Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 31.8.2016

Dátum: 02.08.2016

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

že v termíne od: 31.08.2016 09:00:00 do: 31.08.2016 13:15:00

Vybavuje linka 0800 159 000
16-24899 Obecný úrad Dolná Tižina
Dolná Tižina 333
013 04 Dolná Tižina
V Žiline, 01.08.2016
bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika
- Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci
uvedené v prílohe tohto listu.

Vážená obec/mesto, oznamujeme Vám

Zároveň sa na Vás obraciame so žiadostou o spoluprácu pri informovaní obcanov Vašej obce/mesta o
plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase,
umiestnením oznamu na informacnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za účelom
zabránenia a predchádzania vzniku škôd.
Toto oznámenie vzhladom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, odberatelom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená
prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy.

Ďakujeme Vám za Vašu ústretovost vo veciach poskytovania služieb pre obcanov ohladom informovania o
plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na dalšiu spoluprácu.
Ing. Pavol Pekár
riaditel sekcie Dispecingy
SSE - Distribúcia, a.s.

Číslo
odberného
miesta
Cast obce Ulica
Císlo
domu
popisné
4522729 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
4522818 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7313166 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7313172 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7316667 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7319577 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7320537 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7320861 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7321446 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7322249 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7322800 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7324121 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7324255 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7324783 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7329271 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7330399 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7330588 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7330736 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7332227 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7333006 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7334750 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7336519 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7337076 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7153738 Dolná Tižina Dolná Tižina 1
7223052 Dolná Tižina Dolná Tižina 1
7153739 Dolná Tižina Dolná Tižina 4
4518215 Dolná Tižina Dolná Tižina 5
4518224 Dolná Tižina Dolná Tižina 5
4518229 Dolná Tižina Dolná Tižina 5
7153740 Dolná Tižina Dolná Tižina 5
7153741 Dolná Tižina Dolná Tižina 5
7153742 Dolná Tižina Dolná Tižina 5
7153743 Dolná Tižina Dolná Tižina 5
7153744 Dolná Tižina Dolná Tižina 5
7153745 Dolná Tižina Dolná Tižina 5
7153746 Dolná Tižina Dolná Tižina 5
7223078 Dolná Tižina Dolná Tižina 5
7336362 Dolná Tižina Dolná Tižina 5
7153747 Dolná Tižina Dolná Tižina 6
7153749 Dolná Tižina Dolná Tižina 8
7153750 Dolná Tižina Dolná Tižina 9
7153751 Dolná Tižina Dolná Tižina 11
7153752 Dolná Tižina Dolná Tižina 13
7153753 Dolná Tižina Dolná Tižina 14
7185196 Dolná Tižina Dolná Tižina 15
7153754 Dolná Tižina Dolná Tižina 16
7153755 Dolná Tižina Dolná Tižina 17
7153756 Dolná Tižina Dolná Tižina 18
7153757 Dolná Tižina Dolná Tižina 19
Císlo
odberného
miesta
Cast obce Ulica
Císlo
domu
popisné
7223049 Dolná Tižina Dolná Tižina 19
7153758 Dolná Tižina Dolná Tižina 20
7153759 Dolná Tižina Dolná Tižina 21
7310261 Dolná Tižina Dolná Tižina 22
7153760 Dolná Tižina Dolná Tižina 24
7153761 Dolná Tižina Dolná Tižina 25
7153762 Dolná Tižina Dolná Tižina 27
7153763 Dolná Tižina Dolná Tižina 27
7153764 Dolná Tižina Dolná Tižina 27
7153765 Dolná Tižina Dolná Tižina 27
7153766 Dolná Tižina Dolná Tižina 27
7153767 Dolná Tižina Dolná Tižina 27
7223062 Dolná Tižina Dolná Tižina 27
7223063 Dolná Tižina Dolná Tižina 27
7223073 Dolná Tižina Dolná Tižina 27
4513794 Dolná Tižina Dolná Tižina 29
7153768 Dolná Tižina Dolná Tižina 30
7153770 Dolná Tižina Dolná Tižina 31
7153771 Dolná Tižina Dolná Tižina 33
7329455 Dolná Tižina Dolná Tižina 33
7153772 Dolná Tižina Dolná Tižina 34
7153773 Dolná Tižina Dolná Tižina 35
7153774 Dolná Tižina Dolná Tižina 36
7153775 Dolná Tižina Dolná Tižina 38
7153776 Dolná Tižina Dolná Tižina 39
7308310 Dolná Tižina Dolná Tižina 40
7301692 Dolná Tižina Dolná Tižina 41
7153777 Dolná Tižina Dolná Tižina 42
7300579 Dolná Tižina Dolná Tižina 43
7153778 Dolná Tižina Dolná Tižina 44
7153779 Dolná Tižina Dolná Tižina 45
7153780 Dolná Tižina Dolná Tižina 46
7153781 Dolná Tižina Dolná Tižina 47
7153782 Dolná Tižina Dolná Tižina 48
7223079 Dolná Tižina Dolná Tižina 49
7310623 Dolná Tižina Dolná Tižina 53
7310320 Dolná Tižina Dolná Tižina 73
7310062 Dolná Tižina Dolná Tižina 78
7153965 Dolná Tižina Dolná Tižina 248
7153967 Dolná Tižina Dolná Tižina 250
7153968 Dolná Tižina Dolná Tižina 251
7153970 Dolná Tižina Dolná Tižina 252
7153971 Dolná Tižina Dolná Tižina 253
7153973 Dolná Tižina Dolná Tižina 255
7153974 Dolná Tižina Dolná Tižina 256
7153975 Dolná Tižina Dolná Tižina 257
7153976 Dolná Tižina Dolná Tižina 258
7153977 Dolná Tižina Dolná Tižina 259
7153978 Dolná Tižina Dolná Tižina 260
Císlo
odberného
miesta
Cast obce Ulica
Císlo
domu
popisné
7153979 Dolná Tižina Dolná Tižina 261
7153981 Dolná Tižina Dolná Tižina 262
7153982 Dolná Tižina Dolná Tižina 263
7153983 Dolná Tižina Dolná Tižina 264
7153984 Dolná Tižina Dolná Tižina 264
7153985 Dolná Tižina Dolná Tižina 265
7153986 Dolná Tižina Dolná Tižina 266
7153987 Dolná Tižina Dolná Tižina 267
7153988 Dolná Tižina Dolná Tižina 268
7153989 Dolná Tižina Dolná Tižina 270
7153733 Dolná Tižina Dolná Tižina 272
7329852 Dolná Tižina Dolná Tižina 273
7153991 Dolná Tižina Dolná Tižina 274
7153992 Dolná Tižina Dolná Tižina 275
7153993 Dolná Tižina Dolná Tižina 276
7153994 Dolná Tižina Dolná Tižina 277
7223070 Dolná Tižina Dolná Tižina 277
7153734 Dolná Tižina Dolná Tižina 278
7185202 Dolná Tižina Dolná Tižina 279
7153996 Dolná Tižina Dolná Tižina 280
7153735 Dolná Tižina Dolná Tižina 281
7153997 Dolná Tižina Dolná Tižina 282
7153998 Dolná Tižina Dolná Tižina 283
7153999 Dolná Tižina Dolná Tižina 284
7153980 Dolná Tižina Dolná Tižina 285
7154000 Dolná Tižina Dolná Tižina 286
7154001 Dolná Tižina Dolná Tižina 287
7154002 Dolná Tižina Dolná Tižina 288
7302563 Dolná Tižina Dolná Tižina 289
7154003 Dolná Tižina Dolná Tižina 290
7154004 Dolná Tižina Dolná Tižina 292
7154005 Dolná Tižina Dolná Tižina 293
7154006 Dolná Tižina Dolná Tižina 294
7154007 Dolná Tižina Dolná Tižina 295
7154008 Dolná Tižina Dolná Tižina 296
7154009 Dolná Tižina Dolná Tižina 297
7154010 Dolná Tižina Dolná Tižina 299
7154011 Dolná Tižina Dolná Tižina 300
7154013 Dolná Tižina Dolná Tižina 302
7154014 Dolná Tižina Dolná Tižina 303
7154015 Dolná Tižina Dolná Tižina 304
7154016 Dolná Tižina Dolná Tižina 305
7154017 Dolná Tižina Dolná Tižina 306
7154018 Dolná Tižina Dolná Tižina 307
7154019 Dolná Tižina Dolná Tižina 307
7154020 Dolná Tižina Dolná Tižina 308
7154021 Dolná Tižina Dolná Tižina 309
7154022 Dolná Tižina Dolná Tižina 310
7154023 Dolná Tižina Dolná Tižina 311
Císlo
odberného
miesta
Cast obce Ulica
Císlo
domu
popisné
7154024 Dolná Tižina Dolná Tižina 312
7154025 Dolná Tižina Dolná Tižina 314
7304813 Dolná Tižina Dolná Tižina 314
7154026 Dolná Tižina Dolná Tižina 315
7154027 Dolná Tižina Dolná Tižina 316
7154028 Dolná Tižina Dolná Tižina 318
7154029 Dolná Tižina Dolná Tižina 319
7154030 Dolná Tižina Dolná Tižina 320
7154031 Dolná Tižina Dolná Tižina 321
7154032 Dolná Tižina Dolná Tižina 322
7154033 Dolná Tižina Dolná Tižina 323
7154034 Dolná Tižina Dolná Tižina 324
7301881 Dolná Tižina Dolná Tižina 325
7154085 Dolná Tižina Dolná Tižina 383
7300301 Dolná Tižina Dolná Tižina 384
7153737 Dolná Tižina Dolná Tižina 388
7154080 Dolná Tižina Dolná Tižina 390
7303707 Dolná Tižina Dolná Tižina 716
7314040 Dolná Tižina Dolná Tižina 716
7307802 Dolná Tižina Dolná Tižina 732
7309526 Dolná Tižina Dolná Tižina 734
7306051 Dolná Tižina Dolná Tižina 755
7304713 Dolná Tižina Dolná Tižina 778
7154073 Dolná Tižina Dolná Tižina 1113
7154077 Dolná Tižina Dolná Tižina 1117
7154083 Dolná Tižina Dolná Tižina 1126
7302120 Dolná Tižina Dolná Tižina 3333
7306565 Dolná Tižina Dolná Tižina 9888

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.