Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

Dátum: 14.12.2021

P o z v á n k a

Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 15.12. 2021 (streda) o 18.00.hod.

v miestnosti  Kultúrno pastoračného  centra.

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.
  2. Návrh  rozpočtu na rok 2022- schvaľovanie
  3. Návrh Dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu č.4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Dolná Tižina na kalendárny rok 2022 - schvaľovanie
  4. Návrh poplatkov na rok 2022 - schvaľovanie
  5. Žiadosti občanov o výstavbu

       6.  Informácia starostky

       7. Diskusia

       8. Záver

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                          starostka obce           


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.