Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zabezpečenie ochrany lesov - upozornenie

Dátum: 22.03.2018

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline

 Vážení občania!

  Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov.

     Tieto práce však často mení konanie niektorých nezodpovedných občanov, ktorí si jarné práce uľahčujú tým, že vypaľujú suchú trávu, kladú ohne v lesoch, lesných porastoch a ich blízkosti. Nebezpečenstvo požiaru vytvárajú aj odhodené nedopalky cigariet a  hra detí so zápalkami.

     Podľa štatistických rozborov požiarovosti, výskyt požiarov v prírode a lesoch stúpa najmä v období mesiacov marec – máj a júl – august bežného roka. Tieto mesiace sa vyznačujú mimoriadne teplými a suchými dňami s trvalejším nedostatkom vlahy. Spojením takýchto vhodných klimatických podmienok s nedbanlivým a nezodpovedným konaním ľudí, má za následok vznik a rozšírenie požiaru.

     V roku 2017 vzniklo v Slovenskej republike celkom 10 312 požiarov s priamou škodou
31 648 830,-€. Uchránené boli hodnoty za 198 196 560,-€. Usmrtených bolo 55 a zranených 224 osôb. V odvetví lesníctva bolo za rok 2017 evidovaných 162 požiarov s priamou škodou
410 330,- €, pri ktorých nebola usmrtená žiadna osoba a jedna osoba bola zranená.

Na území Žilinského kraja vzniklo v roku 2017 celkom 1 107 požiarov, ktoré spôsobili priame škody vo výške 4 737 685,-€. Pri požiaroch bolo usmrtených 9 osôb a zranených bolo 44 osôb. V lesoch Žilinského kraja vzniklo v roku 2017 celkom 43 požiarov s priamou škodou
68 465,-€. Najviac požiarov bolo v marci a máji (po 8), ale zvýšený počet požiarov sa vyskytoval aj v mesiacoch jún (7) a júl (5). Najčastejšími príčinami pri lesných požiaroch bolo spaľovanie odpadu a odpadkov (17 požiarov). 

V Žilinskom kraji nebola pri požiaroch v lesoch v roku 2017 usmrtená oba a zranená ani jedna osoba.

      Zákon o ochrane pred požiarmi ukladá okrem iného aj povinnosti občanom počínať si tak, aby svojím konaním nezapríčinili vznik požiaru. V tomto období, ale aj v priebehu celého roka, sú občania povinní najmä :

-          nefajčiť a nepoužívať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

-          nevypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,

-          nezakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

-          dbať o zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom v čase zberu, skladovania  úrody a v čase sucha,

V súvislosti so zdolávaním požiarov je občan povinný najmä :

-          uhasiť požiar, alebo zamedziť jeho šíreniu,

-          vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu osôb

-          bezodkladne ohlásiť vznik požiaru,

-          poskytnúť vecné prostriedky potrebné pre zdolanie požiaru

     Vážení občania, dodržiavaním týchto ustanovení predpisov o  ochrane pred požiarmi a spoločným úsilím sa nám darí chrániť naše lesy, ktoré sú spoločným bohatstvom nás všetkých.             

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.