Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

Dátum: 25.06.2019

P o z v á n k a

            Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25.6.2019 o 17.30 hod. v miestnosti zasadačky obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.
 2. Kontrola plnenia uznesení.
 3. Záverečný účet obce za rok 2018.
 4. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2018.
 5. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015.
 6. Prechod pre chodcov pri ZŠ – schválenie projektu a finančných prostriedkov.
 7. Oplotenie Základnej školy – schválenie projektu a finančných prostriedkov.
 8. Žiadosť ZŠ o spolufinancovanie projektu „S funkčnou gramotnosťou k lepším vzdelávacím výsledkom a k lepšiemu uplatneniu v živote“.
 9. Žiadosť ZŠ o finančnú podporu a spoluprácu – vybavenie školskej jedálne.
 10. Žiadosť o vysporiadanie pozemku.
 11. Rôzne.

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                                         starostka obce           


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.