Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

Dátum: 14.03.2021

P o z v á n k a

Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa  15.3. 2021 /pondelok/ o 17.30.hod.

v kultúrno pastoračnom centre.

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.
 2. Kontrola plnenia uznesení.
 3. Rozpočtové opatrenie č. 1 /2020.
 4. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2020
 5. Rozpis rozpočtu na rok 2021.
 6. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2020
 7. Poskytnutie finančných prostriedkov  ZŠ Dolná Tižina na rekonštrukciu havarijného stavu elektroinštalácie z rozpočtu obce.
 8. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  11208 DT- za Hlbokým- Predĺženie NN siete
 9. Návrh kúpno-predajnej  zmluvy , káblová distribučná sieť v obci Dolná Tižina
 10. Zámery obce na rok 2021.
 11. Schválenie dokumentácie Pasport ciest v obci Dolná Tižina
 12. Výzva Fond na podporu športu, podanie žiadosti .
 13. Žiadosť  občana  PB o odkúpenie pozemku
 14. Informácie o postupe obstarávania Územného plánu obce.

      15. Informácie starostky

      16. Diskusia

      17. Záver


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.