Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

Dátum: 06.06.2018

P o z v á n k a

            Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 6.6.2018 o 17.30 hod. v miestnosti zasadačky obecného úradu.

Program:

1.      Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.

2.      Kontrola plnenia uznesení zo dňa 28.2.2018.

3.      Záverečný účet obce za rok 2017.

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu..

Rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017.

Schválenie  záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia za rok 2017.

Schválenie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu.

              4.   Konsolidovaná  výročná správa obce.

              5.   Čerpanie rezervného fondu obce – uvoľnenie prostriedkov.

              6.   Čerpanie rozpočtu obce k 30.4.2018.

              7.   Uznesenie z pracovného rokovania Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina.

              8.    Žiadosť p. Jozefa Bajaníka, bytom Dolná Tižina 306.

              9.    Schválenie majetko-právneho vzťahu JEDNOTA – Obec Dolná Tižina.

             10.   Rôzne.

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                                   starostka obce           

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.