Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

Dátum: 06.12.2018

P o z v á n k a

            Pozývam Vás na  ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2018 o 17.00 hod. v Kultúrno-pastoračnom centre v Dolnej Tižine.

Program ustanovujúceho zasadnutia:

1. Úvodné náležitosti.

1.1 Privítanie prítomných – otvorenie zasadnutia.

1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

1.3 Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu.

1.4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.

1.5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ.

2. Schválenie programu zasadnutia:

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie.

5. Príhovor zvoleného starostu obce.

6. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu.

7. Schválenie poslanca na vykonávanie sobášneho aktu.

8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ.

9. Schválenie rozpočtu obce:

   a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky

   b) schválenie rozpočtu obce na rok 2019

   c) rozpočet obce na roky 2020-2021

10. Schválenie dodatku č. 3 k VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy  

    a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadeného na území

    obce na rok 2019.

11. Poplatky na rok 2019.

12. Plat starostu obce.

13. Schválenie plánu kontrolnej činnosti.

13. Rôzne (komisie pri OZ)                                                                             Ing. Ľubica Ďuricová

                                                                                starostka obce           


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.