Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

Dátum: 03.06.2021
 

P o z v á n k a

Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa  3.6. 2021 (štvrtok) o 17.30 hod.

v Kultúrno pastoračnom centre.

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky, schválenie programu OZ.
  2. Záverečný účet, výročná správa.
  3. Vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou , Riešenie neoprávneného užívania nehnuteľného majetku obce.
  4. Schválenie  finančných prostriedkov na dofinancovanie  stavebných prác na rekonštrukcii elektroinštalácie a zdravotechniky v budovách 1-4,5-9.
  5. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  11739 DT-  ku Šípu- zahustenie TS.
  6. Projektové práce  na štúdii Kultúrneho domu, komplexná prestavba existujúcej budovy.
  7. Detské ihrisko,  návrh.
  8. Cintorín Petinka - projektová dokumentácia na spevnené plochy

      7.   Informácia starostky

      8.   Diskusia

            Záver


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.