Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácia k požiarom-Upozornenie hasičov

Dátum: 13.11.2016

Dôležité upozornenie hasičov

                                                             k zimnému vykurovaciemu obdobiu

           Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Ako vyplýva z dlhoročnej štatistiky požiarovosti v Slovenskej republike, každoročne vznikne viac ako 700 požiarov či od samotných systémov vykurovania alebo od ich nesprávnej obsluhy. Poruchy komínov, vykurovacích telies a nesprávna obsluha je druhou najčastejšou príčinou vzniku požiarov.

Hasiči pri pravidelných kontrolách zisťujú zlý technický stav komínov a nesprávnu inštaláciu vykurovacích telies. Pri zisťovaní príčin vzniku požiaru nedovolenú manipuláciu s otvorením ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach, do horľavých nádob a pod. V poslednom období sme žiaľ registrovali i úmyselné podpaľačstvo.

V záujme predchádzania vzniku požiarov Vám naši hasiči ponúkajú niekoľko dobre myslených rád, najmä:

neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a

    neponechávajte ich bez dozoru, 

*  nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,

*  inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,

*  dbajte na to, aby vykurovacie telesá – šporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke

    o rozmeroch, ktoré sú určené predpismi a boli odborne zaústené do komínových prieduchov,

*  popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,

*  v zimnom období, najmä na dedine, vytvárajú požiarne nebezpečenstvo primitívne drevené udiarne.

    Venujte údeniu potrebnú pozornosť, aby Vašu prácu nezničil požiar,

*  nezabúdajte, že aj vianočný stromček, pôsobiaci neopísateľnú radosť najmä deťom, už mnohokrát

    narušil čaro Vianoc vznikom požiaru od zapálených sviečok. Toto nebezpečenstvo zvyšuje hra detí 

    pri stromčeku ponechaných bez dozoru,

*  dbajte na to, aby  neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické

    parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej  

    regulácie,

*  dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových

    tlakových nádob na propán – bután, tuhé palivá a iné materiály.

   

Vážení občania! 

Dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiaru vo Vašich domovoch.

Prosím, zamyslite sa nad nimi. Zároveň si Vám dovolíme pripomenúť, že hasiči sú odborne pripravení a ochotní poradiť Vám v otázkach požiarnej ochrany. Využite túto možnosť, aby ste Vy a celá Vaša rodina prežili zimné obdobie spokojne  bez obáv a požiarov.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.