Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Dátum: 12.12.2017

P o z v á n k a

            Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2017 o 17.30 hod. v miestnosti zasadačky obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie.

2. Kontrola plnenia uznesení.

3. Vykonanie auditu za rok 2017.

4. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018.

5. Schválenie rozpočtu na rok 2018.

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2018.

7. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy       

    a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území obce Dolná

    Tižina na kalendárny rok 2018.

8. Rôzne.

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                                         starostka obce           

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.