Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

Dátum: 03.06.2020
 

P o z v á n k a

Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 3.6. 2020 (streda) o 17.00 hod.

v miestnosti Kultúrno-pastoračného centra.

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2019, konsolidovaná výročná správa.
  4. Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2020.
  5. Vysporiadanie pozemkov – Kúpna zmluva , pozemok  EKN č. 764,č. 767 , č. 765.
  6. Schválenie zámeru – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve  pre stavbu vo verejnom záujme. v rámci projektu „Stavebné úpravy križovatky cesty II/583, stavebný objekt K3 - Prestavba križovatky cesty II/583 s cestou III/011073 a sanácia zosuvu v km 14,14 - 14,95“.
  7. Schválenie nájomnej zmluvy pre stavbu vo verejnom záujme pre stavbu v rámci projektu „Stavebné úpravy križovatky cesty II/583, stavebný objekt K3 - Prestavba križovatky cesty II/583 s cestou III/011073 a sanácia zosuvu v km 14,14 - 14,95“.
  8. Problematika spracovania technickej evidencie miestnych komunikácií obce Dolná Tižina z. 135/1961.
  9. Zámer obce – perspektíva rozvoja káblovej televízie, wifi4EU.
  10. Rôzne.

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                                   starostka obce           

    


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.