Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Realizácia projektu „Spoznajme kultúrne a prírodné dedičstvo“

Dátum: 28.08.2019

Realizácia projektu „Spoznajme kultúrne a prírodné dedičstvo“ Spoznajme spoločné prírodné a kultúrne dedičstvo, číslo projektu: SK/FMP/6c/01/023 realizovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika má spoločenský dopad  čo je založené na partnerstve česko-slovenskej spolupráce. Projektom sa posilnila česko-slovenská spolupráca a to v oblasti ochrany, využívania a propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva. Realizáciou projektu sa vytvoril nový priestor na realizáciu aktivít a podujatí pre obyvateľov cezhraničného územia. Návštevníci regiónu budú môcť spoznávať prírodné a kultúrne dedičstvo prostredníctvom osadených informačných tabúľ a vitrín, podujatí, stretnutí a worksopov, ktoré budú realizované v rekonštruovanom objekte.  Stavebné úpravy objektu pozostávali zo zateplenia obvodového plášťa, z prestrešenia objektu sedlovou strechou s plechovou krytinou a zo statických sanačných a stabilizačných opatrení. Pevne veríme, že rekonštrukcia prispela k skrášleniu okolia a ako aj ku skvalitneniu priestorov. Na daný projekt bola poskytnutá dotácia zo Žilinského samosprávneho kraja. Realizácia tohto projektu pozostávala z dvoch častí a to: Stavebnými úpravami samotnej budovy a realizáciou aktivít slovenských a českých skautov ako aj zabudovaním drevených informačných tabúľ v osadách Zichovia, Bačín a Frankovia a osadením dvoch vitrín na budove skautskej klubovne. Poďakovanie patrí firme, ktorá stavbu realizovala, vedeniu skautského zboru 111.zbor Úsmev Dolná Tižina a pánovi Milanovi Falaštovi za výrobu drevených tabúľ. Starostka obce.

V období 9/2018 – 8/2019 Obec Dolná Tižina v spolupráci so svojim cezhraničným partnerom Junák - český skaut, středisko Vsetín, z. s. realizuje mikroprojekt v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika s názvom: Spoznajme spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo (Kód malého projektu: SK/FMP/6c/01/023).

Celkové oprávnené náklady   55 171,52 EUR

Finančný príspevok z EFRR max. výška  29 461,59 EUR

Štátny rozpočet SR max. výška 5517,15 EUR

Vlastné zdroje , min.výška   20 192,78 EUR

https://myzilina.sme.sk/c/22199402/ceskoslovenska-spolupraca-prinasa-obohatenie-obom-stranam.html

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.