Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

Dátum: 03.03.2020

P o z v á n k a

Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 4. marca 2020 (streda) o 17.00 hod.

v miestnosti zasadačky obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.
 2. Zhodnotenie stavu káblovej televízie a perspektíva jej ďalšieho rozvoja.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Schválenie audítorky obce.
 5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019.
 6. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2019
 7. Rozpis rozpočtu na rok 2020.
 8. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2019.
 9. Žiadosť občanov – výstavba rodinného domu a rekreačnej chaty.
 10. Informácie o postupe obstarávania Územného plánu obce.
 11. Zámery obce na rok 2020.
 12. Rôzne.

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                                  starostka obce           


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.