Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum: 22.09.2016

P o z v á n k a

            Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22.9.2016   o 18.00 hod. v miestnosti zasadačky obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie OZ, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.

2. Podanie informácií o prípadnej rekonštrukcii existujúcej koaxialnej siete – prítomná p. 

    Boldová – TES Media.

3. Kontrola plnenia uznesení.

4. Rozpočtové opatrenia k rozpočtu obce.

5. Žiadosť Jozefa Boháta o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – doložený geometrický

    plán.

6. Žiadosť p. Štefánie Novákovej, bytom  Železničná 590, Varín o odkúpenie pozemku  vo 

    vlastníctve obce (zrušenie prechodu) medzi pozemkami, ktorých je vlastníčkou.

7. Žiadosť p. Eriky Kasmanovej, bytom Petzvalova 3378/61, Žilina o vydanie stanoviska k

    zámeru výstavby rodinného domu.

8. Žiadosť Jána Tichého, bytom Hornádska 1411/3, Žilina o odkúpenie pozemku vo     

    vlastníctve obce.

9. Sťažnosť p. Tibora Ďurinu, bytom Dolná Tižina 147.

10. Rôzne -  informácie starostky obce.

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                          starostka obce           

Zároveň Vás pozývame dňa 22.9.2016  o 16.00 hod. do MŠ Dolná Tižina na  stretnutie starostky obce, poslancov OZ, zamestnancov MŠ a hostí pri príležitosti kolaudácie projektu rekonštrukcie MŠ.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.