Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie na miesto - referent stavebného úradu

Dátum: 11.11.2019
Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín

vyhlasuje

výberové konanie

na pracovné miesto

referent stavebného úradu

  • náplň práce: prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
  • výkon práce: obec Varín a obce patriace do spoločného stavebného úradu
  • nástup: 01.01.2020
  • doba trvania pracovného pomeru: do 31.12.2020 s možnosťou predĺženia
  • pracovný úväzok: 37,5 hodiny týždenne
  • vzdelanie: a) vysokoškolské 1. stupňa

                  b) vysokoškolské 2. stupňa

  •  osobitné kvalifikačné predpoklady:

                 a) vzdelanie stavebného smeru výhodou

                 b) prax v oblasti stavebníctva výhodou

                 c) osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného  

                    úradu výhodou (získava sa odbornou prípravou, skúškou a vydaním

                    osvedčenia v zmysle Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho

                    rozvoja   Slovenskej republiky č. 547/2003 Z. z.)

  • iné požiadavky:  ovládanie práce na PC, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť
  • mzdové ohodnotenie:  v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, platové zaradenie podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a započítanej odbornej praxe.
  • požadované doklady: a) písomná žiadosť a životopis

                                     b) doklady o dosiahnutom stupni vzdelania

                                     c) doklad o získaní kvalifikačnej skúšky v zmysle Vyhlášky

                                         Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja    Slovenskej

                                         republiky č. 547/2003 Z. z.)

                                     d) preukázanie bezúhonnosti v zmysle § 3 zák. č. 552/2003 Z. z.

Požadované doklady treba doručiť osobne (v úradných hodinách) alebo zaslať poštou najneskôr do 25.11.2019 na adresu Obecný úrad Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín.

Dátum a miesto výberového pohovoru bude včas oznámené uchádzačom, ktorí splnia požadované kritériá. V prípade potreby kontaktujte: Mária Tichá, tel. 0911 704 779, mzdy@varin.sk.

Vo Varíne 11.11.2019

                                                                                                Ing. Michal Cvacho

                                                                                                     starosta obce

                                      

                     


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.