Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

50. výročie Základnej školy

Dátum: 27.10.2017
Základná škola Dolná Tižina oslávila polstoročie

Základná škola Dolná Tižina je plnoorganizovanou školou so všetkými ročníkmi, od roku 2002 s právnou subjektivitou. Ku škole patrí školský klub detí a školská jedáleň. V súčasnosti ju navštevuje 207 žiakov, pracovný kolektív tvorí 18 pedagogických a 7 nepedagogických zamestnancov, ktorý pracuje pod vedením pani riaditeľky Mgr. Anny Trnkovej.

            Svoju históriu však začala Základná škola v Dolnej Tižine písať 4. septembra 1967. Tento deň sa stal významným dňom pre všetkých občanov Dolnej Tižiny i susednej obce Stráža. Žiaci dostali do užívania novú, tak dlho očakávanú školu. Prvý rok svojho pôsobenia ju navštevovalo 401 žiakov a pôsobilo tu 20 pedagogických zamestnancov, pod vedením pána riaditeľa Antona Grenčíka.

            V priebehu 50 rokov prešla naša škola mnohými zmenami, dokázala promptne reagovať na požiadavky doby, získala nový šat i skúsenosti. To, čo jej však dávalo a dáva dušu i punc sú ľudia, ktorí za dlhé polstoročie boli a sú jej súčasťou. V prvom rade sú  to pedagógovia, ktorí si vážia a s láskou robia svoju prácu, vedia pochopiť detskú dušu, odhaliť talent, rozdávať múdrosť, inšpirovať, napomenúť, ale aj pochváliť. Ako druhých je treba spomenúť žiakov, bez nich by škola nebola školou, oni sú jej život a energia. Naša škola môže byť hrdá na mnohé úspechy, ktoré naši žiaci dosiahli v rôznych súťažiach, pretekoch a olympiádach, alebo dosahujú vo svojom ďalšom štúdiu. Poďakovanie patrí aj zriaďovateľovi školy, obci Dolná Tižina, obecnému zastupiteľstvu v Dolnej Tižine, rodičom a ďalším partnerom školy za ich ochotu spolupracovať, za ústretovosť a múdre rozhodnutia v prospech žiakov školy. 

            Krásne jubileum, 50. výročie od otvorenia, oslávila základná škola 27. októbra 2017 v príjemnej atmosfére, ktorú umocnili príhovor pani riaditeľky, vystúpenie  našich súčasných aj bývalých žiakov v kultúrnom programe, ako i pekne vyzdobené priestory telocvične. Program sa niesol v znamení súčasného a minulého, a tak  sa všetci prítomní mohli potešiť pohľadom na spartakiádu, ale aj moderný tanec súčasných školských mažoretiek, vypočuť pieseň iskričiek, ale aj dnešných skautov, ruskú Kaťušu či súčasné populárne anglické piesne a veľa ďalších pekných vystúpení, popretkávaných miestnym folklórom. Zaspomínať si prišli aj mnohí bývalí učitelia a riaditelia školy, prevádzkoví zamestnanci, ktorí s tými súčasnými otvorili pomyselnú knihu spomienok. Spomínaniu napomohla aj výstava fotografií z histórie školy, ktorá sa stretla s veľkým záujmom. Každý hosť podujatia si odniesol malú pozornosť a k výročiu školy vydaný  bulletin, ktorý na svojich stranách približuje históriu a súčasné aktivity školy. Výročie  oslávila škola aj druhýkrát, v nedeľu 29. októbra 2017 s rodičmi žiakov a ďalšími  priateľmi školy.

            Pri príležitosti tohto krásneho jubilea želáme našej škole, aby aj v ďalších rokoch dokázala v plnej miere plniť svoje poslanie a dávala žiakom dobrý základ pre ďalší profesijný i osobný život, aby mala dostatok žiakov ochotných sa vzdelávať a rozvíjať svoj talent, humánne vedenie, odborne zdatných a prácou zanietených pedagógov, rodičov a partneroch školy ochotných podieľať sa na jej rozvoji, aby sa nám tak spoločne darilo  šíriť dobré meno školy i obce.

            

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.