Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 16.9.2016

Dátum: 16.09.2016

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

že v termíne od: 16.09.2016 09:30:00 do: 16.09.2016 12:30:00

Vybavuje linka 0800 159 000
16-26783 Obecný úrad Dolná Tižina
Dolná Tižina 333
013 04 Dolná Tižina
V Žiline, 16.08.2016
bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika
- Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci
uvedené v prílohe tohto listu.
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme Vám,
Vážená obec/mesto,
Zároven sa na Vás obraciame so žiadostou o spoluprácu pri informovaní obcanov Vašej obce/mesta o
plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase,
umiestnením oznamu na informacnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za úcelom
zabránenia a predchádzania vzniku škôd.
Toto oznámenie vzhladom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.


V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, odberatelom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená
prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy.


Dakujeme Vám za Vašu ústretovost vo veciach poskytovania služieb pre obcanov ohladom informovania o
plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na dalšiu spoluprácu.
Ing. Pavol Pekár
riaditel sekcie Dispecingy
SSE - Distribúcia, a.s.

Císlo
odberného
miesta
Cast obce Ulica
Císlo
domu
popisné
4527315 Dolná Tižina Dolná Tižina
7337462 Dolná Tižina Dolná Tižina
4514989 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
4516597 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
4526277 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7319966 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7321129 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7321244 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7322501 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7323421 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7329704 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7332951 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7334026 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7153846 Dolná Tižina Dolná Tižina 119
7153847 Dolná Tižina Dolná Tižina 121
7153849 Dolná Tižina Dolná Tižina 122
7153850 Dolná Tižina Dolná Tižina 123
7153851 Dolná Tižina Dolná Tižina 124
7153852 Dolná Tižina Dolná Tižina 125
7153853 Dolná Tižina Dolná Tižina 126
7153854 Dolná Tižina Dolná Tižina 127
7153855 Dolná Tižina Dolná Tižina 128
7153856 Dolná Tižina Dolná Tižina 129
7153857 Dolná Tižina Dolná Tižina 130
7153858 Dolná Tižina Dolná Tižina 131
7153859 Dolná Tižina Dolná Tižina 132
7153860 Dolná Tižina Dolná Tižina 133
7153861 Dolná Tižina Dolná Tižina 134
7153862 Dolná Tižina Dolná Tižina 135
7303231 Dolná Tižina Dolná Tižina 135
7303233 Dolná Tižina Dolná Tižina 135
7153863 Dolná Tižina Dolná Tižina 136
7153864 Dolná Tižina Dolná Tižina 137
7153865 Dolná Tižina Dolná Tižina 138
7153866 Dolná Tižina Dolná Tižina 139
7153867 Dolná Tižina Dolná Tižina 140
7153868 Dolná Tižina Dolná Tižina 141
7153869 Dolná Tižina Dolná Tižina 142
7153870 Dolná Tižina Dolná Tižina 143
7153871 Dolná Tižina Dolná Tižina 144
7153872 Dolná Tižina Dolná Tižina 146
7300432 Dolná Tižina Dolná Tižina 146
7153873 Dolná Tižina Dolná Tižina 147
7153874 Dolná Tižina Dolná Tižina 148
7153875 Dolná Tižina Dolná Tižina 149
7153877 Dolná Tižina Dolná Tižina 151
7153878 Dolná Tižina Dolná Tižina 152
7153879 Dolná Tižina Dolná Tižina 153
7153880 Dolná Tižina Dolná Tižina 154
Císlo
odberného
miesta
Cast obce Ulica
Císlo
domu
popisné
7153881 Dolná Tižina Dolná Tižina 155
7153882 Dolná Tižina Dolná Tižina 155
7153883 Dolná Tižina Dolná Tižina 156
7153884 Dolná Tižina Dolná Tižina 157
7153885 Dolná Tižina Dolná Tižina 158
7153886 Dolná Tižina Dolná Tižina 161
7153887 Dolná Tižina Dolná Tižina 162
7153888 Dolná Tižina Dolná Tižina 163
7153889 Dolná Tižina Dolná Tižina 164
7153890 Dolná Tižina Dolná Tižina 165
7153891 Dolná Tižina Dolná Tižina 166
7153892 Dolná Tižina Dolná Tižina 167
7153893 Dolná Tižina Dolná Tižina 168
7153894 Dolná Tižina Dolná Tižina 169
7310365 Dolná Tižina Dolná Tižina 171
7301716 Dolná Tižina Dolná Tižina 172
7153896 Dolná Tižina Dolná Tižina 173
7310539 Dolná Tižina Dolná Tižina 173
7153732 Dolná Tižina Dolná Tižina 174
7153897 Dolná Tižina Dolná Tižina 175
7315297 Dolná Tižina Dolná Tižina 176
7311056 Dolná Tižina Dolná Tižina 177
7153898 Dolná Tižina Dolná Tižina 178
7185198 Dolná Tižina Dolná Tižina 179
7153900 Dolná Tižina Dolná Tižina 180
7153910 Dolná Tižina Dolná Tižina 190
7153911 Dolná Tižina Dolná Tižina 191
7154038 Dolná Tižina Dolná Tižina 338
7154043 Dolná Tižina Dolná Tižina 343
7154046 Dolná Tižina Dolná Tižina 346
7154081 Dolná Tižina Dolná Tižina 382
4513793 Dolná Tižina Dolná Tižina 385
7317541 Dolná Tižina Dolná Tižina 403
7316599 Dolná Tižina Dolná Tižina 472
7306928 Dolná Tižina Dolná Tižina 474
7154071 Dolná Tižina Dolná Tižina 1111
7154074 Dolná Tižina Dolná Tižina 1114

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.