Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projekt - Križovatka

Dátum: 19.08.2015

V mesiaci auguste 2015 bola vykonaná zmena  trvalého vodorovného a zvislého dopravného značenia križovatky ciest II/583 a III/2074 v k. ú. Stráža. Jedná sa o  výjazd a vjazd do obce Dolná Tižina.
Táto zmena určite výrazne zlepšila bezpečnosť dopravy na danom úseku .
SC ŽSK zvolala stretnutie vo veci riešenia návrhu trvalého vodorovného a zvislého dopravného značenia križovatky ciest II/583 a III/2074 v k. ú. Stráža.
Na stretnutí boli prerokované tri varianty návrhu dopravného značenia zástupcami jednotlivých organizácií a bola vybraná Varianta B.

         Variant B rieši  z jednosmernenie križovatkovej vetvy cesty III/2074 v prospech vozidiel idúcich v smere z obce Dolná Tižina.
Zúčastnení sa zhodli, že Variant B vyrieši  problém z vychádzaním vozidiel v smere od obce Dolná Tižina s nasledovnými úpravami:
-    V križovatkovom úseku cesty III/2074 z obce Dolná Tižina v smere na obec Terchová budú osadené dopravné značky B27b (zákaz odbočenia v ľavo) a C2 (prikázaný smer jazdy), aby bol zamedzený výjazd vozidiel v smere do Žiliny (vozidlá smerujúce z Dolnej Tižiny do Žiliny použijú križovatkovú vetvu );
-    Označiť križovatkový úsek s uvedením hlavnej a vedľajšej cesty ( križovatková vetva bude vedľajšia cesta)
-    Zabezpečiť bezpečný pohyb chodcov po križovatkovej vetve z použitím vodorovného dopravného značenia V1a;
-    Na ceste II/583 umiestniť výstražné dopravné značenie IP30 „Zmena organizácie dopravy“

               Dúfam , že občania ocenia danú úpravu dopravného značenia a nedôjde k jeho ničeniu.
                                                                                                                                 Starostka obce Ľubica Ďuricová

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.