci základnej školy a zriaďovateľa školy a tiež vyvinutému úsiliu pani starostky, sme získali dotáciu na riešenie havarijnej situácie tejto elektroinštalácie. Popri výmene starej nevyhovujúcej elektroinštalácie v budovách 1.- 4. a 5.- 9. ročníkov sme zároveň, aj vďaka finančnej podpore schválenej obecným zastupiteľstvom, vymaľovali priestory tried a chodieb v týchto budovách a  vymenili niektoré staré časti interiéru. Priestory školy, v ktorých prebieha väčšina vyučovacieho procesu sa tak stali esteticky príjemným a bezpečným prostredím.

Obec poskytla z rozpočtu obce schválením obecného zastupiteľstva na dofinancovanie prác:

  • Sumu 35.000€ /elektroinštalácia a stavebné práce/
  • Sumu 6000€ /výmena dverí v budovách 1-4 a 5-9/
  • Sumu 15.645,32€ /zdravotechnika a štruktúrovaná kabeláž/ V súvislosti s riešením havarijného stavu elektroinštalácie v budovách I. a II. stupňa Základnej školy Dolná Tižina, súčasťou ktorého boli stavebné úpravy, vymaľovanie tried a chodieb a kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie v týchto budovách školy. Pri rekonštrukcii bolo nevyhnutné urobiť štrukturovanú kabeláž, ktorá nebola zahrnutá v projekte rekonštrukcie elektroinštalácie. Ďalej sa uskutočnili stavebné práce, ktoré súviseli s výmenou zdravotechniky v jednotlivých triedach budov ( vybúranie starej dlažby, úprava vodovodnej inštalácie, nové obklady, nové umývadlá, nové batérie atď. Tieto práce  boli vykonané nad rámec uzatvorenej zmluvy o dielo „Elektroinštalačné a stavebné práce na budovách Základnej školy (havarijný stav)“. Základná škola prispela k financovaniu zrealizovaného projektu z rozpočtu školy sumou 25 000 eur a nedisponuje ďalšími finančnými prostriedkami na dofinancovanie uskutočnených prác. Z uvedeného dôvodu ZŠ žiadala obec o poskytnutie finančných prostriedkov na dofinancovanie prevedených  prác vo výške 15 645,32 eur z rozpočtu obce.
  • Sponzorsky boli vykonané vo výške 4 921,25€ (nátery zárubní, rozvodných trubiek, obnova zábradlia na schodištiach, výmena madla, osadenie ochranných hliníkových rohovníkov v triedach a na chodbách, úprava stien sadrokartónom ..)
  • Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhali a snažili sa vykonať všetky práce v tak náročnom časovom termíne, jednak v covidovom období. Pani riaditeľke ZŠ ďakujeme za organizáciu vyučovacieho procesu a samotných prác!

Viac na https://zsdolnatizina.edupage.org/text30/?eqa=dGV4dD10ZXh0JTJGdGV4dDMw

 


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.