Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznam - Materská škola

Dátum: 29.03.2021

  OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKÁCH PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ

            Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole  sa prijímajú deti v zmysle

§59 a §59 a  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle §3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 438/2020 Z. z. na základe:

  • žiadosti zákonného zástupcu, dotazník si rodičia môžu vyzdvihnúť MŠ v čase od   6.45 hod. - 8.00 hod.
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

                          Tiež na  www.msdolnatizina.sk v dokumentoch.

  Žiadosti a dotazník  nájdete aj na stránke:  www.msdolnatizina.sk v sekcií dokumenty.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma :

  • spravidla dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať aj dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné kapacitné personálne , materiálne a iné podmienky
  • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pričom k žiadosti prikladá aj vyjadrenie od príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie všeobecného lekára pre deti a dorast
  • pre dieťa, ktoré dovŕši vek 5 rokov do 31.08.2021 je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Takéto dieťa, ktoré navštevuje našu materskú školu, sa  automaticky od 01. septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie. Rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a ktoré materskú školu nenavštevuje, je povinný dieťa prihlásiť na povinné predprimárne vzdelávanie do MŠ
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

Miesto prijímania žiadostí na školský rok 2021/2022 :

MŠ Dolná Tižina 217, 013 04

Termín: 30.04.2021

               03.05.2021

Čas:  od 16:00 hod. – 17:00 hod.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roku 2021/2022 dostane rodič najneskôr do 15 . júna príslušného kalendárneho roku.        


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.