Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

Dátum: 25.11.2020
P o z v á n k a
Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
dňa 26.11.2020 (štvrtok) o 17.00 hod.
v miestnosti Kultúrno-pastoračného centra.
Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Plnenie rozpočtu obce k 30.09.2020
4. Návrh na schválenie príspevku na stavebné a rekonštrukčné práce na kultúrnu pamiatku
5. Návrh rozpočtu na rok 2021 - prerokovanie
6. Návrh poplatkov na rok 2021 - prerokovanie
7. Poplatok za odpad - prerokovanie
8. Žiadosť občana – majetkoprávne vysporiadanie
9. Návrh na vyradenie majetku obce
10. Podpora Iniciatívy pre Prírodný park Krivánska Malá Fatra
11. Informácie starostky obce
12. Diskusia
13. Záver
                                                                     Ing. Ľubica Ďuricová 
                                                                           starostka obce            

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.