Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

Dátum: 05.08.2020

P o z v á n k a

Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa  5.8 2020 v stredu o 17.00 hod.

v miestnosti Kultúrno-pastoračného centra.

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Plnenie rozpočtu obce k 31.6.2020
  4. Správa nezávislého audítora za r. 2019, list manažmentu obce.
  5. Čerpanie a stav rezervného fondu.
  6. Žiadosť občana M.Ď. o odkúpenie obecného pozemku.
  7. Žiadosť občana R.L. o odkúpenie obecného pozemku.
  8. Žiadosť občana P. M. o výstavbu v extraviláne obce.
  9. Žiadosť občana M.V. o výstavbu v extraviláne obce.
  10. Rôzne                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ing. Ľubica Ďuricová

                                                                                                        starostka obce           


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.