Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznam - Denný stacionár v Strečne a v Belej

Dátum: 11.12.2016

OTVÁRAME DENNÝ  STACIONÁR  V  STREČNE

     Naša nezisková organizácia Custodia, vznikla v roku 2015 s cieľom poskytovať sociálnu pomoc ľuďom v nepriaznivej situácii. Zameraní sme hlavne na opatrovateľskú činnosť. Po viacročných skúsenostiach s touto službou a návštevách klientov v teréne sme sa len utvrdili v tom, že je veľa ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a nedokážu si sami zabezpečiť uspokojenie základných životných potrieb. Túto pomoc im vo väčšine prípadov poskytujú najbližší rodinní príslušníci, ktorí z tohto dôvodu musia prerušiť pracovný pomer príp. obmedziť svoju zárobkovú činnosť a tým pádom sa tiež často ocitnú na hrane životného minima. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli rozšíriť našu sociálnu činnosť a zriadiť denný stacionár v obci Strečno. 

     Dňa 2.1.2017  sa po prvý krát otvorí denný stacionár – zariadenie určené pre seniorov, ktorí žijú v domácnosti osamote a túžia po kontakte s ľuďmi alebo pre seniorov, ktorým príslušníci rodiny nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť a zároveň ich nechcú umiestniť do domova sociálnych služieb. Tento stacionár je vhodný aj pre občanov so zdravotným postihnutím od tretieho stupňa odkázanosti na sociálnu službu.

V zariadení bude poskytovaná:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • stravovanie (zabezpečenie donášky obedov – hradí si klient sám)
 • pitný režim a občerstvenie zabezpečíme na náklady n.o.

taktiež bude zabezpečená:

 • pracovná terapia
 • rozmanitá záujmová činnosť

a to všetko na základe zdravotného stavu, individuálnych potrieb, možností ako aj schopností a samotných záujmov každého návštevníka stacionára.

     Tieto sociálne služby budú poskytované bezplatne ambulantnou, teda dennou formou, čo znamená, že občan bude môcť prichádzať do zariadenia od 6:00  hod. a odchádzať najneskôr o 17:00 hod.

     Cieľom novovytvoreného stacionára v Strečne je odborne zabezpečiť občanovi čo najpríjemnejšie a zmysluplné prežitie dňa za podpory jeho aktivizácie, samostatnosti ako aj kontaktu so spoločenským prostredím.

     Sme presvedčení, že zriadením tohto zariadenia pomôžeme nielen ľuďom odkázaným na túto službu ale aj ich najbližším a v konečnom dôsledku celej našej spoločnosti.

Tešíme sa na spoluprácu!

Custodia, n.o.

Kontakt: Martin Reguly - 0911 874 553

OTVÁRAME DENNÝ  STACIONÁR  V  BELEJ

     Naša nezisková organizácia Diamant J&D, vznikla v roku 2014 s cieľom poskytovať sociálnu pomoc ľuďom v nepriaznivej situácii. Zameraní sme hlavne na opatrovateľskú činnosť. Po viacročných skúsenostiach s touto službou a návštevách klientov v teréne sme sa len utvrdili v tom, že je veľa ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a nedokážu si sami zabezpečiť uspokojenie základných životných potrieb. Túto pomoc im vo väčšine prípadov poskytujú najbližší rodinní príslušníci, ktorí z tohto dôvodu musia prerušiť pracovný pomer príp. obmedziť svoju zárobkovú činnosť a tým pádom sa tiež často ocitnú na hrane životného minima. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli rozšíriť našu sociálnu činnosť a zriadiť denný stacionár v našej obci Belá. 

     Dňa 2.1.2017  sa po prvý krát otvorí denný stacionár – zariadenie určené pre seniorov, ktorí žijú v domácnosti osamote a túžia po kontakte s ľuďmi alebo pre seniorov, ktorým príslušníci rodiny nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť a zároveň ich nechcú umiestniť do domova sociálnych služieb. Tento stacionár je vhodný aj pre občanov so zdravotným postihnutím od tretieho stupňa odkázanosti na sociálnu službu.

V zariadení bude poskytovaná:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • stravovanie (zabezpečenie donášky obedov – hradí si klient sám)
 • pitný režim a občerstvenie zabezpečíme na náklady n.o.

taktiež bude zabezpečená:

 • pracovná terapia
 • rozmanitá záujmová činnosť

a to všetko na základe zdravotného stavu, individuálnych potrieb, možností ako aj schopností a samotných záujmov každého návštevníka stacionára.

     Tieto sociálne služby budú poskytované bezplatne ambulantnou, teda dennou formou, čo znamená, že občan bude môcť prichádzať do zariadenia od 6:00  hod. a odchádzať najneskôr o 17:00 hod.

     Cieľom novovytvoreného stacionára v Belej je odborne zabezpečiť občanovi čo najpríjemnejšie a zmysluplné prežitie dňa za podpory jeho aktivizácie, samostatnosti ako aj kontaktu so spoločenským prostredím.

     Sme presvedčení, že zriadením tohto zariadenia pomôžeme nielen ľuďom odkázaným na túto službu ale aj ich najbližším a v konečnom dôsledku celej našej spoločnosti.

Tešíme sa na spoluprácu

Diamant J&D, n.o.

Kontakt: Ján Mičic

               0918 367 223

              

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.