Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Redikanie pod Borovú 2019

Dátum: 14.06.2019
Redikanie pod Borovú v Dolnej Tižine spojilo aktérov na vidieku pre zachovávanie miestneho kultúrneho a prírodného dedičstva

Salašníci z mikroregiónu terchovskej doliny si v Dolnej Tižine redikom uctili zvyky predkov a upozornili na hroziaci zánik tradičného salašníctva v regióne.

V nedeľu 2. júna sa v Dolnej Tižine konala výnimočná akcia “Redikanie pod Borovú”. Bola výsledkom spolupráce a participácie viacerých dobrovoľníkov, organizácií a inštitúcií. Viac ako 300 návštevníkov z Dolnej Tižiny, ale aj okolitých obcí terchovskej doliny, či širšieho regiónu zažilo v prvú júnovú nedeľu oživenie prastarých tradícií a zvykov, skutočné práce na salaši, úprimné debaty, spev, zábavu, ale aj chute regiónu.

Dobrovoľníci z mikroregiónu terchovskej doliny, podporovatelia karpatského salašníctva a  salašníci z Malej Fatry a Kysuckej vrchoviny sa najskôr modlili za dobrú salašnícku sezónu na slávnostnej ovčiarskej svätej omši, potom nastalo vyháňanie oviec na pasienky a ich miešanie, pre ktoré sa v Dolnej Tižine používal výraz “zlúčeňje”. V minulosti boli s odchodom ovčiarov na salaš v Malej Fatre spojené viaceré zvyky ako zadymovanie oviec, ich kropenie svätenou vodou, či posypávanie soľou. Bača s valachmi brali na začiatku sezóny ovce od miestnych gazdov, ktorým za to zo salaša patrilo patričné množstvo syra. Takéto prvé sťahovanie salaša sa nazývalo redik, redikanie a malo ešte v prvej polovici 20. storočia svoje ustálené pravidlá a obyčaje. Rediku - redikania sa zúčastňovala celá dedina, všetci účastníci sa snažili nejakým spôsobom prispieť k tomu, aby bola nadchádzajúca sezóna úspešná. V mikroregióne terchovskej doliny tradičnému karpatskému salašníctvu dnes po viac ako 500 rokoch hrozí zánik, podľa našich vedomostí funguje približne už len 5 takýchto hospodárstiev. Aj preto malo podujatie Redikanie pod Borovú za cieľ okrem uctenia si zvykov a tradícií upozorniť na význam salašníctva a tradičného obhospodarovania krajiny. Okrem ukážky zvykov a prác na salaši si dobrovoľníci a salašníci pripravili aj ochutnávky miestnych produktov (syr, žinčica, oštiepky, baraní guláš). Pripravená bola aj menšia výstava venovaná pasienkom a salašníctvu v Malej Fatre a Kysuckej vrchovine a stánok s pracovníkmi Národného Parku Malá Fatra, v ktorom mohli deti aj dospelí spoznávať miestnu flóru a faunu, ale aj diskutovať o otázkach ochrany prírody, či tradičného obhospodarovania krajiny. Na akcii sa zúčastnili aj ľudoví remeselníci ako zvonkári, drotári, výrobcovia kožených výrobkov a hudobných nástrojov. Po zlúčení oviec a ich zadymení “Medzi Poľanami” sa zadymila a posvätila aj novo postavená koliba pod Borovou patriaca miestnym urbárskym spoločenstvám , ktorá vznikla vďaka 15 dobrovoľníkom nielen z Dolnej Tižiny, ale aj mikroregiónu terchovskej doliny a ďalších kútov Slovenska, ktorí nezištne odpracovali viac ako 350 dobrovoľníckych hodín bez nároku na odmenu. Koliba bude do budúcna slúžiť miestnym urbárskym spoločenstvám na obhospodarovanie pasienku, tiež pre príležitostné kultúrne a vzdelávacie účely. Bola postavená tradičným spôsobom s použitím dreva a kameňa. Po prvom spoločnom pôdoji oviec sa mlieko zakľagalo a urobila sa hruda syra, ktorou sa ponúkli všetci prítomní účastníci redikania, podobne ako tomu bolo zvykom v minulosti. Valasi pri košiari a kolibe ponúkali na ochutnávku aj tradičné oštiepky, ženičky z miestnej jednoty dôchodcov napiekli výborné domáce koláčiky, pripravili chlieb s bryndzovou pomazánkou či s masťou a cibuľou. Účastníci podujatia mohli ochutnať okrem už spomenutých dobrôt aj poctivý baraní guláš. Redikanie pod Borovou bolo srdečným stretnutím ľudí, ktorí majú radi tradície, región a chcú prispieť k zachovávaniu tradičného salašníctva a obhospodarovania krajiny.

Podujatie nadväzuje na viac ako 5 ročnú snahu Miestnej akčnej skupiny Terchovská dolina a ďalších dobrovoľníkov o zachytenie, výskum, zachovávnie a podporu karpatského salašníctva v Malej Fatre a Kysuckej vrchovine, ktoré žiaľ dnes čelí zániku. Snahou miestnej akčnej skupiny je aktivizovať miestne komunity, aby sa podarilo v našom v minulosti silnom ovčiarskom regióne zachovať salašníctvo ako unikátne spojenie kultúrneho a prírodného dedičstva. Salašníctvo v mikroregióne terchovskej doliny je úzko spojené s miestnou kultúrou, zvykmi, hudbou, gastronómiou i prírodou. Podhorské, horské, vysokohorské  lúky, pasienky a hole sú našim prírodným a kultúrnym dedičstvom, dielom človeka, ktorý spolu s ovcami pretváral miestne hory a kopce. Snažíme sa o podporu  zachovávania salašníctva, ale aj jeho výskum ako živej kultúry, záleží nám na ľuďoch v našom regióne, ktorí salašníctvom žijú a svojou každodennou tvrdou prácou často na hranici svojich možností stále zachovávajú salašníctvo nielen pre nás, ale aj pre celé Slovensko a Európu.

Podujatie Redikanie pod Borovú dokázalo spojiť mnoho šikovných a srdečných ľudí z Dolnej Tižiny a ďalších obcí, regiónu, ale aj iných miest Slovenska a Českej republiky vďaka ktorých nezištnej a dobrovoľníckej práci sme mohli postaviť autentickú salašnícku kolibu a pripraviť nezabudnuteľnú nedeľu pre desiatky návštevníkov. Chcem sa veľmi pekne poďakovať pánom Jožkovi Bačínskemu a Petrovi Bajaníkovi z Urbárskej obce Dolná Tižina, pozemkového spoločenstva, za poskytnutie miesta, materiálu a podporu, pani starostke Ľubici Ďuricovej a obci Dolná Tižina za spoluorganizáciu, pomoc a zabezpečenie akcie, ženičkám z Jednoty dôchodcov  Dolná Tižina za neuveriteľne chutné domáce dobroty, pravú gazdinkovskú atmosféru a veselé spevy, členkám kultúrnej komisie Obce Dolná Tižina Milade Dávidíkovej, Monike Buchtovej za organizačnú pomoc, výzdobu, koordinovanie aktivít a krásne spevy, členovi Romanovi Lacekovi za pomoc a podporu pri zhotovovaní koliby, pánovi farárovi Dušanovi Mončekovi za spoluprácu a podporu, Lukášovi Ďurinovi a ostatným skautom zo Slovenského skautingu 111. zboru Úsmev Dolná Tižina za technickú, grafickú a organizačnú podporu, miestnemu Poľovníckemu združeniu Kriváň v Dolnej Tižine za pomoc a podporu pri zabezpečení občerstvenia, a Dobrovoľnému hasičskému zboru Dolná Tižina za pomoc s dopravou a dohliadanie na bezpečnosť akcie, riaditeľovi Michalovi Kalašovi a pracovníkom Národného parku Malá Fatra za ústretovosť a podporu akcie a propagačný stánok, riaditeľke Roľníckeho družstva Terchová pani Emílii Mackovčinovej za spoluprácu a stánok so syrovými produktmi. Veľká vďaka patrí dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí sa podieľali na stavbe koliby vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu, či honorár: Boris, Dodo, Martin, Andrej, Matej, Tibor, Roman, Jakub, Peťo, Maťa, Marek, Tomáš, Jožko, Evka a Jožko. Vďaka patrí aj pánovi starostovi obce Zázrivá Matúšovi Mníchovi za vypožičanie riadu a náradia, tiež bačovi Lacovi Kazárovi a najmä Tónovi a Stanovi Otrubovcom za pomoc spoločne s Tónom Janíkom, Matejom Joštiakom a Jožkovi Juríkovi za fotenie a prípravu bannerov.  

Špeciálne poďakovanie patrí bačovi Vladovi Trnkovi s rodinou, bez ktorého záujmu, ochoty a pomoci  by sme túto akciu nemohli realizovať. Práve vďaka nemu mohli návštevníci vidieť, ale aj ochutnať salašníctvo všetkými zmyslami. Podujatie Redikanie pod Borovú bolo príkladom úspešnej spolupráce miestnych komunít a aktérov v mikroregióne terchovskej doliny.

Peter Madigár, manažér Miestnej akčnej skupiny Terchovská dolina


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.