Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Dátum: 27.02.2018

Pozvánka

      Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28.2.2018 o 17.30 hod. v miestnosti zasadačky obecného úradu.

Program:

1.      Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.

2.      Kontrola plnenia uznesení zo dňa 13.12.2017.

3.      Rozpočtové opatrenie č. 5/2017.

4.      Rozpočet obce rok 2018 – položky.

5.      Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod budovou Kultúrneho domu a hasičskej     

zbrojnice, návrh kúpnej zmluvy.

6.      Schválenie VZN o verejnom poriadku.

7.      Schválenie podania žiadosti o NFP  na malý projekt  /skautská klubovňa/.

8.      Schválenie podania žiadosti na základe výzvy  Podpora rozvoja športu na rok 2018 - detské ihrisko.

9.      Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu a modernizáciu

      hasičskej zbrojnice č. VI. P HaZZ 2018.

10.  Podanie informácií z Valného zhromaždenia Mikroregiónu Terchovská dolina

11.  Zámery obce na rok 2018.

12.  Rôzne.

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                                                starostka obce           

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.