Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Modernizácia miestneho cintorína

Dátum: 04.11.2015

Vážení spoluobčania,

ministerstvo financií SR z uznesenia vlády č.499/2014 o poskytovaní dotácií a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy poskytlo našej obci dotáciu v sume 17 500€ na modernizáciu miestneho cintorína. Táto dotácia bola použitá na spevnenie plochy  chodníka pred miestnym cintorínom v našej obci, chodníkov na cintoríne a vybudovanie prípojky vody. Z prostriedkov obce bol dobudovaný a zrekonštruovaný plot.. Táto akcia bola zahájená v auguste 2015 a ukončená v septembri 2015.

Nájomcovia hrobových miest a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad vzniknutý na pohrebisku do zberných nádob (kontajnerov) na to určených na pohrebisku.

Do týchto zberných nádob je zakázané sypať domový odpad a odpad vzniknutý pri výstavbe a rekonštrukcii pomníkov a obrúb hrobových miest.

Správca pohrebiska zabezpečí vývoz a nakladanie s odpadmi v zmysle platnej legislatívy o odpadoch.

Na cintorín sme umiestnili  smetné nádoby  na separovanie odpadu. Žlté nádoby  používajte len na plasty, nesmú sa tam však dávať vyhorené plastové sviečky, čiernu nádobu používajte len na zmesový komunálny odpad. Zelená nádoba slúži na sklo, z obalov sklenených sviečok však musíte odstrániť plast.

Verím, že spoločne sa nám podarí náš cintorín udržiavať v čistote. Ďakujem.

Ing. Ľubica Ďuricová

http://obecdolnatizina.rajce.idnes.cz/Modernizacia_miestneho_cinorina_v_obci_Dolna_Tizina/

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.