Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum: 22.11.2016

P o z v á n k a

            Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23.11.2016   o 17.00 hod. v miestnosti zasadačky obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie OZ, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.

2. Kontrola plnenia uznesení.

3. Rozpočet rok 2016 – plnenie rozpočtu k 30.9.2016.

4. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016.

5. Návrh rozpočtu na rok 2017

6. Smernica o verejnom obstarávaní – prijatie.

7. Schválenie kúpnej zmluvy - Jozef Bohát.

8. Vysporiadanie pozemku – p. Milan Lacek p.č. 917 – žiada o účasť na zasadnutí OZ.

9. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska vo veci IBV na pozemkoch p.č. 513/20, 19, 18, 

    17, 16, 15 v k.ú. Dolná Tižina.

10. Návrh – poplatky na rok 2017.

11. Návrh  - dodatok č. 1/2016 k VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO

      a drobné stavebné odpady.

12. Postup obce na upozornenie prokurátora – spoločný stavebný úrad.

13. Rôzne -  informácie starostky obce.

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                               starostka obce           

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.