Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznam SSE

Dátum: 07.09.2017
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
že v termíne od: 07.09.2017 07:00 do: 07.09.2017 19:00
Vybavuje linka 0800 159 000
17-22166 Obecný úrad Dolná Tižina
Dolná Tižina 333
013 04 Dolná Tižina
V Žiline, 10.08.2017
bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika
- Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci
uvedené v prílohe tohto listu.
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme:
Vážená obec/mesto,
Zároven sa na Vás obraciame so žiadostou o spoluprácu pri informovaní obcanov Vašej obce/mesta o
plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase,
umiestnením oznamu na informacnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za účelom
zabránenia a predchádzania vzniku škôd.
Toto oznámenie vzhladom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.
V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, odberatelom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená
prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy.
Dakujeme Vám za Vašu ústretovost vo veciach poskytovania služieb pre obcanov ohladom informovania o
plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na dalšiu spoluprácu.
Ing. Pavol Pekár
riaditel sekcie Dispecingy
SSE - Distribúcia, a.s.
EIC kód
odberného
miesta
Cast obce Ulica
Císlo
domu
popisné
24ZSS4518569000Q Dolná Tižina Dolná Tižina
24ZSS4522804000V Dolná Tižina Dolná Tižina
24ZSS4523856000K Dolná Tižina Dolná Tižina
24ZSS45261390005 Dolná Tižina Dolná Tižina
24ZSS7301858000V Dolná Tižina Dolná Tižina
24ZSS7332950000T Dolná Tižina Dolná Tižina
24ZSS4500989000M Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS4503654000P Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS4507628000S Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS4508368000H Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS45097790007 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS4519498000C Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS45227290001 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS45228180005 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS4525551000D Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS4529492000X Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS4529493000S Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7223057000V Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7223059000L Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS73114180000 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7313166000M Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS731317200AG Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7316667000W Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7319083000L Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS73195770009 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7320537000M Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS73207220002 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7320861000D Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7321161000H Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7321446000K Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7321653000F Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS732211900AG Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7322249000B Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS73228000001 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS73231760007 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7324121000H Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7324130000G Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS73242550009 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS73247830003 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7325813000U Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7329271000E Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7330399000I Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7330588000F Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS73307360004 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7332227000O Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7333006000A Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7334553000Q Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7334750000R Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7334832000M Dolná Tižina Dolná Tižina 0
EIC kód
odberného
miesta
Cast obce Ulica
Císlo
domu
popisné
24ZSS7334840000Q Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7335009000G Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS73365190004 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7337076000A Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS7337431000V Dolná Tižina Dolná Tižina 0
24ZSS71537380009 Dolná Tižina Dolná Tižina 1
24ZSS7223052000J Dolná Tižina Dolná Tižina 1
24ZSS7223071000C Dolná Tižina Dolná Tižina 1
24ZSS71537390004 Dolná Tižina Dolná Tižina 4
24ZSS4518215000N Dolná Tižina Dolná Tižina 5
24ZSS4518224000M Dolná Tižina Dolná Tižina 5
24ZSS4518229000Y Dolná Tižina Dolná Tižina 5
24ZSS71537400006 Dolná Tižina Dolná Tižina 5
24ZSS71537410001 Dolná Tižina Dolná Tižina 5
24ZSS7153742000X Dolná Tižina Dolná Tižina 5
24ZSS7153743000S Dolná Tižina Dolná Tižina 5
24ZSS7153744000N Dolná Tižina Dolná Tižina 5
24ZSS7153745000I Dolná Tižina Dolná Tižina 5
24ZSS7153746000D Dolná Tižina Dolná Tižina 5
24ZSS7223078000E Dolná Tižina Dolná Tižina 5
24ZSS7336362000N Dolná Tižina Dolná Tižina 5
24ZSS71537470008 Dolná Tižina Dolná Tižina 6
24ZSS7153749000Z Dolná Tižina Dolná Tižina 8
24ZSS71537500000 Dolná Tižina Dolná Tižina 9
24ZSS7153751000W Dolná Tižina Dolná Tižina 11
24ZSS7153752000R Dolná Tižina Dolná Tižina 13
24ZSS7153753000M Dolná Tižina Dolná Tižina 14
24ZSS7185196000J Dolná Tižina Dolná Tižina 15
24ZSS7153754000H Dolná Tižina Dolná Tižina 16
24ZSS7153755000C Dolná Tižina Dolná Tižina 17
24ZSS71537560007 Dolná Tižina Dolná Tižina 18
24ZSS71537570002 Dolná Tižina Dolná Tižina 19
24ZSS7223049000R Dolná Tižina Dolná Tižina 19
24ZSS7153758000Y Dolná Tižina Dolná Tižina 20
24ZSS7153759000T Dolná Tižina Dolná Tižina 21
24ZSS7310261000R Dolná Tižina Dolná Tižina 22
24ZSS7153760000V Dolná Tižina Dolná Tižina 24
24ZSS7153761000Q Dolná Tižina Dolná Tižina 25
24ZSS7153762000L Dolná Tižina Dolná Tižina 27
24ZSS7153763000G Dolná Tižina Dolná Tižina 27
24ZSS7153764000B Dolná Tižina Dolná Tižina 27
24ZSS71537650006 Dolná Tižina Dolná Tižina 27
24ZSS71537660001 Dolná Tižina Dolná Tižina 27
24ZSS7153767000X Dolná Tižina Dolná Tižina 27
24ZSS7223062000D Dolná Tižina Dolná Tižina 27
24ZSS72230630008 Dolná Tižina Dolná Tižina 27
24ZSS72230730002 Dolná Tižina Dolná Tižina 27
24ZSS7223074000Y Dolná Tižina Dolná Tižina 27
24ZSS4513794000M Dolná Tižina Dolná Tižina 29
EIC kód
odberného
miesta
Cast obce Ulica
Císlo
domu
popisné
24ZSS7153768000S Dolná Tižina Dolná Tižina 30
24ZSS7153770000P Dolná Tižina Dolná Tižina 31
24ZSS7153771000K Dolná Tižina Dolná Tižina 33
24ZSS7329455000T Dolná Tižina Dolná Tižina 33
24ZSS7153772000F Dolná Tižina Dolná Tižina 34
24ZSS7153773000A Dolná Tižina Dolná Tižina 35
24ZSS71537740005 Dolná Tižina Dolná Tižina 36
24ZSS71537750000 Dolná Tižina Dolná Tižina 38
24ZSS7153776000W Dolná Tižina Dolná Tižina 39
24ZSS73083100000 Dolná Tižina Dolná Tižina 40
24ZSS7301692000E Dolná Tižina Dolná Tižina 41
24ZSS7153777000R Dolná Tižina Dolná Tižina 42
24ZSS73005790006 Dolná Tižina Dolná Tižina 43
24ZSS7153778000M Dolná Tižina Dolná Tižina 44
24ZSS7153779000H Dolná Tižina Dolná Tižina 45
24ZSS7153780000J Dolná Tižina Dolná Tižina 46
24ZSS7153781000E Dolná Tižina Dolná Tižina 47
24ZSS71537820009 Dolná Tižina Dolná Tižina 48
24ZSS72230790009 Dolná Tižina Dolná Tižina 49
24ZSS715378400AG Dolná Tižina Dolná Tižina 50
24ZSS7153785000V Dolná Tižina Dolná Tižina 52
24ZSS7153786000Q Dolná Tižina Dolná Tižina 53
24ZSS7310623000D Dolná Tižina Dolná Tižina 53
24ZSS7153736000J Dolná Tižina Dolná Tižina 54
24ZSS7153787000L Dolná Tižina Dolná Tižina 55
24ZSS7153788000G Dolná Tižina Dolná Tižina 56
24ZSS7153789000B Dolná Tižina Dolná Tižina 57
24ZSS7153790000D Dolná Tižina Dolná Tižina 58
24ZSS71537910008 Dolná Tižina Dolná Tižina 58
24ZSS71537920003 Dolná Tižina Dolná Tižina 59
24ZSS7153793000Z Dolná Tižina Dolná Tižina 60
24ZSS7153794000U Dolná Tižina Dolná Tižina 61
24ZSS7153795000P Dolná Tižina Dolná Tižina 62
24ZSS7153796000K Dolná Tižina Dolná Tižina 64
24ZSS7153797000F Dolná Tižina Dolná Tižina 65
24ZSS7153798000A Dolná Tižina Dolná Tižina 66
24ZSS71537990005 Dolná Tižina Dolná Tižina 67
24ZSS7153800000N Dolná Tižina Dolná Tižina 68
24ZSS7153801000I Dolná Tižina Dolná Tižina 69
24ZSS7223060000N Dolná Tižina Dolná Tižina 70
24ZSS7223061000I Dolná Tižina Dolná Tižina 70
24ZSS72230640003 Dolná Tižina Dolná Tižina 70
24ZSS7223069000F Dolná Tižina Dolná Tižina 70
24ZSS7223076000O Dolná Tižina Dolná Tižina 70
24ZSS7223077000J Dolná Tižina Dolná Tižina 70
24ZSS71538030008 Dolná Tižina Dolná Tižina 71
24ZSS71538040003 Dolná Tižina Dolná Tižina 72
24ZSS7153805000Z Dolná Tižina Dolná Tižina 73
24ZSS7310320000C Dolná Tižina Dolná Tižina 73
EIC kód
odberného
miesta
Cast obce Ulica
Císlo
domu
popisné
24ZSS7153806000U Dolná Tižina Dolná Tižina 74
24ZSS7153807000P Dolná Tižina Dolná Tižina 76
24ZSS7153808000K Dolná Tižina Dolná Tižina 77
24ZSS7153809000F Dolná Tižina Dolná Tižina 78
24ZSS731006200AG Dolná Tižina Dolná Tižina 78
24ZSS7153810000H Dolná Tižina Dolná Tižina 79
24ZSS7153811000C Dolná Tižina Dolná Tižina 80
24ZSS71538120007 Dolná Tižina Dolná Tižina 81
24ZSS7153814000Y Dolná Tižina Dolná Tižina 83
24ZSS7153815000T Dolná Tižina Dolná Tižina 84
24ZSS7153816000O Dolná Tižina Dolná Tižina 85
24ZSS7153817000J Dolná Tižina Dolná Tižina 86
24ZSS7153818000E Dolná Tižina Dolná Tižina 87
24ZSS71538190009 Dolná Tižina Dolná Tižina 90
24ZSS7153820000B Dolná Tižina Dolná Tižina 91
24ZSS73032370000 Dolná Tižina Dolná Tižina 91
24ZSS71538210006 Dolná Tižina Dolná Tižina 92
24ZSS71538220001 Dolná Tižina Dolná Tižina 93
24ZSS7326165000V Dolná Tižina Dolná Tižina 96
24ZSS7153825000N Dolná Tižina Dolná Tižina 98
24ZSS7153827000D Dolná Tižina Dolná Tižina 100
24ZSS71538290003 Dolná Tižina Dolná Tižina 102
24ZSS71538300005 Dolná Tižina Dolná Tižina 103
24ZSS71538310000 Dolná Tižina Dolná Tižina 104
24ZSS7153833000R Dolná Tižina Dolná Tižina 106
24ZSS7223080000B Dolná Tižina Dolná Tižina 109
24ZSS715384000AG Dolná Tižina Dolná Tižina 113
24ZSS7153841000V Dolná Tižina Dolná Tižina 114
24ZSS72230810006 Dolná Tižina Dolná Tižina 115
24ZSS7153842000Q Dolná Tižina Dolná Tižina 116
24ZSS7153845000B Dolná Tižina Dolná Tižina 118
24ZSS72230820001 Dolná Tižina Dolná Tižina 120
24ZSS7153901000B Dolná Tižina Dolná Tižina 181
24ZSS71539020006 Dolná Tižina Dolná Tižina 182
24ZSS7311441000H Dolná Tižina Dolná Tižina 182
24ZSS71539030001 Dolná Tižina Dolná Tižina 183
24ZSS7153904000X Dolná Tižina Dolná Tižina 184
24ZSS7153906000N Dolná Tižina Dolná Tižina 186
24ZSS7153907000I Dolná Tižina Dolná Tižina 187
24ZSS7153908000D Dolná Tižina Dolná Tižina 188
24ZSS71539090008 Dolná Tižina Dolná Tižina 189
24ZSS71539120000 Dolná Tižina Dolná Tižina 192
24ZSS7153913000W Dolná Tižina Dolná Tižina 193
24ZSS7153914000R Dolná Tižina Dolná Tižina 194
24ZSS7153915000M Dolná Tižina Dolná Tižina 195
24ZSS7153916000H Dolná Tižina Dolná Tižina 196
24ZSS7153917000C Dolná Tižina Dolná Tižina 197
24ZSS71539180007 Dolná Tižina Dolná Tižina 198
24ZSS71539190002 Dolná Tižina Dolná Tižina 200
EIC kód
odberného
miesta
Cast obce Ulica
Císlo
domu
popisné
24ZSS71539200004 Dolná Tižina Dolná Tižina 201
24ZSS715392100AG Dolná Tižina Dolná Tižina 202
24ZSS7153922000V Dolná Tižina Dolná Tižina 203
24ZSS7153923000Q Dolná Tižina Dolná Tižina 204
24ZSS7153924000L Dolná Tižina Dolná Tižina 205
24ZSS7153925000G Dolná Tižina Dolná Tižina 206
24ZSS7153926000B Dolná Tižina Dolná Tižina 207
24ZSS71539280001 Dolná Tižina Dolná Tižina 208
24ZSS7153929000X Dolná Tižina Dolná Tižina 209
24ZSS7321567000X Dolná Tižina Dolná Tižina 210
24ZSS7153931000U Dolná Tižina Dolná Tižina 211
24ZSS7153932000P Dolná Tižina Dolná Tižina 212
24ZSS7153933000K Dolná Tižina Dolná Tižina 213
24ZSS7153934000F Dolná Tižina Dolná Tižina 214
24ZSS7153935000A Dolná Tižina Dolná Tižina 215
24ZSS71851990004 Dolná Tižina Dolná Tižina 216
24ZSS71539360005 Dolná Tižina Dolná Tižina 218
24ZSS71539370000 Dolná Tižina Dolná Tižina 219
24ZSS7153938000W Dolná Tižina Dolná Tižina 220
24ZSS7153939000R Dolná Tižina Dolná Tižina 221
24ZSS7223053000E Dolná Tižina Dolná Tižina 221
24ZSS7153940000T Dolná Tižina Dolná Tižina 222
24ZSS7153941000O Dolná Tižina Dolná Tižina 223
24ZSS7153942000J Dolná Tižina Dolná Tižina 224
24ZSS7153943000E Dolná Tižina Dolná Tižina 226
24ZSS71539440009 Dolná Tižina Dolná Tižina 227
24ZSS71539450004 Dolná Tižina Dolná Tižina 228
24ZSS715394600AG Dolná Tižina Dolná Tižina 230
24ZSS7153947000V Dolná Tižina Dolná Tižina 231
24ZSS7153948000Q Dolná Tižina Dolná Tižina 232
24ZSS7153949000L Dolná Tižina Dolná Tižina 233
24ZSS7153950000N Dolná Tižina Dolná Tižina 234
24ZSS7153951000I Dolná Tižina Dolná Tižina 235
24ZSS7153952000D Dolná Tižina Dolná Tižina 236
24ZSS71539530008 Dolná Tižina Dolná Tižina 237
24ZSS71539540003 Dolná Tižina Dolná Tižina 238
24ZSS7153955000Z Dolná Tižina Dolná Tižina 239
24ZSS7153956000U Dolná Tižina Dolná Tižina 240
24ZSS7153957000P Dolná Tižina Dolná Tižina 241
24ZSS7153958000K Dolná Tižina Dolná Tižina 242
24ZSS7153959000F Dolná Tižina Dolná Tižina 243
24ZSS7153960000H Dolná Tižina Dolná Tižina 243
24ZSS7153961000C Dolná Tižina Dolná Tižina 244
24ZSS71539620007 Dolná Tižina Dolná Tižina 245
24ZSS71539630002 Dolná Tižina Dolná Tižina 246
24ZSS7153964000Y Dolná Tižina Dolná Tižina 247
24ZSS7153965000T Dolná Tižina Dolná Tižina 248
24ZSS7153966000O Dolná Tižina Dolná Tižina 249
24ZSS7153967000J Dolná Tižina Dolná Tižina 250
EIC kód
odberného
miesta
Cast obce Ulica
Císlo
domu
popisné
24ZSS7153968000E Dolná Tižina Dolná Tižina 251
24ZSS7153970000B Dolná Tižina Dolná Tižina 252
24ZSS71539710006 Dolná Tižina Dolná Tižina 253
24ZSS7153973000X Dolná Tižina Dolná Tižina 255
24ZSS7153974000S Dolná Tižina Dolná Tižina 256
24ZSS7153975000N Dolná Tižina Dolná Tižina 257
24ZSS7153976000I Dolná Tižina Dolná Tižina 258
24ZSS7153977000D Dolná Tižina Dolná Tižina 259
24ZSS71539780008 Dolná Tižina Dolná Tižina 260
24ZSS71539790003 Dolná Tižina Dolná Tižina 261
24ZSS71539810000 Dolná Tižina Dolná Tižina 262
24ZSS7153982000W Dolná Tižina Dolná Tižina 263
24ZSS7153983000R Dolná Tižina Dolná Tižina 264
24ZSS7153984000M Dolná Tižina Dolná Tižina 264
24ZSS7153985000H Dolná Tižina Dolná Tižina 265
24ZSS7153986000C Dolná Tižina Dolná Tižina 266
24ZSS71539870007 Dolná Tižina Dolná Tižina 267
24ZSS71539880002 Dolná Tižina Dolná Tižina 268
24ZSS7153989000Y Dolná Tižina Dolná Tižina 270
24ZSS7153733000Y Dolná Tižina Dolná Tižina 272
24ZSS7329852000G Dolná Tižina Dolná Tižina 273
24ZSS7153991000V Dolná Tižina Dolná Tižina 274
24ZSS7153992000Q Dolná Tižina Dolná Tižina 275
24ZSS7153993000L Dolná Tižina Dolná Tižina 276
24ZSS7153994000G Dolná Tižina Dolná Tižina 277
24ZSS7223070000H Dolná Tižina Dolná Tižina 277
24ZSS7153734000T Dolná Tižina Dolná Tižina 278
24ZSS7185202000C Dolná Tižina Dolná Tižina 279
24ZSS71539960006 Dolná Tižina Dolná Tižina 280
24ZSS7153735000O Dolná Tižina Dolná Tižina 281
24ZSS71539970001 Dolná Tižina Dolná Tižina 282
24ZSS7153998000X Dolná Tižina Dolná Tižina 283
24ZSS7153999000S Dolná Tižina Dolná Tižina 284
24ZSS71539800005 Dolná Tižina Dolná Tižina 285
24ZSS7154000000Y Dolná Tižina Dolná Tižina 286
24ZSS7154001000T Dolná Tižina Dolná Tižina 287
24ZSS7154002000O Dolná Tižina Dolná Tižina 288
24ZSS7302563000Q Dolná Tižina Dolná Tižina 289
24ZSS7154003000J Dolná Tižina Dolná Tižina 290
24ZSS7154004000E Dolná Tižina Dolná Tižina 292
24ZSS71540050009 Dolná Tižina Dolná Tižina 293
24ZSS71540060004 Dolná Tižina Dolná Tižina 294
24ZSS715400700AG Dolná Tižina Dolná Tižina 295
24ZSS7154008000V Dolná Tižina Dolná Tižina 296
24ZSS7154009000Q Dolná Tižina Dolná Tižina 297
24ZSS7154010000S Dolná Tižina Dolná Tižina 299
24ZSS7154011000N Dolná Tižina Dolná Tižina 300
24ZSS73103730004 Dolná Tižina Dolná Tižina 301
24ZSS7154013000D Dolná Tižina Dolná Tižina 302
EIC kód
odberného
miesta
Cast obce Ulica
Císlo
domu
popisné
24ZSS71540140008 Dolná Tižina Dolná Tižina 303
24ZSS71540150003 Dolná Tižina Dolná Tižina 304
24ZSS7154016000Z Dolná Tižina Dolná Tižina 305
24ZSS7154017000U Dolná Tižina Dolná Tižina 306
24ZSS7154018000P Dolná Tižina Dolná Tižina 307
24ZSS7154019000K Dolná Tižina Dolná Tižina 307
24ZSS7154020000M Dolná Tižina Dolná Tižina 308
24ZSS7154021000H Dolná Tižina Dolná Tižina 309
24ZSS7154022000C Dolná Tižina Dolná Tižina 310
24ZSS71540230007 Dolná Tižina Dolná Tižina 311
24ZSS71540240002 Dolná Tižina Dolná Tižina 312
24ZSS7154025000Y Dolná Tižina Dolná Tižina 314
24ZSS7304813000J Dolná Tižina Dolná Tižina 314
24ZSS7154026000T Dolná Tižina Dolná Tižina 315
24ZSS7154027000O Dolná Tižina Dolná Tižina 316
24ZSS7154028000J Dolná Tižina Dolná Tižina 318
24ZSS7154029000E Dolná Tižina Dolná Tižina 319
24ZSS7154030000G Dolná Tižina Dolná Tižina 320
24ZSS7154031000B Dolná Tižina Dolná Tižina 321
24ZSS71540320006 Dolná Tižina Dolná Tižina 322
24ZSS71540330001 Dolná Tižina Dolná Tižina 323
24ZSS7154034000X Dolná Tižina Dolná Tižina 324
24ZSS7301881000B Dolná Tižina Dolná Tižina 325
24ZSS7154035000S Dolná Tižina Dolná Tižina 329
24ZSS7154036000N Dolná Tižina Dolná Tižina 330
24ZSS7223058000Q Dolná Tižina Dolná Tižina 331
24ZSS7154037000I Dolná Tižina Dolná Tižina 337
24ZSS71540390008 Dolná Tižina Dolná Tižina 339
24ZSS7154040000A Dolná Tižina Dolná Tižina 340
24ZSS71540410005 Dolná Tižina Dolná Tižina 341
24ZSS7310074000K Dolná Tižina Dolná Tižina 341
24ZSS71540420000 Dolná Tižina Dolná Tižina 342
24ZSS7154045000M Dolná Tižina Dolná Tižina 345
24ZSS7154047000C Dolná Tižina Dolná Tižina 347
24ZSS71540480007 Dolná Tižina Dolná Tižina 348
24ZSS71540490002 Dolná Tižina Dolná Tižina 349
24ZSS71540500004 Dolná Tižina Dolná Tižina 350
24ZSS715405100AG Dolná Tižina Dolná Tižina 351
24ZSS7154052000V Dolná Tižina Dolná Tižina 352
24ZSS7154053000Q Dolná Tižina Dolná Tižina 353
24ZSS7154054000L Dolná Tižina Dolná Tižina 354
24ZSS7154068000W Dolná Tižina Dolná Tižina 373
24ZSS7302104000B Dolná Tižina Dolná Tižina 381
24ZSS7154085000Z Dolná Tižina Dolná Tižina 383
24ZSS7300301000S Dolná Tižina Dolná Tižina 384
24ZSS7304560000P Dolná Tižina Dolná Tižina 386
24ZSS7153737000E Dolná Tižina Dolná Tižina 388
24ZSS7154080000N Dolná Tižina Dolná Tižina 390
24ZSS7304864000L Dolná Tižina Dolná Tižina 397
EIC kód
odberného
miesta
Cast obce Ulica
Císlo
domu
popisné
24ZSS7310225000V Dolná Tižina Dolná Tižina 406
24ZSS73052580004 Dolná Tižina Dolná Tižina 407
24ZSS7319639000G Dolná Tižina Dolná Tižina 451
24ZSS73289030005 Dolná Tižina Dolná Tižina 457
24ZSS7313099000X Dolná Tižina Dolná Tižina 469
24ZSS7315417000A Dolná Tižina Dolná Tižina 473
24ZSS73102150000 Dolná Tižina Dolná Tižina 634
24ZSS73154090006 Dolná Tižina Dolná Tižina 634
24ZSS7303707000K Dolná Tižina Dolná Tižina 716
24ZSS7314040000Q Dolná Tižina Dolná Tižina 716
24ZSS73078020006 Dolná Tižina Dolná Tižina 732
24ZSS7309526000G Dolná Tižina Dolná Tižina 734
24ZSS73060510008 Dolná Tižina Dolná Tižina 755
24ZSS7304713000Q Dolná Tižina Dolná Tižina 778
24ZSS7154073000E Dolná Tižina Dolná Tižina 1113
24ZSS7154077000V Dolná Tižina Dolná Tižina 1117
24ZSS7154078000Q Dolná Tižina Dolná Tižina 1118
24ZSS71540830008 Dolná Tižina Dolná Tižina 1126
24ZSS71540840003 Dolná Tižina Dolná Tižina 1128
24ZSS7302120000J Dolná Tižina Dolná Tižina 3333
24ZSS7303965000H Dolná Tižina Dolná Tižina 4447
24ZSS7306565000L Dolná Tižina Dolná Tižina 9888

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.