Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

Dátum: 26.11.2019

P o z v á n k a

Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 27.11. 2019 (streda) o 17.30 hod.

v miestnosti zasadačky obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.
 2. Kontrola plnenia uznesení.
 3. Plnenie rozpočtu k 30.09.2019
 4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019.
 5. Návrh rozpočtu na rok 2020 – prerokovanie návrhu.
 6. VZN mzdy a prevádzka školských zariadení – prerokovanie návrhu.
 7. Dodatok č.2 k VZN č. 1/2012 – poplatok za komunálny odpad – prerokovanie návrhu.
 8. Schválenie Návrhu VZN č. 2/2018 o podmienkach chovu a držania psov na území obce Dolná Tižina.
 9. Vysporiadanie pozemkov pod Domom smútku.
 10. Schválenie otváracích hodín – prevádzka „Centrum“.
 11. Schválenie projektu - Výzva MAS č. 062-7-4-1-podopatrenie-7-4.
 12. Rôzne.

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                                    starostka obce           


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.