Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

Dátum: 24.11.2022
                                                                                                   Pozvánka

na 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dolná Tižina

dňa 25. novembra 2022 o 16.00 hod.

Na základe §12, ods. 1 a § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Tižina, ktoré sa uskutoční dňa 25. novembra 2022 o 16.00 hod. v Kultúrno-pastoračnom centre v Dolnej Tižine.


Program:


1.  Úvodné náležitosti:

      a) Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

      b) Príhovor starostky obce, poďakovanie.

      c) Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva,  

           odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom

           novozvoleného obecného zastupiteľstva.
      d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
          ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
      e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
      f) Príhovor starostu obce.


2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.

3. Schválenie návrhovej komisie.

4. Poverenie zástupcu starostu.

5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť   

     zasadnutia obecného zastupiteľstva.

6. Návrh rozpočtu na rok 2023

7. Poplatky na rok 2023 – návrh.

8. Žiadosť starostky obce Ing. Ľubice Ďuricovej o náhradu nevyčerpanej dovolenky.

9. Určenie platu starostu obce.

10. Diskusia, záver.

Účasť všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva obce Dolná Tižina na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom OZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

V Dolnej Tižine dňa 18. novembra 2022

                                                                                                                      Ing. Ľubica Ďuricová

                                                                                                                          starostka obce


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.