Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

Dátum: 04.12.2019

P o z v á n k a

Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 11.12. 2019 (streda) o 17.00 hod.

v miestnosti zasadačky obecného úradu.

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.
  2. Schválenie rozpočtu obce:

a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky

b) schválenie rozpočtu obce na rok 2020

c) rozpočet obce na roky 2021-2022

  1. Schválenie dodatku č. 4 k VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadeného na území obce na rok 2020.
  2. Dodatok č.2 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Tižina .
  3. Poplatky na rok 2020 – schválenie.
  4. Otváracie hodiny – prevádzka „Centrum“.
  5. Rôzne.

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                                    starostka obce           


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.