Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

Dátum: 25.08.2021

 P o z v á n k a

Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa  25.8. 2021 o 18.00  v Kultúrno pastoračnom centre.

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky, schválenie programu OZ.
 2. Audit 2020, list manažmentu obce.
 3. Čerpanie rozpočtu,  úprava rozpočtu č.1.
 4. Čerpanie - rezervný fond.
 5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.
 6. Získanie výpočtovej techniky do správy a vlastníctva obce – DEUS.
 7. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Dolná Tižina (výzva č. IROP.PO2-SC221-2021-67).
 8. Žiadosti občanov o výstavbu.
 9. Žiadosti občanov o prehodnotenia uznesenia.
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver.

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                                  starostka obce           


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.