Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

Dátum: 18.09.2019

OZNAM

o zmene termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Oznamujeme Vám, že z organizačných dôvodov  sa mení termín zasadnutia obecného zastupiteľstva Dolná Tižina zo dňa 16.9.2019 na stredu 18.9.2019 o 17.30 hod. v miestnosti zasadačky obecného úradu v Dolnej Tižine. Program zasadnutia OZ je nezmenený.

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.
 2. Kontrola plnenia uznesení.
 3. Žiadosť občana  - Jana Ďurinová, bytom Dolná Tižina 5.
 4. Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2019.
 5. Správa audítora.
 6. Plnenie rozpočtu 1. polrok 2019.
 7. Prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 8. Program odpadového hospodárstva na rok 2016 – 2020 – Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina.
 9. Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2020 , schválenie  podania žiadosti .
 10. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena / SSE-distribúcia/
 11. Rôzne.


V Dolnej Tižine 16.9.2019                                                           Ing. Ľubica Ďuricová

                                                                                                           starostka obce


 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.