Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

Dátum: 14.12.2022

P o z v á n k a

Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa  15.12.2022 o 18.00 hod. v miestnosti zasadačky obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky, schválenie programu OZ.
 2. Schválenie rozpočtu na rok 2023.
 3. Schválenie dodatku č. 7 k VZN č. 4/2015.
 4. Schválenie poplatkov na rok 2023.
 5. Schválenie audítora a ceny za audit.
 6. Zriadenie komisií OZ, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
 7. Schválenie sobášiaceho.
 8. Informácia -  žiadosť p. Gelačák.
 9. Prerokovanie žiadosti č. 476/2022.
 10. Zmena stravného – ŠJ.
 11. Rôzne.
 12. Diskusia.
 13. Záver.

                                                                                                    Lukáš Ďurina

                                                                starosta obce           


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.